Yabancı Uyruklu Sigortalılar Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Ülkemizde işten çıkartılan sigortalıların en büyük güvencelerinden birisi de kıdem tazminatıdır. Çalışma izni almış ve ülkemizde çalışan yabancı uyruklu vatandaşların kıdem tazminatı alıp alamayacağı konusunda tereddütleri bulunmaktadır. Yabancı uyruklu vatandaşların işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı alıp alamayacakları, şartlarının ne olduğu konularında yazımızda ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Yabancı uyrukluların kıdem tazminatı

Türkiye’de çalışan ve çalışma izni alan yabancı uyruklu vatandaşların kıdem tazminatı alabilmeleri için öncelikle işyerinde 360 günden fazla kıdeminin olması gerekmektedir. Zaten bu kıdem tazminatının olmazsa olmaz şartlarındandır.

Bazı yabancı uyruklu vatandaşlara çalışma izni bir yıldan az süre ile verilmekte ve işverenler de mecburen bir yıldan az çalıştırmak zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla bir yıldan az çalışma izni hakkı olan sigortalıların kıdem tazminatı alma hakları bulunmamaktadır.

Mevzuatımızda, yabancı uyruklu şahısların ülkemizdeki çalışmaları sırasında iş sözleşmelerinin derhal feshedilmesi ve kıdem tazminatı ödenmesine kural olarak engel bir husus bulunmamaktadır. Yeter ki, yabancı uyruklu işçinin işyerindeki hizmet süresi bir yılı doldursun ve iş sözleşmesi kıdem tazminatı alabilmek için belirtilen nedenlerden birisiyle sona ersin.  Bu hususta gerek Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve gerekse İş Kanununda yasaklayıcı özel bir hüküm mevcut değildir. Ancak, gönderme yapılan diğer mevzuatın düzenlemeleri nedeniyle, yabancı şahısların kimi hallerde kıdem tazminatına hak kazanmamaları mümkündür.

Özetlemek gerekirse çalışma izninin süreli ya da süresiz yapılmış olması yabancı uyruklu kişilerin kıdem tazminatı üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır. Yargıtay çalışma izinlerinin birer yıllık olarak alınmış olması halinde iş sözleşmesinin de aynı sürelerle birer yıllık olarak yapılmasını yerinde görmüş olup, birbirini takip eden birden fazla sayıda sözleşme yapılmış olmasının, iş sözleşmesini belirsiz süreli hale dönüştürmeyeceğine hükmetmiştir. Dolayısıyla çalışma izni bir yıl olan yabancı uyruklu sigortalıların iş sözleşmeleri bitmeden yenilendiğinde hizmetleri kesintiye uğramamış sayılacak ve kıdem tazminatı hakları devam edecektir.

Derhal fesih halinde kıdem tazminatı

Yabancı uyruklu sigortalıların iş sözleşmelerinin 4857 Sayılı Kanunun 25 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerine ilişkin sebepler dışında derhal fesih halinde kıdem tazminatı alma hakları bulunmaktadır.

Yabancı uyrukluların yukarıdaki şartlar haricinde kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir

Kıdem tazminatı aşağıdaki sebeplerle işten ayrılan sigortalılara ödenmektedir.

-1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle işten ayrılan sigortalılar,

2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle işten ayrılan sigortalılar,

3- Askerlik görevi nedeni ile işten ayrılanlar,

4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılanlar,

5- Evlilik sebebiyle işten ayrılan kadın sigortalılar,

6- Vefat Eden sigortalıların hak sahipleri,

Kıdem tazminatı alabilmektedir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. 20 sene bir üniversitede çalışmaktan sonra, sözleşmem uzatılmadı , iki ay çalışamdın sonra ise diğer üniversetede çalıştım. kidem tezminatı ala bilirem mi, ve söz konusu kidem tezminatı nasıl hesaplanır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu