2017 yılında taban SSK ücret ve tavan SSK ücret belirlendi mi? Bilindiği üzere tavan için uygulanan SGK ücreti taban tutarın 6,5 katı iken torba kanun ile getirilen düzenleme ile artık tavan ücret 01.01.2017 tarihinden itibaren taban ücretin 7,5 katı olarak uygulanacak. Bu da özellikle yüksek prime esas kazanç ile çalışanların emekli olduklarında daha çok maaş almalarını sağlayacak. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tavan borçlanmaları da artık taban tutarın 6,5 katı değil 7,5 katı üzerinden esas alınacak. Böyle olunca da askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması, doğum borçlanması v.s. yüksekten ödeyip yüksek emekli maaşı alabilmenin de yolu açılmış olacak.  Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu taban prime esas kazanç tutarı brüt asgari ücret üzerinden belirlenmekte iken tavan ise yeni düzenleme ile 01.01.2017 tarihinden itibaren brüt asgari ücretin 7,5 katı olarak esas alınacak. 2017 yılında uygulanacak brüt asgari ücretin asgari ücret tespit komisyonu tarafından açıklanmasının ardından oluşacak 2017 ssk taban ve tavan prime esas kazanç tutarları şöyle olacak; 2017 SGK SSK Taban Prime Esas Kazanç Tutarı 01 Ocak 2017 ile 30 Haziran 2017 arası taban prime esas kazanç: 1.777,50 T.L. 01 Temmuz 2017 ile 31 Aralık 2017 arası taban prime esas kazanç: 13.331,25 T.L.  2017 SGK SSK Tavan Prime Esas Kazanç Tutarı 01 Temmuz 2017 ile 31 Aralık 2017 arası taban prime esas kazanç: 1.777,50 T.L. 01 Temmuz 2017 ile 31 Aralık 2017 arası tavan prime esas kazanç: 13.331,25 T.L.  Prime Esas Kazanç Nedir? Prime esas kazanç sigortalılar adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen brüt tutarı ifade eder. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere prime esas kazanç tabanı brüt asgari ücretten tavanı ise brütün 7,5 katı üzerinden hesaplanır. Bazı kazançlar prime esas kazanca dahil edilmezken, bazıları kısmen, bazılarının iste tamamı dahil edilebilmektedir. Prime esas kazanca dahil edilen ve edilmeyen tutarlar için TIKLAYINIZ 2017 Yılı brüt asgari ücret için TIKLAYINIZ