65 yaş yaşlılık aylığı, yaş haddinin ilerlediği halde sosyal güvencesi olmadığı için devlet tarafından bağlanan bir tür sosyal yardım maaşıdır. 65 yaş üstünde olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçimlerini kolaylaştırmak için verilen maaşı, belli süreçleri takip ederek almaya hak kazanmak mümkündür. 65 yaş üzeri vatandaşların maaştan yararlanmak için birden fazla yöntemi bulunur. Bu yöntemleri içeren 65 yaşlılık maaşı şu şekillerde alınır: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yaparak 65 yaş üstü aylığı almak mümkündür. Bunun için başvuru yapacak vatandaşların bizzat ya da noter huzurunda vekalet verdiği biri ya da kişinin vasisi gitmesi gerekir. Başvuru yapacak kişinin kimlik kartıyla gidilmesi, gerekli evrakların toplanması ve başvuru formunun doldurulması gerekir. Doldurulan formun mal müdürlüğüne veya defterdarlığa teslim edildiğinden emin olunduktan sonra inceleme süreci beklenir.

Yaşlılık Maaşı E-Devlet Başvurusu Nasıl Yapılır?

65 yaş üzeri aylık başvurusu için bir diğer yöntem e-Devlet kapısıdır. Vatandaşlara büyük kolaylık sunan e-Devlet kapısı, devlet dairelerine dair birçok işlemi birkaç tık ile yapabilmeyi mümkün kılar. Bu başvuru türü için internet bağlantısı olan bilgisayar ya da telefonun var olması yeterlidir. 65 yaş aylığı e-Devlet başvuru yapma yöntemi;
 • E-Devlet kapısına turkiye.gov.tr veya mobil uygulaması üzerinden giriş yapılır.
 • E-Devlet içerisindeki arama butonuna Sosyal Güvenlik Kurumu yazılır ve kurumun hizmetleri listelenir.
 • Listelenen hizmetler arasından “5510 Sayılı Kanun 4/1(c) Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanması” hizmeti seçilir.
 • Bu noktada kurum vatandaşlara talep türünü sorar. Talep olarak iki ayrı seçenek belirlemiştir. Bu seçeneklerden ilki “5510 Kapsamında 61 Yaş 15 Yıl Hizmet ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması Talebi”dir. Diğeri ise “5510 Kapsamında Kadın 20 Yıl ile Erkek 25 Yıl Hizmet ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması Talebi”dir. Her iki talep için kişinin bilmesi gereken başvuru gününe kadar ne kadar çalıştığıdır. 65 yaş için genelde seçilen talep birinci seçenektedir.
 • Kişiye uygun olan talep seçilir.
 • Devam et butonuna tıklanır.
 • Ardından gelen ekranda “başvur” düğmesine basılır ve başvuru gerçekleştirilir.

YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURUSU

Yaşlılık Maaşı Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere yaşlılık aylığı, belli bir yaşın üzerine gelmiş ve hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların yararlanabileceği bir maaştır. Bu maaşın amacı 65 yaş üzerindeki vatandaşların çalışmadan geçimlerini sağlayabilmesi için onlara maddi açıdan destek olmaktır. Bir tür sosyal yardım olarak düşünülebilecek bu maaş türü boşanan kadınlara ve engellilere bağlanan maaşlara benzer bir sistem içerisinde verilir.

Yaşlılık Maaşını Kim Öder?

Yaşlılık maaşı devlet tarafından ödenen bir maaş türüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nde maaş ödemeleri ve kişilerin sosyal güvencesiyle ilgilenen kurum Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Dolayısıyla yaşlılık maaşının verildiği kurum SGK’dır.

Yaşlılık Maaşı Şartları Nelerdir?

Yaşlılık maaşından yararlanacak kişilerin temel olarak 65 yaş ve üzerinde olması gerekir. Devlet bunun dışında da belli şartlar belirleyerek bu maaştan sadece ihtiyacı olanların yararlanmasını hedeflemiştir. Bu bağlamda 65 yaş yaşlılık aylığı alabilecek kişiler şunlardır:
 • 65 yaşı doldurmuş ya da üzerinde olmak,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hiçbir hizmet türünden (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı; 4A, 4B, 4C) gelir veya aylığı bulunmayan,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na isteğe bağlı olarak hiçbir prim ödememiş olan,
 • 65 yaş üzerinde olan vatandaşın herhangi bir bakım evinde kalmıyor veya bu tarz bir yardım almıyor olması,
 • Başvuru yapacak kişinin herhangi bir nafaka almıyor veya almaya hak kazanmıyor olması,
 • 2022 sayılı kanun kapsamında bildirilen muhtaçlık sınırının altında (852,53 TL) gelire sahip olan,
 • Muhtaçlık sınırı altında geliri olduğunun valilerce ve kaymakamlarca tespit edilen kişiler.

Yaşlılık Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

65 yaş üzeri aylığı almak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılacaksa bazı evrakları hazır hale getirmek süreci hızlandıracaktır. E-Devlet sistemi kişiye ait tüm verileri otomatik olarak çektiği için herhangi bir evrak istemez. Genel olarak yaşlılık maaşından yararlanabilmek için gerekli evraklar şu şekildedir:
 • Kişinin adına verilen muhtaçlık belgesi,
 • Kişinin vasisi bulunuyor ise buna dair belge,
 • Nüfus cüzdanı,
 • Doldurulan başvuru formu.
Alınan ve hazırlanan belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapacak kişi ya da vasisi tarafından teslim edilmelidir. Teslimin ardından SGK, kişi hakkında inceleme başlatır ve kişinin aylık almak için uygun olup olmadığına karar verir. Bu yetki valilik ve kaymakamlıklarda olduğu için bazı durumlarda vakıf belgeleri alıp kurumlar arası olarak iletebilmektedir. Yüz yüze başvurular için ikamet edilen yerdeki kaymakamlık veya valilik ile görüşülmesi istenilen evrak listesini eksiksiz olarak hazırlanmasına neden olur.

Yaşlılık Maaşının Kesilmesine Neden Olan Durumlar Nelerdir?

SGK’nın araştırma sonrası uygun gördüğü durumlarda 65 yaşlılık maaşı bağlanır, ancak bazı durumlarda bu maaş kesilebilmektedir. Yine bu karar tıpkı bağlama kararı gibi devletin yetkisi altında bulunur. Maaşı almaya hak kazanıldığı halde yaşlılık maaşının kesildiği durumlar şu şekildedir:
 • Maaş aldığı süre içerisinde kişinin SGK’ya bağlı olarak çalışması ve priminin yatırılması.
 • Maaşı almaya hak kazanan kişinin vefat etmesi,
 • Yaşlı olan kimsenin ikamet ettiği hane gelir düzeyinin muhtaçlık sınırı üstüne çıkması,
 • Yaşlılık maaşına ek olarak başka bir maaşı (engelli maaşı gibi) almaya hak kazanılması,
 • Yatan aylığın 10 ay süre ile çekilmemiş olması.

Yaşlılık Maaşı Ne Zaman Yatar?

Yaşlılık maaşı alacak olan kişi, alacağı günü hesaplamak için doğum tarihinin son hanesini kullanır. Bu yöntem verilen kurumda sıra olmasını önlemek için son zamanlarda devlet ödemelerinde kullanılan yeni bir yöntemdir. Doğum tarihlerinin son hanesine göre yaşlılık maaşı yatma zamanı şu şekildedir:
 • Doğum tarihinin son hanesi 0-5 rakamları arasında olan vatandaşlar: Her ayın 5’inci günü.
 • Doğum tarihinin son hanesi 1–6 rakamları arasında olan vatandaşlar: Her ayın 6’ıncı günü.
 • Doğum tarihinin son hanesi 2-7 rakamları arasında olan vatandaşlar: Her ayın 7’inci günü.
 • Doğum tarihinin son hanesi 3-8 rakamları arasında olan vatandaşlar: Her ayın 8’inci günü.
 • Doğum tarihinin son hanesi 4-9 rakamları arasında olan vatandaşlar: Her ayın 9’uncu günü.

Yaşlılık Maaşı Nereye Yatar?

Yaşlılık maaşı ödemeleri için devlet tek bir kurumu kullanmaktadır. Yaşlılık maaşının çekildiği kurum PTT’dir. Kişinin maaş günü geldiğinde en yakın PTT şubesine giderek maaşını elden teslim alması gerekir. Bu noktada kişi, bir PTT kart çıkartarak herhangi bir PTT bankamatiğinden de maaşını çekebilir.

Yaşlılık Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yaşlılık maaşına hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için başvuru yapan kişi birden fazla yöntem kullanabilir. Yaşlılık maaşı sorgulama yöntemleri şu şekildedir:
 • E-Devlet üzerinden sorgulama yaparak: E-Devlet kapısına turkiye.gov.tr uzantılı internet sitesi üzerinden giriş yapılır. Site içerisinde arama butonuna “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” yazılır ve kurumun hizmetleri listelenir. Hizmetler içerisinden “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” hizmet türü seçilir ve sorgulama gerçekleştirilir.
 • Telefon ile arayarak: Herhangi bir telefon üzerinden ALO 144 Sosyal Yardım Hattı aranarak, kişinin bu maaşa hak kazanıp kazanmadığı sorgulanabilir.
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bizzat giderek maaşın çıkıp çıkmadığı sorgulanabilir.

YAŞLILIK MAAŞI SORGULA

Kadınlarda Yaşlılık Maaşı Kaç Yaşında Alınır?

Yaşlılık maaşına tabi olan yaş, biyolojik cinsiyet türüne göre değişiklik göstermemektedir. Yani kadınlarda yaşlılık maaşı yaşı da erkeklerde olduğu gibi 65 ve üzeridir. Yaş hesaplamasına tabi tutulan noktalar incelendiğinde başvuru yapıldığı gün itibariyle kişinin 65 yaşı doldurmuş olmak gerekir. Dolayısıyla kurumca başvuru yapacak kişilerde ay ve gün olarak da 65 yaşını geçmiş olma şartı aranır.

2023 Yılı Yaşlılık Maaşı Ne Kadardır?

Her yıl yardım maaşları asgari ücret zammında SGK’nın belirlediği oranlarda etkilenir. 65 yaşlılık maaşı da bu zamdan etkilenen bir maaş türüdür. Dolayısıyla 2023 yılı itibariyle maaşı alan kişilerin hesabına zamlı haliyle yatırılmaya başlanmıştır. 2023 yılı yaşlılık maaşı güncel olarak 2604 TL olmuştur.

Telefon İle Yaşlılık Aylığı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Yaşlılık maaşı sorgulamasını telefon üzerinden yapmak isteyenlerin Alo 144 hattını aramaları gerekmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım hattıdır. Operatöre yaşlılık aylığının sorgulanmasının istendiği söylenmelidir. Sorulan bilgiler verildikten sonra aylık sorgulaması yapılabilmektedir.

Yeşil Kartlılara Verilen Para ve Devlet Yardımları

Kaymakamlık Para Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Nakdi Para Yardımı Yapan Kuruluşlar, Dernek ve İş Adamları

Editör: TE Bilisim