Resmi Gazete’de yer alan kamu personeli alımı ilanları arasında, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni bir duyuru yayımlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü kamu ilan sayısında yer alan ilana göre, Pamukkale Üniversitesi kendi bünyesindeki üniversite hastanesinde sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 253 sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylar için aranan başvuru şartları da ilan detayların da yer aldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 50 puan alma şartının yer aldığı Pamukkale Üniversitesi 253 sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de yeni bir personel alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Pamukkale Üniversitesi’nin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Üniversite hastanesinde sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeli adaylarını yakından ilgilendiren ilana göre başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 50 puan şartı ile mülakatsız şekilde sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı.

Pamukkale Üniversitesi 253 Sağlık Personeli Alımı Kadroları

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Pamukkale Üniversitesi 253 sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanında, üniversiteye bağlı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde istihdam edilecek personele ait kadrolar şu şekilde açıklandı:
 • Hemşire
 • Röntgen teknisyeni
 • Ağız ve diş sağlığı personeli
 • Odyometri programı personeli
 • Ortopedik protez ve ortez programı personeli
 • Eczane hizmetleri programı personeli
 • Acil tıp teknisyenliği programı personeli
 • Anestezi programı personeli
 • Perfüzyon personeli
 • Ameliyathane hizmetleri personeli
 • Diyaliz personeli
 • Tıbbi laboratuvar teknikeri
 • Nükleer tıp teknikeri
 • Paramedik personeli

Denizli Pamukkale Üniversitesi 253 Personel Alımı Başvuru Genel Şartları

Denizli Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, sözleşmeli olarak istihdam edileceği açıklanan 253 personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen sağlık personeli adaylarında aranan başvuru genel şartları şu şekilde sıralandı:
 • 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bırakılmış olmamak
 • 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • İlgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek
 • İlanda belirtilen kadrolar için özel başvuru şartlarını taşımak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların müracaatlarını, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.pau.edu.tr/Basvuru/Basvuru.aspx) internet sitesinden online olarak 22.05.2020 - 31.05.2020 tarihleri arasında tamamlamaları gerektiği bildirildi. Başvuru esnasında adaylardan talep edilen belgelerin elektronik ortamda doldurularak/yüklenerek başvuru formu doldurulacağı açıklandı. Online platform dışında şahsen veya posta yolu ile yapılan başvuruların Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kabul edilmeyeceği duyuruldu.
Editör: TE Bilisim