Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar beyannamelerinin tek belgede birleşeceği konusunda haberi 2016 Ağustos ayında yapmıştık. SGK Bildirgesi ile muhtasar beyannamesinin birleştirilmesi işlemleri konulu yazımızda bu konuda bilgi edinebilirsiniz. 18 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren muhtasar ve prim hizmet beyannamesi genel tebliği ile vergi kimlik numarası ve işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi zorunluluğu getirildi.Peki vergi kimlik numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri Sicil numarasının birleştirilmesi işlemleri nasıl ve nereden yapılacak? Birleştirme işlemleri için başvurular nereye yapılacak ve son başvuru tarihi ne zaman? İşte SGK ve vergi kimlik numarası birleştirmesi işlemleri ile ilgisi bilinmesi gereken her şey. Elektronik ortamda vergi kimlik numarası ile SGK işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi Muhtasar beyanname ve SGK işveren aylık prim ve hizmet belgelerinin tek bir belgede gönderilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu işveren sicil numarası ile vergi kimlik numaralarının elektronik ortamda eşleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlemin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Eşleştirme işlemi bir kereye mahsus elektronik ortamda yapılacak. Elektronik ortamda yapılacak eşleşme işlemi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet Vergi Dairesi uygulaması ile yapılabilecek mükellefler bu işlemi ilgili tebliğ ekinde yer alan ek-8 belgesi ile gerçekleştirebilecek.Ek-8 belgesinin örneği aşağıdaki gibi olacak ; Ek8 Belgesi Nasıl Doldurulacak? Eek-8 belgesinde;
  • mükellefin vergi kimlik numarası
  • Mükellefin/İşverenin adı soyadı veya ünvanı,
  • işyeri türü,
  • İşyeri kodu,
  • Ünite kodu (Eski kısmına 01 yeni kısmına da 01 yazmanız gerekir.)
  • işyeri sıra numarası (SGK işyeri sicil numarasında eski ve yeni şube kodundan sonra gelen 7 haneli rakamdır. 01 01 0000000 gibi.
  • il kodu (Buraya SGK işyeri sicil numarasında yer alan il kodunuzu başında 0 olacak şekilde yazın. 01 01 0000000 034 gibi.
  • Slt işveren numarası (Eğer alt taşeron iseniz SGK işyeri sicil numarasındaki en son 3 rakamı yazmanız gerekir. Eğer ana firma iseniz ve taşeron değilseniz buraya 000 yazmanız gerekir.
  •  Ayrıca düzenleyen kişinin adı soyadı, TC kimlik numarası bilgileri de belgedede yer alacak

Vergi ve SGK işyeri sicil numaralarının eşleştirme işlemleri için son başvuru tarihi ne zaman?

Vergi ve SGK işyeri sicil numaralarının birleştirmesi için elektronik ortamda son başvuru tarihi 31 Mart 2017 tarihi olacak. Elektronik ortamda başvuru https://intvrg.gib.gov.tr işlemi adresinden yapılabilecek. Hangi mükellefler SGK işyeri sicil numarası ve vergi kimlik numarasını eşleştirmek zorunda? Kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefi olan herkes bu işlemi elektronik ortamda yapmak zorunda.