Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezaları asgari ücretin brüt tutarına göre belirlenmektedir.2016 yılı brüt asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezası tutarları da belli oldu.Peki 2016 yılında SGK idari para cezaları ne kadar uygulanacak?

2015 YILI SGK İDARİ PARA CEZASI TUTARLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Tutarları

1-Sigorta işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesi halinde: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:1.647,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:1.647,00 T.L. Tutarlarında idari para cezası uygulanacaktır. 2-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin verilmediğinin Kurumca, denetmenlerce, mahkemece ya da diğer resmi kurumların denetimleri sonucunda tespit edilmesi halinde: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:3.294,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:3.294,00 T.L. Tutarlarında idari para cezası uygulanacaktır. 3-Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin bir takvim yılı içerisinde yeniden tespit edilmesi halinde: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:8.235,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:8.235,00 T.L. Tutarlarında idari para cezası uygulanacaktır. 4- İşyeri bildirgesinin süresi içerisinde verilmemesi halinde: -Kamu idareleri ve bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlara: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:4.941,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:4.941,00 T.L. -Diğer defter tutan işyerlerine: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:3.294,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:3.294,00 T.L. -Defter tutmakla yükümlü olmayanlara: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:1.647,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:1.647,00 T.L. Tutarlarında idari para cezası uygulanacaktır. 5-Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin zamanında verilmemesi halinde: -Verilen belgelerin asıl olması halinde asgari ücretin iki katını aşmamak koşuluyla belgedeki her bir sigortalı için: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:330,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:330,00 T.L. -Verilen belgelerin ek olması halinde asgari ücretin iki katını aşmamak koşuluyla belgedeki her bir sigortalı için: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:206,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:206,00 T.L. -Ek aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re'sen düzenlenmesi halinde 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:824,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:824,00 T.L. Tutarlarında idari para cezası uygulanacaktır. -Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilmediğinin denetimce, müfettişlerce, mahkemece ya da diğer resmi kurumların tespiti ile anlaşılması halinde: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:3.294,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:3.294,00 T.L. Tutarlarında idari para cezası uygulanacaktır. 6-Bildirilmeyen asgari işçilik tutarının re'sen tespiti halinde 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:3.294,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:3.294,00 T.L. Tutarlarında idari para cezası uygulanacaktır. 7-Denetim elemanlarına ve Müfettişlere Kayıt ve Belge İbraz Edilmemesi Halinde -Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlara: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:19.764,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:19.764,00 T.L. -Diğer defter tutan işyerlerine: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:9.882,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:9.882,00 T.L. -Defter tutmakla yükümlü olmayanlara: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:4.941,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:4.941,00 T.L. Tutarlarında idari para cezası uygulanacaktır. 8-Kayıt ve Belgelerin Süresi İçerisinde İbraz Edilmesine Rağmen Geçersiz Sayılması Halinde -Bilanço Esasına Tabi Defter Tutanlar için asgari ücretin 12 katını geçmemek şartıyla geçersiz her bir fiil için: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:824,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:824,00 T.L. -Diğer Defter Tutanlar için asgari ücretin 6 katını geçmemek şartıyla geçersiz her bir fiil için: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:824,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:824,00 T.L. -Defter Tutmakla Yükümlü olmayanlar için asgari ücretin 3 katını geçmemek şartıyla geçersiz her bir fiil için: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:824,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:824,00 T.L. Tutarlarında idari para cezası uygulanacaktır. 9-İbraz Edilen Ücret Tediye Bordrolarının Geçersiz Sayılması Halinde -Bilanço Esasına Tabi Defter Tutanlar için asgari ücretin 12 katını geçmemek şartıyla geçersiz her bir fiil için: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:824,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:824,00 T.L. -Diğer Defter Tutanlar için asgari ücretin 6 katını geçmemek şartıyla geçersiz her bir fiil için: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:824,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:824,00 T.L. -Defter Tutmakla Yükümlü olmayanlar için asgari ücretin 3 katını geçmemek şartıyla geçersiz her bir fiil için: 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında:824,00 T.L. 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında:824,00 T.L. Tutarlarında idari para cezası uygulanacaktır.
Editör: TE Bilisim