4a ssk ve ya 4c emekli sandığı kapsamında çalışan kadınların doğumdan doğan haklarının neler olduğu konusunda bu yazımızda sizlere detaylı bilgi vermeye sunacağız. Kadınlara doğumdan dolayı devlet hangi ödemeleri yapar? Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası izin hakları kaç gündür? Yarı zamanlı çalışma şartları nelerdir? İşte doğumdan dolayı kadın çalışanların sahip oldukları tüm haklar; 2017 Kadınların Doğum İzin Süreleri Hem 4a ssk kapsamında çalışan hem de 4c emekli sandığı kapsamında çalışan kadınların;
  • Doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin hakları bulunmaktadır. Çoğul gebelikte ise doğum izin hakkı 18 hafta olarak verilmektedir.
2017 Kadınların Analık Süt İzin Hakları Çalışan kadınlara verilen süt izni 4a ssk ve 4c emekli sandığı için aynı değildir;
  • 4a ssk kapsamında çalışan kadınların doğum sonrası analık izin süresinin bitiminden itibaren başlamak üzere çocukları 1 yaşını tamamlayana kadar günde 1,5 saat süt izni yani emzirme  hakları bulunmaktadır.
  • 4c emekli sandığı kapsamında çalışan kadın memurların ise doğum sonrası analık izin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay ise günde 1,5 saat süt izni yani emzirme hakları bulunmaktadır.
2017 Kadınların Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Hakları Hem 4a ssk hem de 4c emekli sandığı kapsamındaki kadınların doğum sonrası analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren yarı zamanlı çalışma hakları bulunmaktadır. 2017 Yılında Doğum Yapan Kadınlara Devlet Hangi Ödemeleri Yapar? 4a ssk kapsamında çalışan kadınlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir defaya mahsus emzirme yardımı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da bir defaya mahsus doğum yardımı ödenmektedir. 4c emekli sandığı kapsamındaki kadınlara da bir defaya mahsus doğum yardımı ödenmektedir. Tutarların ne kadar olduğu ve şartları konusunda detaylı bilgi için
Editör: TE Bilisim