Yurt dışı borçlanması yolu ile borçlanılan süreler hangi sigortalılık statüsünden sayılır?

İlgilinin Türkiye'de çalışması varsa yurtdışı borçlanması için başvurduğu tarihte en son sigortalılık statüsüyle aynı kapsamda değerlendirilir. Türkiye'de çalışması olmayanlar ise borçlanmaları 5510 sayılı kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yani bağkur kapsamında geçmiş sigortalılık süresinden sayılır.

Yurtdışında geçen süreleri borçlanabilmek için başvuru anında hangi şartları taşımak gerekir?

 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 - Belirli nitelikli yurtdışı süreleri bulunmak

 - Hizmet sürelerini belgelendirmek

 - Yazılı talepte bulunmak.

 Yurtdışında geçen süreler ile ülkemizdeki isteğe bağlı sigortalılık sürelerinin çakışması halinde ne olur?

Türkiye'de isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyenlerin prim günlerinin yurtdışındaki günler ile çakışması halinde yurtdışı ülkeler ile sözleşme olup olmadığına bakmak gerekir. Ülkemiz ile borçlanma yapılacak ülke arasında sözleşme yoksa; Çakışan günlerdeki yurtdışındaki sigortalı günleri veya ev kadınlığı süreleri borçlandırlmamaktadır. Ülkemiz ile borçlanma yapılacak ülke arasında sözleşme var ise; Yurtdışındaki sigortalı günleri ile isteğe bağlı süreleri çakışırsa isteğe bağlı sigortalılık iptal edilerek yurtdışı süreleri talep halinde borçlandırılmaktadır. Fransa, İngiltere,İsveç ve İsviçre ile imzalanan sözleşmelere göre bu ülkelerdeyken Türkiye'de isteğe bağlı sigorta ödemek mümkündür. İsteğe bağlı ile bu ülkelerdeki günler çakışırsa yurtdışı süreleri borçlandırılmaz. Ancak sözleşmeli ülkelerdeki ev kadılığı süreleri ile ülkemizdeki isteğe bağlı sigortalılık çakışırsa ev kadınlığı süreleri borçlandırılmaz isteğe bağlı sigortalılık geçerli sayılır.

Borçlanma için bildirilen tutarın tamamı ya da bir kısmı ödendikten sonra borçlanma işleminden vazgeçmek mümkün müdür?

Tahakkuk ettirilen borcun bir kısmını veya tamamını ödedikten sonra yazılı talepte bulunmaları halinde ödedikleri paranın tamamı faiz uygulanmaksızın iade edilir. Borçlandıkları himetleri ile aylık almaya hak kazanamayanlar da yazılı talepte bulunurlarsa ödedikleri parayı iade alabilir. Fakat borçlandıktan sonra kendilerine aylık bağlananlar aylık almaya başladıktan sonra borçlanmadan vazgemeyeceklerinden ödedikleri para iade edilmez.

Editör: TE Bilisim