Bilindiği üzere konut kapıcılarına ödenecek en düşük maaş brüt asgari ücret üzerinden kesintiler çıkarıldıktan sonra belirlenir. Konut kapıcıları gelir vergisinden muaf oldukları için asgari geçim indiriminden faydalanmazlar ve net maaşları da bu esas alınarak hesaplanır. 2017 yılında uygulanacak brüt asgari ücret tutarının belirlenmesinin ardından konut kapıcılarının 2017 net maaşları ile işverene maliyeti şöyle olacak; 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihi arası konut kapıcı maaş hesabı için: konut kapıcı maaşları ne kadar 2018 Konut Kapıcı Maaşları ve İşverene Maliyeti Nasıl Hesaplanır? Yukarıda da bahsettiğimiz üzere konut kapıcıları gelir vergisinden muaftır. Hal böyle olunca konut kapıcılarına asgari geçim indirimi de ödenmez. Konut kapıcılarına ödenecek en düşük maaş asgari ücret brütü üzerinden hesaplanır. Buna göre brüt ücretten %14 Sosyal Güvenlik Primi (işçi payı) ve %1 sigortalı işsizlik primi kesildikten sonra kalan net tutar kapıcı net maaşı olarak ödenir. Buna göre 2017 yılında konut kapıcı net maaşı ile işverene maliyeti şu şekilde olacak; 2017 Konut Kapıcı Net Maaşı ve İşverene Maliyet Hesabı 01 Ocak 2017 ile 30 Haziran 2017 Arası maaş ve maliyet hesabı
 • 01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 arası brüt asgari ücret: 1.777,50 T.L.
 • SGK matrahı: 1.777,50 T.L.
 • SGK Primi(%14): 248,85 T.L.
 • İşsizlik Primi (%1)17.77 T.L.
 • Gelir vergisi: Muaf olduğu için kesilmez.
 • Damga vergisi: Muaf olduğu için kesilmez.
 • Kesinti toplamı:266,62 T.L.
 • Net maaş:1.510,88 T.L.
 • İşveren işsizlik primi (%2): 35,55 T.L.
 • SGK İşveren payı(%20,50) (Teşviksiz):364,38 T.L.
 • İşverene toplam maliyeti: 2.177,43 T.L.
01 Temmuz 2017 ile 31 Aralık 2017 Arası maaş ve maliyet hesabı
 • 01 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 arası brüt asgari ücret: 1.777,50 T.L.
 • SGK matrahı: 1.777,50 T.L.
 • SGK Primi(%14): 248,85 T.L.
 • İşsizlik Primi (%1)17.77 T.L.
 • Gelir vergisi: Muaf olduğu için kesilmez.
 • Damga vergisi: Muaf olduğu için kesilmez.
 • Kesinti toplamı:266,62 T.L.
 • Net maaş:1.510,88 T.L.
 • İşveren işsizlik primi (%2): 35,55 T.L.
 • SGK İşveren payı(%20,50) (Teşviksiz):364,38 T.L.
 • İşverene toplam maliyeti: 2.177,43 T.L.

Emekli Kapıcılar(SGDP'ye Tabi Çalışanlar) için 2017 Net Maaş Hesabı

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 Tarihleri Arası Net Maaş ve İşverene Maliyet Hesabı 
 • 01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 arası brüt asgari ücret: 1.777,50 T.L.
 • SGK matrahı: 1.777,50 T.L.
 • SGK Primi(%7,5 ):133,31 T.L.
 • Gelir vergisi: Muaf olduğu için kesilmez.
 • Damga vergisi: Muaf olduğu için kesilmez.
 • Kesinti toplamı:133,31 T.L.
 • Net maaş:1.644,19 T.L.
 • SGK İşveren payı(%20,50) (Teşviksiz):364,38 T.L.
 • İşverene toplam maliyeti: 2.141,88 T.L. 
**Gelir vergisinden muaf oldukları için AGİ hesaplanmamıştır. **SGK işveren payı teşviksiz olarak hesaplanmıştır. Eğer çalışan teşvik şartı sağlıyorsa işveren hissesinin (%20,50) tamamı hazinece karşılanır. Teşvik şartları hakkında bilgi edinmek için TIKLAYINIZ **2016 Yılı Konut kapıcı maaşları için TIKLAYINIZ
Editör: TE Bilisim