Üniversiteye Sözleşmeli 90 Sağlık Personeli Alımı Yapılacak!

Kamu kurum ve kuruluşlarında, özellikle devlet hastanelerinde çalışmak isteyen sağlık personel adaylarını yakından ilgilendiren personel alım ilanı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısı üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan personel alımı ilanında üniversiteye bağlı sağlık, eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere, 90 sağlık personel alımı yapılacağı açıklandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı. Bu ilana başvuruda bulunup kamu hastanesinde görev yapmak isteye adaylarda 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartının arandığı bildirildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’nün 90 sağlık personeli alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında sağlık personel alım ilanı yapılacağı açıklandı. Özellikle kamu ve üniversite hastanelerinde görev yapmak isteyen sağlık personeli adaylarını yakından ilgilendiren ilanda başvuru yapacak adaylar için başvuru tarihleri de bildirildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi sağlık, eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde 90 yeni sağlık personeli alımı yapılacağı ve işe alımı gerçekleşen personelin hastanede sözleşmeli olarak görevlendirileceği açıklandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 90 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısından duyurulan sağlık personeli alımı ilanında, “Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 ay içerisinde fesih edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.” ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Personeli Alım İlanı Başvuru Genel ve Özel Şartları

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından duyurulan 90 sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak
  • TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile evletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
  • Erkek adayları için askerlikle ilgisi bulunmamak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bulaşıcı hastalığı bulunmamak
  • Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 KPSSP93 puanı almış olmak
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin hükmüne uygun olmak
  • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde başvurularını tamamlamaları gerektiği açıklandı. Müracaatların Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin www.meramtip.com.tr adresinden online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve yukarıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi şeklinde yapılacağı bildirildi.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu