5510 sayılı Kanuna göre emekli olabilmek için gereken şartlar prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık süresidir. Emekli aylığı bağlanabilmesi için bu şartların sağlanması gerekmektedir. Sigortalıların  emekli olabilmesi için  koşullara göre 15 yıl, 20 yıl,25 yıl sigortalılık süresi gerekmektedir. Peki bu sigortalılık süresi neye göre  hangi tarihten sonra dikkate alınmaktadır? Şimdi bu konuyu ele alacağız.

18 Yaşından Önceki Başlangıç Sigortalılık Süresini Etkiler Mi?

Emekli olabilmenin şartlarından biri de sigortalılık süresini tamamlamaktır. Sigortalılık süresinde ise 18 yaşın altındaki sigortalıklıklar geçerli değildir. Yani 18 yaşından önce sigortası yapılanların sigortalılık süresi 18 yaşını doldurdukları günden itibaren başlar.

Örnek-1: Ahmet Bey 04.10.1969 doğumlu ve ilk işe girişi 16.07.1984 tarihidir. Ahmet Bey emekli olabilmek için 25 yıl sigortalılık süresini, 48 yaşı 5225 günü doldurması gerekmektedir. Bu durumda  Ahmet Bey 18 yaşını doldurmadan SSK lı olduğu için 25 yıllık sigortalılık süresi 18 yaşını doldurduğu tarih olan 04.10.1987 tarihi dikkate alınır ve en erken emeklilik tarihi 04.10.2012 dir.

18 Yaş Öncesi Sigortalılık Pim Gün Sayısına Eklenir Mi?

Yukarıdaki bahsettiğimiz sigortalılık süresinin hesaplanmasında 18 yaşından sonraki süre dikkate alınmaktadır. Fakat prim günleri hesaplanırken 18 yaşından önceki günler prim günü olarak eklenmektedir.

Yukarıda vermiş olduğumuz örnekte Ahmet beyin sigortalılık süresinin 18 yaşından itibaren hesaplandığını söyledik.  Fakat prim ödeme günleri hesaplanırken ilk işe giriş tarihi olan 16.07.1984 tarihinden itibaren ödenen prim günleri de dikkate alınır.

18 Yaş Uygulamasının Sebebi Nedir?

Sigortalılık süresinin hesaplanmasında 18 yaş uygulaması 01.04.1981 tarihinden sonra uygulanmaya başlandı. Bu tarihten önce   işe giriş tarihindeki yaşa bakılmaksızın erkekler 25 yılı kadınlar 20 yılı tamamladığı zaman emekli olabiliyordu. Fakat bu olayın çeşitli suistimallere yol açtığı görüldüğü için 18 yaş uygulaması getirilmiştir. Örneğin; 1975 yılında doğan bir kişinin  sigortası 01.01.1976 tarihinde başladığı varsayıldığında 25 yıl hizmet süresini ve 5000 günü tamamladığı zaman emekli olabilmektedir. Bu suistimallerin önüne geçebilmek için 18 yaş uygulaması getirilmiştir.

18 Yaşın Önemi Sigortalılık Süresinde Geçerlidir.

Sonuç olarak 18 yaşın sigortalılık başlangıç tarihi olarak önemi yoktur, başşalngıç olarak sayılır. 18 yaşın önemi sigortalılık süresinde karşımıza çıkmaktadır. Kademeli emeklilik yaşının getirilmesi ile 18 yaşın önemi kalmamıştır.

****

Editör: TE Bilisim