Bilindiği üzere emekli olabilmek için ilk defa sigorta başlangıcına göre sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim ödeme gün sayısı gibi şartların tamamlanması gerekmektedir.

Erken yaşta çalışmak zorunda kalan ve 18 yaşından önce sigorta başlangıcı bulunan kişilerin en çok merak ettikleri soruların başında 18 yaşından önceki başlangıçların emeklilik hesabında dikkate alınıp alınmayacağı.Peki 18 yaşından önceki başlangıç sigorta girişi olarak değerlendirilebilir mi, 18 yaşından önceki hizmetler prim gün sayısına ilave edilir mi? İşte bu soruların cevapları:

18 yaşın altındaki sigortalılık sürelerinin nasıl değerlendirildiği konusu işe giriş tarihine göre farklılık göstermektedir.Burada 01.04.1981 öncesi başlangıç, 01.04.1981 tarihi ile 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 30.04.2015 tarih arasındaki başlangıçlar ve 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 01.05.2008 sonraki işe girişler için farklılık arz etmektedir.

01.04.1981 tarihi öncesinde 18 yaşın altındaki sigorta başlangıçları

01.04.1981 tarihi sonrası 18 yaşın altındaki sigorta başlangıçları

ilk defa 01.04.1981 tarihinden sonra sigorta başlangıcı bulunan ve sigortaya başlarken 18 yaşın altında olan kişilerin sigortalılık süresi 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren başlamaktadır.Ancak 18 yaşın altında sigortalı için ödenen günler emeklilikte prim gün sayısı hesabına dahil edilmektedir.

Bu durum SSK kapsamında çalışanları açısından yalnızca yaşlılık aylığı bağlanması için geçerli olup Ölüm aylığı ve maluliyet aylığı bağlanmasında uygulanmamaktadır.

01.05.2008 ve sonrasındaki tarihlerde 18 yaşın altındaki sigorta başlangıçları

5510 Sayılı Kanunun uygulanmasında 18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilmektedir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilmektedir.

Editör: TE Bilisim