11.09.2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 Sayılı Torba yasa yurt dışında 18 ülkede çalışan Türk vatandaşlarının bu ülkelerdeki sigorta başlangıçlarının Türkiye’de de kabul edilmesini sağladı ve bu ülkelerde çalışan vatandaşlara hem daha az günle hem de daha erken emeklilik hakkı sağladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu 6552 Sayılı Torba yasanın yurt dışı borçlanmada getirdiği yenilikler ile ilgili 2014/27 sayılı genelgesini yayımladı.

Hangi ülkede çalışanların sigorta başlangıcı Türkiye’de başlangıç sayılıyor

Yukarıda bahsi geçen torba yasada konu ile ilgili şu hüküm yer almakta “Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.” Hükümden de anlaşılacağı üzere yurt dışındaki akit ülkelerde çalışan vatandaşların bu ülkelerdeki sigorta başlangıçları  Türkiye’deki ilk sigorta başlangıcından eski bile olsa bu girişleri Türkiye’de emeklilik hesapları yapılırken sigortaya ilk başlangıç tarihi olarak kabul edilecek.

Sigorta başlangıcı Türkiye’de de kabul edilen 18 ülkenin tam listesi şu şekilde:

Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, Kebek, KKTC, Lüksemburg, Makedonya ve Slovakya’dır.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden önce işe giriş tarihi kabul edilmeyen vatandaşlar da talepleri halinde bu kanundan faydalanabilecek ve emekliliği hak ediyorlarsa emekli olabilecekler.

Yurt Dışındaki Hangi Süreler Türkiye’de Borçlanılabilir?

[caption id="attachment_6036" align="aligncenter" width="500"] yurt dışı sigorta başlangıcı erken emeklilik ssk bağkur[/caption]

Borçlanma kapsamındaki süreler:

-Yurtdışında geçen sigortalılık süreleri,

-Bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri,

-Ev kadını olarak geçen sürelerdir.

Yurt Dışı Borçlanma İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Yurtdışı hizmet borçlanmasından yararlanabilmek için borçlanma yapmak istediği sürelerde Türk vatandaşı olmak, ev kadınlığında geçen süreleri veya hizmetleri belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şartları aranır.

Yurtdışı hizmet borçlanmalarında, “Türk vatandaşı olmak” şartı, borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması gerektiğini ifade eder.

Yurt Dışı Borçlanma İçin Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Yurtdışı hizmet borçlanması yapabilmek için öncelikle “Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesi”  doldurulmalıdır.

Bu belge dışında yurt dışı hizmet borçlanması isteğine dair yazılı dilekçe ile yapılan başvurular da kabul edilebilmektedir. Ancak, dilekçede yer alan bilgiler, borçlanma işlemini sonuçlandırmakta yeterli değil ise ilgiliden Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesinin doldurulması istenebilmektedir.

Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesi  örnekleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri /Sosyal Güvenlik Merkezlerinden temin edilebileceği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasından temin edilebilmektedir.

Editör: TE Bilisim