Bildiğiniz üzere 2015 yılında yapılan toplu sözleşmeye göre öğretmenler artık okulda tutmuş oldukları nöbetlerden ek ders ücreti alıyorlar. Öğretmene ilk defa verilen bu ücretin iyi fakat yetersiz bir uygulama olduğunu düşünmekteyiz. Zira sorumluluğu ve ciddi emek gerektiren nöbet görevinin ücreti çok düşüktür. Yapılan toplantıda alınan kararlardan nöbet ücreti ile ilgili olan 22. madde şu şekilde;   "MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." Bu maddeden anlaşılacağı üzere; 1. Nöbet ücreti fiilen yapıldığında ödenmeli. 2. Nöbet ücreti bu görevi fiilen yapan müdür yardımcıları ve öğretmenlere verilecek. 3. Nöbet ücreti 2016 yılında haftada en fazla 2 saat ödendi, 2017 yılında haftada 3 saati geçemeyecek. 4. Ek ders ücreti 2017 yılında 11,33 TL*3=33,99 TL olacak. Bir ayda 8 saat olursa 8*33,99=271 TL getirecektir. Yazılan ücretler yaklaşık olarak yazılmıştır.

Ek ders ücreti ne kadar oldu?

Alan Şefleri kaç saat ek ders alır?

Editör: TE Bilisim