Ziraat Bankası çiftçi yem kredisi faiz oranı  2022 yılı için belli oldu. Ziraat Bankası tarafından çiftçilere sunulan yem kredisinin faiz oranları anaparaya eklenerek verilmektedir. Yem kredisinin faiz oranları devlet tarafından desteklendiği için faiz oranları diğer kredi türlerine göre daha düşüktür.

Çiftçi yem kredisine %50 devlet faiz desteği uygulanır. Hesaplamalarda yapılan yıllık faiz oranları %14 aylık kredinize yansıyacak faiz oranı ise %0,62’dir.Faiz oranı anaparaya eklenerek geri ödeme istenir. Bu yüzden geri ödenecek tutar oldukça azalır. 

Ziraat Bankası Çiftçi Yem Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Ziraat bankası çiftçi yem kredisi faiz oranı bankanın cari faiz oranına göre hesaplanır. Senelik olarak belirlenen Ziraat Bankasının cari faiz oranı 2022 yılı için yıllık %14 olarak belirlenmiştir. 2022 yılı için yıllık faiz oranı göre  aylık faiz oranı %0.62 ’dir.Bu  cari faiz oranın yem kredisi için indirimi ise %50 olarak uygulanır.

Böylece aylık faiz oranı  %0.31’e düşmektedir. 2022 yılı için Ziraat Bankası çiftçi yem kredisi için 2 ay faiz uygulanmayacaktır. Ziraat Bankası çiftçi yem kredisi vade süresi 18 aydır. Çiftçiler üst limit 100.000 TL olacak şekilde bu krediden faydalanır.

Ziraat Bankası Çiftçi Yem Kredisi Şartları Neler?

Ziraat Bankası çiftçi yem kredisi  başvuru şartları aşağıda listelenmiştir. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası işbirliği ile verilen bu kredi için çiftçilerin uyması  gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlara uyan kişiler gerekli evraklarla birlikte Ziraat Bankası çiftçi yem kredisine başvurabilir.

Yem üretimi için verilecek olan kredide çiftçilerin aşağıdaki şartlara sahip olması esastır;

 • Kişinin Tarim Kredi Kooperatiflerine üye olması,
 • En az 2 kefil olması,
 • Yüksek kredi notuna sahip olmak,
 • Aktif olarak hayvancılık yapıyor olması,
 • Hayvanların TARSİM sigortasının olması,
 • Devlete herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,
 • Devam eden bir yem kredisinin olmaması.

Tarım Kredi Kooperatifine Nasıl Üye Olunur?

Ziraat Bankası çiftçi yem kredisine başvurmak için ilk önce gereken şartlardan biri Tarım Kredi Koopeatifi üyesi olmak. Başvurular kooperatifin yönetim kuruluna yapılır. Başvuru kurul tarafından incelendikten sonra başvuru ile ilgili karar verilir.

Kooperatife başvuru değerlendirmesi 1 ay içinde sonuca bağlanır.Kooperatife üye olmak için gerekli şartlar listelenmiştir;

 • TC vatandaşı olmak,
 •  Medeni haklardan yasaklı olmamak,
 •  Kooperatif çalışma alanı dahilinde 1 yıldır ikamet ediyor olmak,
 •  Aynı bölge içerisinde farklı bir kooperatife üye olmamak,
 •  Su ürünleri konusunda faaliyet gösterenlerin yetiştiricilik veya teskere belgelerine  sahip olması,
 •  Sulama kooperatifleri için bu bölgeler dahilinde arazi sahibi olmak,
 •  Kooperatif ortağı olmak istediği konularda komisyonculuk ya da ticari faaliyetle uğraşmıyor olmak,
 •  Yazılı bir dilekçe ile yönetim kuruluna başvurmuş olmak.

 Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler aşağıda bulunan evraklarla birlikte Tarım Kredi Kooperatiflerine üyelik başvurusunda bulunabilir. İşte istenen evraklar;

 • T.C. kimlik belgesinin fotokopisi,
 • İkametgah belgesi,
 • ÇKS veya arazi tapusu

Ziraat Bankası Çiftçi Yem Kredisi Başvuru Evrakları Neler?

Ziraat bankası yem kredisi için istenen bazı evraklar vardır. Çiftçi yem kredisi başvurusunda bulunacak olan gerçek ve tüzel kişilerden bazı evraklar talep edilir. Yukarıda bahsi geçen şartları sağlanması durumunda bu evrakların da  eksiksiz olarak temin edilmesi gerekir.

Banka tarafından istenilen evrakları Tarım İl Müdürlükleri, köy muhtarı ve vergi dairelerinden temin edilebilir. Bu evraklar gerçek kişilerden istenen ve tüzel kişilerden istenen olmak üzere ikiye ayrılır.

Gerçek Kişilerden İstenilen Evraklar;

 • Ehliyet ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • ÇKS kayıt belgesi,
 • Kira kontratı,
 • Tapu fotokopisi,
 • İpotek için tapu belgesinin fotokopisi, 
 • Hayvancılıkla uğraşanlar için hayvan küpe numarası,
 • Bilançoya sahip kişiler için son 3 ay içinde yapılan ticari faaliyetleri gösteren faturalar.
 • 3 yıllık bilanço,
 • Gelir tablosu,
 • Vergi levhası.

Tüzel Kişilerden İstenilen Evraklar;

 • ÇKS(çiftçi kayıt sistemi) belgesi,
 • Oda kayıt ve vergi levhası,
 • Ticari sicil gazetesi ve tüzel kişinin ana sözleşmesini gösteren belge,
 • Şirkete ait vergi levhası,
 • Gerçek kişi tarafından yetkilendirdiğini gösteren noter onaylı yetki belgesi,
 • Firmaya ait en az son 3 aylık mali bilanço,
 • İşletme ait tapu kayıtları veya kira kontratı,
 • Krediye karşılık ipotek gösterdiğini belirten belge.

Ziraat Bankası Çiftçi Yem Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası çiftçi yem kredisi başvuru adresi Ziraat Bankası şubeleri olarak belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen gerekli şartları sağlayan çiftçiler, başvuru için gerekli evraklar ile Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuru yapar. Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası işbirliği ile verilen düşük faiz oranı ile 18 ay vadeli çiftçi yem kredisi için başvuru gerçekleştirilir.

Yem kredisine başvurmak isteyen kişiler Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden de başvuru yapabilir. Hayvancılık yaptığını ve aktif olarak yem alımı gerçekleştirdiğini belgelerle  kanıtlayan çiftçiler Tarım Kredi Kooperatifinden onay aldıktan sonra kredi tutarını Ziraat Bankası üzerinden alabilir.

Ziraat Bankası şubeleri üzerinde yapılan  kredi başvurusu kabul edilen çiftçilerimizin ödemeleri de Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaktadır. Ödeme vadeleri, taksit tutarları çiftçinin bütçesine  göre belirlenir. Bu sebepten ötürü her çiftçinin ödeme vadesi ve taksit tutarı aynı olmayacaktır.

Ziraat Bankası Çiftçi Yem Kredi Başvurusu Nasıl Sorgulanır?

Çiftçi yem kredisi başvurusunu sorgulama  işlemi  Ziraat Bankası şubelerinden yapılır.Şubeye gitmek istemeyenler ise Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini arayarak kredinin onay süreci ile ilgili bilgi alabilirler.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliği ile verilen çiftçi yem kredisi için gerekli şartları ve evrakları eksiksiz tamamlayan kişilerin başvuru süreçleri genellikle 7 iş günü içinde sonuçlanır. Bu süreçte çiftçilerin gelir-gider durumu banka tarafından ayrıntılı olarak incelenir ve krediye uygunluk var ise olumlu olarak değerlendirilir.

Ziraat Bankası Çiftçi Yem Kredisi Geri Ödeme Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası, yem kredisi geri ödemeleri için kolaylık sağlar. Şubeye giderek yapılan başvuru esnasında çiftçinin gelir durumuna göre ödeme planı hazırlanır. Vde süresi dolduktan sonra geri ödeme süreci başlar. Bu süreçte çiftçiler aldıkları krediyi büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarına yem için  kullandıklarını gösteren faturaları belgelemek zorundadır.

Yem alımı belgelendikten sonra çiftler için hazırlanan  ödeme planı doğrultusunda kredi geri ödemesi gerçekleştirilir. Ödeme seçenekleri ve taksit tutarları çiftçilerin maddi durumları göz önüne alınarak belirlenir. Bütçesine göre geri ödeme planı hazırlatmak isteyen çiftçiler Ziraat Bankasına giderek banka personelleri ile görüşebilir.

 Aşağıda Ziraat Bankası tarafından verilen 18 ay vadeli %0.58 faiz oranlı çiftçi yem kredisi için  geri ödeme tutarları gösterilir;

 • 10.000 TL kredi tutarı için aylık 594,60 TL ödeme
 • 20.000 TL  kredi tutarı için aylık 1.194,71 TL ödeme
 • 30.000 TL  kredi tutarı için aylık 1.792,806 TL ödeme
 • 40.000 TL  kredi tutarı için aylık 2.378,41 TL ödeme
 • 50.000 TL kredi tutarı için aylık 2.986,76 TL ödeme
 • 60.000 TL  kredi tutarı için aylık 3.567,61 TL ödeme
 • 70.000 TL  kredi tutarı için aylık 4.162,22 TL ödeme
 • 80.000 TL  kredi tutarı için aylık 4.756,82 TL ödeme
 • 100.000 TL  kredi tutarı için aylık 5.946,02 TL ödeme

Ziraat Bankası Çiftçi Yem Kredisi Hayvan Başına Ne Kadar?

Yem kredisi hayvan başına ortalama 1500 TL civarında verilmektedir. Ancak bu değer çiftçinin sahip olduğu hayvanın büyükbaş veya küçükbaş olmasına, cinsine, sayısına göre değişmektedir. Süt hayvancılığı yem ücreti hayvan başına 1000TL’dir.Küçükbaş için yem ücreti hayvan başına 500 TL’dir.

Bu fiyatlar çiftçinin kullanmak istediği yemin türüne göre de değişir. Yemler üç grupta toplanır. Bunlar; süt yemleri, kuzu buzağı yemleri ve besi yemleridir. Çiftçi yem kredisine başvurmak isteyen üreticiler hayvan sayısını gösteren belgeler ile Ziraat Bankasına giderek almak istediği kredi miktarına karar verir. Çiftçiler bu konuda banka personellerine danışabilir.

Ziraat Bankası tarafından verilen çiftçi yem kredisi için çiftçilere verilen üst limit tutarı 100.000 TL’dir. Çiftçi yem kredisinin üst limitinin belirlenmesinde ipotek edilen hayvan sayısı ve çiftçinin gelir durumu göz önüne alınır.

Ziraat Bankası Çiftçilere Hangi Kredileri Veriyor?

Ziraat Bankası tarafından çiftçilere sağlanan kredi desteği sadece çiftçi yem kredisi ile sınırlı değildir. Ziraat Bankası, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi amacı ile çeşitli kredi fırsatları sunar. Ziraat Bankası özellikle çiftçiler için düşük faizli ve 100.000 TL’ye kadar faizsiz tarım ve hayvancılık kredi desteği verir.

Arazi alımından mazot desteğine kadar birçok alanda kredi fırsatı sunar. Bu krediler;

 • Bitkisel üretim kredileri,
 • Hasat ve pazarlama kredileri,
 • Taksitli tarım destek kredileri,
 • Arazi alım kredileri,
 • Nakliye aracı kredileri,
 • Üretim destek kredisi,
 • Hayvancılık ve su ürünleri kredileri,
  • Hayvansal üretim kredileri,
  • Su ürünleri kredileri,  
 • Mekanizasyon kredileri
 • Tarımsal mekanizasyon kredileri,
 • Küçük ekipman kredileri,
 • Modern basınçlı sulama kredileri.

Bütün bu krediler ile ilgili detaylı bilgi ve başvurular Ziraat Bankası şubeleri tarafından yapılmaktadır.

Editör: TE Bilisim