Yaklaşık sayıları bir milyonu bulan taşeron işçiler için sevindirici haber geldi. Taşeron statüsünde olanlar artık ücret artışlarını belirleyecek toplu sözleşmelere dahil olabilecekler. Bu sayede taşeronların hakları iyileştirilmiş olacak.

Taşeron İşçilere Yeni Dönem

Yaklaşık sayıları 1 milyonu bulan taşeron işçiler için sevindirici haber geldi. Başlayan yeni dönem ile birlikte taşeron işçiler artık ücret artışlarını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dahil edilecekler. Böylece toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanması ile birlikte hem gelirleri artmış olacak ve hem de özlük hakları iyileştirilecek. Belediyeler içinde taşeron olarak çalışanlar için özellikle yıl sonuna doğru gerçekleşen sözleşmeler büyük önem taşıyor. Temmuz ayı itibari ile uygulamaya girmiş olan sendika değişimleri kamu kuruluşlarında Kasım ayından itibaren yapılacak. Buna göre taşeron işçilerin de sözleşmeye dahil olması sayesinde ücret artışları üzerinde söz sahibi olmalarının yanında pek çok özlük haklarının da iyileşmesine neden olacaklar. Merkezi idareler içerisinde yer alan ve kamuya geçmeye hak kazanan taşeron işçiler için kendi işyerlerinde de geçerlilik kazanacak toplu iş sözleşmesinin hükümleri için ise 31 Ekim 2020 tarihinden sonra bu yöntem uygulanacak.

Toplu Sözleşmeye Katılacaklar

Bu dönem ile birlikte taşeron işçiler için büyük haklar elde edilecek. Taşeron konumundan kadroya geçenler için bu süreç uzun zamandır bekleniyordu. 2017 yılının sonlarında ilk kez gündeme getirilen durum daha sonra 696 sayılı KHK gibi kararnameler ile birlikte kamu idarelerinin yanında belediye ve bunlara bağlı olarak yer almakta olan alt kuruluşlardaki alt iş verenlerin işçileri de kadro hayatına geçirilmiş oldu. Ancak toplu sözleşme ve sendika süreçleri bakımından da kademeli olarak bir geçişin ön görüldüğüne dikkat çekilmişti. Böylece merkezi idareler içinde kamu hayatına geçmiş çalışanlar için kendi işyerlerinde geçerli olacak toplu iş sözleşmelerine yönelik hükümler de 31 Ekim 2020 tarihinden sonra uygulamaya geçirilecek. Yerel idareler içinde geçiş yaşanan hallerde de Temmuz ayından itibaren geçiş başladı. Geçiş dönemleri içinde taşeron statüsünden kadroya geçiş yapabilenlerin maaşlarında yıllık baz temel alındığında dört artı dört formülü uygulanarak artış görülecek. [jnews_element_embedplaylist playlist=""]
Editör: TE Bilisim