3600 günlük emeklilikten yararlanan kişilerin başka yerde çalışması durumunda, kıdem tazminatı alınmışsa bu durum anayasada doğru bulunmamaktadır. 3600 günle kıdem tazminatı alımı, en düşük emeklilik prim günü sayısının ödenmiş olmasını gerektirmektedir. Bu durumda kişinin alt emeklilik prim günü sayısını doldurur doldurmaz kıdem tazminatını alması, işvereni güç duruma sokacaktır. Buna rağmen kişinin kıdem tazminatını aldıktan sonra başka yerde çalışması, geçici bir süre ‘hakkın kötüye kullanılması’ suçunu oluştursa da, sonradan bu karardan dönülmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla kişi, kıdem tazminatı sonrasında çalışma hayatına geri dönebilir.

Kıdem Tazminatının Alımından Sonra Başka İş Yerinde Çalışmak

Kıdem tazminatının emeklilik nedeniyle alınmasının ardından işe başlamak, etik olarak yanlış gelse de Yargıtay tarafından sorun olarak görülmemektedir. Emsal niteliğindeki Yargıtay kararlarında, kişilerin işten ayrıldıktan sonra yeni iş bulmalarının, işten ayrılma nedeni ile bağdaştırılamayacağı ifade edilmiştir. Kişi, her ne sebeple işten ayrılmış olursa olsun, sonrasında iş bulması ya da bulmaması eski işvereni etkilemez. İşten ayrılma nedeninin emeklilik olması halinde de durum aynıdır. Bu durumda işten ayrılırken emeklilik primlerinin dolduğunu ifade eden işçi, kıdem tazminatını almasının ardından başka bir işe geçebilmektedir. Ayrıca işçinin sigorta primlerinin ödenmesi, emekli olacağı anlamına gelmez. Emekliliğe hak kazanmış, ancak yaş bekleye işçiler için de aynı durum geçerliliğini korumaktadır. Buna göre işçiler, sadece emeklilik için yeterli prim günü sayısını doldurduktan sonra  da işten ayrılabilmektedir. Bununla birlikte eğer işten ayrılırken kıdem tazminatı almışsanız da, söylediğiniz işten ayrılma nedeninin gerçek olması gerekmemektedir. Yargıtay kararına göre, bir işte çalışırken iş arama, bir işte çalışırken yeni işe söz verme veya emeklilik kıdem tazminatının alınmasının ardından yeni işe başlama gibi durumlarda kişi, ‘Hakkın kötüye kullanılması’ suçunu işlemiş olmaz. Dolayısıyla bu durumun herhangi bir cezai yaptırımı bulunmamaktadır.

Kıdem Tazminatından Sonra Başka İş Yerinde Çalışırsam Şikayet Edilir Miyim?

Kıdem tazminatı sonrası iş bulunması halinde dava açılma ihtimali varlığını korumaktadır. Yargıtay’ın her ne kadar emsal niteliğinde kararları bulunsa da, açılacak davada haksız bulunma ihtimaliniz her zaman vardır. Çünkü davada sizin işten çıkma nedeniniz incelenir. İşten sadece kıdem tazminatı almak için mi çıktınız, yoksa kıdem tazminatı hakkınızı kötüye mi kullandınız, buna bakılır. Bunun yanı sıra dava öncesinde işvereniniz ile ilgili sorumluluklarınız, işvereninizin sizinle ilgili vereceği bilgiler ve nasıl bir çalışan olduğunuz da önem taşımaktadır. Gerçekte kötü niyet taşıyan faaliyetlerde bulunan kimseler, anayasal bir hak dahi olsa, karşısındaki kişiye zarar verme suç işledikleri için davaya tabi tutulurlar.

3600 Günlük Emeklilikte Kıdem Tazminatı Alımı

Kıdem tazminatının 3600 günlük emeklilikte almak için yapılması gerekenler, 2008 yılında yapılan son düzenleme ile beyan edilmiştir. Bu kapsamda 3600 günlük emeklilik primi yatırılmış herkes kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır. Bu kanuni düzenleme öncesinde kıdem tazminatı almak için insanlar daha fazla zorlanmakta idi. Bu kapsamda 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı yapılmış olan kişilerin de erken emeklilik ve kıdem tazminatına ulaşmasının önü açılmıştır. Kişi, yaş beklese dahi, emekli olamayacak olsa da kıdem tazminatı alabilmektedir. Bu kapsamda kişinin 1995 yılında sigorta girişini yaptığını varsayalım. 2018 yılına gelindiğinde kişi emeklilik için doğru yaşı bulamamış olabilir. Halen yaş beklemesi gerekebilir. Bu durumda kişi dilerse, 3600 günle kıdem tazminatı alarak işten ayrılma yolunu seçebilir. Üstelik işten ayrıldıktan sonra başka bir iş yerine de geçebilir. Ancak Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi olanlar  için de 2008 yılı düzenlemesi ile kıdem tazminatı alınmasının önü açılmıştır. Bu düzenleme öncesinde kıdem tazminatı, yaş sınırını geçen kişiler için verilmekte idi. Ancak 1999 yılı öncesi ya da sonrası fark etmeksizin, kişilerin yaş bekleseler dahi kıdem tazminatı almalarının önü açılmıştır.

3600 Günlük Emeklilikte Kıdem Tazminatı Hangi Durumlarda Ödenir?

3600 günlük emekliğe bağlı kıdem tazminatı ödemeleri, son iş yerinde en az 1 yıl süre ile çalışılmış olmayı gerektirmektedir. Bu süreden az çalışan kişilere emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı verilmemektedir. Bunun yanında kıdem tazminatı, aşağıdaki durumlarda verilmektedir:
  • Tavır ve davranışlarınız ahlaki çerçeve dahilindeyse, o zamana kadar iyi ve disiplinli bir çalışan olmuşsanız kıdem tazminatından yararlanabilirsiniz. işiniz ile ilgili problemlerin yaşanması, işe zamanında gelmemiş olmanız gibi durumlarda kıdem tazminatından yararlanma ihtimaliniz düşecektir.
  • Kendi isteğinizle değil, emeklilik gibi elinizde olmayan nedenlerle işten ayrılıyorsanız, kıdem tazminatı alabilirsiniz.
  • Askerlik durumunda kıdem tazminatı verilmemektedir.
  • Bir maaş bağlanmasının hedeflenmesi durumunda kıdem tazminatı alabilirsiniz. bu maaş emekli maaşı olabileceği gibi, yardımlaşma fonlarından ya da şehit- gazi yakınlığından kaynaklı da verilebilmektedir.
  • İşten kendi isteğinizle, keyfi nedenlerle ayrılıyorsanız, bu maaştan yararlanamazsınız. İşten ayrılma nedeniniz mutlaka akla yatkın ve elinizde olmayan nedenler olmalıdır. İşverenin sizi işten çıkarması da elinizde olmayan nedenler sınıfına girer. Bu nedenle işveren tarafından işten çıkarılan kişiler kıdem tazminatı alabilecektir.

Kıdem Tazminatı Alımında Yaşanacak Muhtemel Sorunlar

Kıdem tazminatı alımı sorunları 15 yıllık sigorta prim ödemesinde kayda geçen ödemelere bağlı sorunlar ya da işverene bağlı problemler olabilmektedir. İşveren ile ilgili problemler, kişilerin kıdem tazminatını ödemek istememesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlarla karşılaşmamak için yapılması gereken, kıdem tazminatı isteminde bulunacağınızı işvereninize haber vermenizdir. İşverenin bundan haberi olduğunda, il veya ilçe Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek kıdem tazminatı nedeniyle yazı almak istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır. Sonrasında alacağınız yazıyı işverene iletmeniz gerekmektedir. Yazıyı iletmenizin ardından yapmanız gereken, kıdem tazminatı almanız gerektiğini bir kez daha sözlerinize eklemek olmalıdır. Yargı yolu açık olsa da, kıdem tazminatının alınması zorunludur. İşverenin kıdem tazminatı vermek istememe gibi bir şansı yoktur.

Kıdem Tazminatının Miktarı

Kıdem tazminatı tutarı, 1 yıla 1 ay olacak şekilde ayarlanmaktadır. Bu kapsamda 1 yıllık çalışmanıza 1 aylık brüt ücret size ödenecektir. Kıdem tazminatı sadece son çalışılan iş yeri tarafından ödenen bir ücrettir. Bu nedenle iş yerinde ne kadar bir süre çalıştığınızın önemi büyüktür.

Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Verilmez?

Kıdem tazminatı verilmeyen durumlar; işçinin yalan söylemesi, hile yapması gibi nedenlerden oluşmaktadır. bu nedenlerle kişilerin işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı verilmez. Buna bağlı olarak sadece kıdem tazminatı alabilmek için emekliliği öne süren kişiler de her an bir tazminat davası ile karşı karşıya kalabilecektir.

Kıdem Tazminatının Verilmemesinin Çalışana Bağlı  Olmayan Nedenleri

Çalışandan kaynaklanmayan kıdem tazminatı alamama nedenleri, işçinin elinde olmayan durumlarla hem işçinin, hem de iş verenin zarara uğradığı durumlardır. Bu durumlar kişilerin emeklilik talebi kadar normal karşılanmamaktadır. Örneğin  işçinin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması, en az 7 günlük hapis cezası alınması gibi nedenlerde kıdem tazminatı verilmemektedir. Sadece işten ayrılmaya bağlı kıdem tazminatı değil, bu durumlarda 3600 günle kıdem tazminatı da verilmemektedir. Bu durumlarla karşılaşılması halinde işçinin emeklilik çıkışı nedeniyle kıdem tazminatı alma isteği geri çevrilecektir.

4500 Gün Emeklilik Şartları Nelerdir, Maaşı Ne Kadar?

SSK, SGK Erken Emeklilik Şartları Nelerdir ?

Emeklilik Yaş Tablosu Tüm Detayları