Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda üniversite bünyesinde çalışmak üzere görevlendirilecek 118 sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruların 29 Temmuz 2020 tarihine kadar süreceği ilana başvurular internet üzerinden yapılacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alımına Nasıl Başvurulur?

Personel alımına başvuru yapabilmek için şu adımları takip edebilirsiniz;
 • İlgili kadroya başvuru yapmak için Bülent Ecevit Üniversitesi resmi internet sitesinden başvuru formunun doldurulması,
 • İlgili kadro için gereken mezuniyet şartlarını taşıdığını gösteren mezuniyet belgesi ya da diploma,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Adli sicil kaydı,
 • Askerlik durumunu gösteren belge,
 • 2018 yılına ait KPSS belgesi
İle başvurular internet üzerinden yapılacaktır. Şahsen ya da posta yolu ile yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem ilgili sürenin sonunda otomatik olarak kapanacağı için bu sürenin dışında yapılacak başvurular yine geçerli olmayacaktır. Adayların başvuru yapabilecekleri kadrolar şu şekildedir;
 • Diyetisyen, 2 adet; Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
 • Eczacı, 4 adet; Eczacılık lisans programından mezun olmak.
 • Fizyoterapist, 5 adet; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,
 • Hemşire, 20 adet; Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak,
 • Hemşire, 60 adet; Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak,
 • Laborant, 5 adet; Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Sağlık Teknikeri; çok sayıda; Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi, Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım, Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri, Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar, Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarından mezun olmak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alımı Genel Şartları

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu genel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında belirlenmiş şartları taşımak,
 • Nöbet ve vardiyalı sistemde çalışmak için herhangi bir sağlık probleminin olmaması,
 • 2918 KPSS’ye girmiş olmak ve başvuru yapmak için gereken puanı almış olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık, malul ya da emekli aylığı almamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddede belirtilen suçlardan; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma affa uğranılmış olsa bile hüküm giymemek,
 • Başvuru sırasında ya da sonrasında tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde verilmesi gerekmektedir.
Adayların yapacakları başvurular KPSS puan türlerine göre sıralama yapılacaktır. Eczacı kadroları için KPSS şartı aranmadığı için kura çekilişi yapılacaktır. Noter huzurunda gerçekleşecek kura çekilişi internet üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacaktır. Kazanan adayların listesi üniversite internet sitesinden yayınlanacaktır. Adaylara posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Hak kazanan adayların 15 gün içerisinde gerekli belgeler ile birlikte üniversiteye başvuru yapmaları ve kayıt işlemelerini tamamlamaları gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı beyanda bulunan adayların başvuruları ve kazanmış olsalar dahi pozisyonları iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
Editör: TE Bilisim