Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda, üniversiteye bağlı hastane bünyesinde 4/B sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere birbirinden farklı kadrolarda toplam 256 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanında ayrıca kadrolara ve unvanlara göre adaylarda aranan başvuru şartları ile başvuru tarihi aktarıldı. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün Resmi Gazete üzerinden duyurduğu 256 sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyenleri yakından ilgilendiren tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yeni bir personel alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan hastane personel alımı ilanında, “"Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a, göre Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (Eczacı ünvanlı pozisyon için sınav şartı aranmamaktadır) sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.” açıklaması yapıldı. Atama yapılacak kadrolar ve kontenjan sayıları şu şekilde sıralandı:
 • Hemşire 214 personel
 • Eczacı 6 personel
 • Sağlık fizikçisi 2 personel
 • Sağlık teknikeri 15 personel
 • Röntgen teknisyeni 6 personel
 • Diğer sağlık personeli 10 personel
 • Laborant 2 personel
 • Fizyoterapist 1 personel

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde 4/B sözleşmeli olarak istihdam edileceği belirtilen sağlık personeli alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel şartları, Resmi Gazete’de yayımlanan ilan detaylarında şu şekilde sıralandı:
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ve taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak
 • İlana başvuru tarihi itibarıyla en az 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak
 • 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak
 • Hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olmak
 • Kurum tarafından iş akdi fesih edilen veya kendi isteği ile görevinden istifa eden personel olmamak
 • 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanında asgari puan şartına sahip olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, Kocaeli Üniversitesi 256 sağlık personeli alımı ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde basvuru.kocaeli.edu.tr internet adresi üzerinden online olarak başvuru formunu doldurarak müracaat etmeleri gerektiği bildirildi. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyeceği ve aşvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 17:30’a kadar müracaat kabul edileceği duyuruldu.

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personeli Alımı Başvuru Belgeleri

 • 1 adet fotoğraf
 • Başvuru formu
 • 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Diplomanın önlü arkalı fotokopisi
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
 • Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi
Editör: TE Bilisim