2015 yılı asgari ücret zam oranları  4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince 2015 yılı için uygulanacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 30.12.2014 ve 2014/01 sayılı kararı ile tespit edilmiş ve 31 Aralık 2014 tarih ve 29222 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Böylece ilk altı ay 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında brüt 1201,50 TL , ikinci altı ay 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında brüt 1.273,50 TL olarak belirlenen asgari ücrete göre konut kapıcılarının alacağı net ücret aşağıda gösterilmiştir.

Konut kapıcılarının aldığı net asgari ücret diğer çalışanların net asgari ücretine göre değişiklik göstermektedir. Çünkü konut kapıcılarının maaşları 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden muaftır ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır. 2015 yılı ikinci altı ayında asgari ücret dikkat alınarak hesaplanan Konut kapıcıları asgari ücret şöyle;

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET  01.07.2015-31.12.2015 (İKİNCİ ALTI AY)
ASGARİ ÜCRET 1.273,50  
SGK PRİMİ % 14 178,29  
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 12,74  
KESİNTİLER TOPLAMI 191,03  
NET ASGARİ ÜCRET 1.082,47

*-

Editör: TE Bilisim