Gelir vergisi dilimleri bu yıl yani 2020 itibariyle 4’ten 5’e çıkarıldı. Bu bakımdan bazı ücretliler ilk kez beyanname verme zorunluluğuna tabiler. Bu açıdan vergi ödemelerinde, özellikle ilk kez beyanname vereceklerin dikkat etmeleri gereken noktalar bulunuyor.

Ücret Aşımında Beyanname Zorunluluğu

2020 yılı için gelir vergisi tarifesi 5’e çıkarılmıştı. Daha önceleri yüzde 15, 20, 27, 35 oranında vergi alınıyorken, yapılan değişiklik kapsamında vergi dilimine yüzde 40 oranı da dahil edildi. Buna göre 600 bin lira ve üzerinde gelir elde edenler, değişiklik olmadan ödedikleri yüzde 35 oranındaki vergiyi bu yıl itibariyle yüzde 40 oranında ödeyecekler. Daha önceden, tek işverenden alınmakta olan ücret gelirleri için tutarları ne olursa olsun beyanname verilmesi gerekli değildi. İşveren ödemesi gerekli olan vergileri ücret ödemesi esnasında kesip vergi dairesine yatırmaktaydı. Konuyla ilgili yapılmış yeni düzenleme kapsamında ise tek işverenden ücret geliri elde etmekte olanlar, 2020 yılında elde ettikleri ücret gelirlerinin toplamı 600 bin lirayı aşması halinde, gelecek yıl Mart ayında beyanname dolduracaklar. Birden fazla işverenden ücret geliri elde etmekte olan mükellefler ise birinci işverenden almış oldukları da dahil olacak şekilde ücretlerinin toplamından 600 bin lirayı geçmesi durumunda beyanname başvurusunda bulunacaklar.

Yıl İçinde İş Değişiminde Dikkatli Olunmalı

Birden çok işverenden ücret geliri elde etmekte olan mükellefler birden sonra olan işverenden almış oldukları ücretlerin toplamının 2020 yılı için 49 bin lirayı geçmesi durumunda yıllık beyanname doldurmaları gerekecek. Özellikle yıl sonu yaklaşırken bu noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. Bu durumda ise toplam ücretin 600 bin lirayı aşıp aşmadığına bakılmayacak, örnek olarak ilk işverenden 300 bin lira, ikinci işverenden ise 50 bin lira ücret talebinde bulunanlar, ikinci ve sonraki işverenler için aranmakta olan 49 bin lira sınırının aşılması halinde beyanname doldurabilecekler. Yıl içinde iş değiştirmiş olanlar ise aynı işverene bağlı olmanın yanında kadrosu aynı işverenin farklı şirketinden diğer şirketine geçirilmiş olan kimseler de bu kapsam dahilinde tutuluyor ve en yaygın kesimi oluşturuyorlar. Birden fazla işverenden ücret alınması durumunda, ilk işveren önceden olduğu gibi yine serbestçe belirlenebiliyor. Bu bakımdan örnek olarak ilk işverenden 560 bin, ikinci işverenden 20 bin, üçüncü işverenden ise 18 bin lira ücret geliri elde edilmişse, kişinin beyanname doldurması da gerek kalmıyor.

Birden Fazla Gelir Elde Edenlerin Durumu

Vergi beyannamesi için gelir durumu birden fazla olanlar için ise limit temel alınıyor. Örnek olarak bir avukatın 300 bin liralık serbest meslek kazancı bulunuyorsa, ilk işverenden 400 bin lira, ikinci işverenden 40 bin liraca ücret gelirinin yanında 30 bin lira işyeri kira geliri elde etmişse sadece serbest meslek kazancı ve işyeri kira geliri için beyanname doldurması yeterli olacaktır. Beyannameye bu kapsamda ücret gelirleri dahil edilmemektedir. İlk işverenden 450 bin lira, ikinci işverenden 180 bin lira ücret gelirinin olması ve 35 bin lira da işyeri kira geliri olan bir kişi ise ücret gelirlerinin temel alınmasında beyanname doldurmak zorunda. İşyeri kira geliri 2020 yılı için belirlenmiş olan limit yani 49 bin liranın altında kaldığı için kira beyannameye dahil edilmiyor. Özel sektör işyerlerinde birden fazla işverenden ücret kazanılması halinde her bir işverenden elde edilen ücret ayrı olarak vergi kapsamına giriyor. Ücret matrahları ise birbirleri ile ilişkili olarak görülmüyor. İşveren değişikliğinin olması halinde ise yeni işverenden alınan ücret, eskisi ile ilişkilendirilmeden sıfır matrah olarak vergilendirilecek.
Editör: TE Bilisim