Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi veya sözleşmeli olarak çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren personel alımı ilanı Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayınlandı. Yayınlanan ilanda, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, üniversiteye bağlı tıp fakültesi, eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere, farklı meslek ve branşlardan toplam 245 sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da ilan detaylarında yer aldı. Kamu kurumlarında sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren Akdeniz Üniversitesi hastanesine 245 sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan resmi personel alımı duyurusunda, üniversite bünyesindeki hastanede sözleşmeli olarak görevlendirilmek üzere birbirinden farklı meslek ve unvanlarda toplam 245 sağlık personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yayınlanan resmi duyuruda istihdam edilecek personelin kadroları şu şekilde sıralandı:
 • Hemşire
 • Psikolog
 • Diyetisyen
 • Fizyoterapist
 • Eczacı
 • Sağlık teknisyeni
 • Diğer sağlık personeli

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Genel Şartları

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanında alım yapılan Hemşire, Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Eczacı ve Diğer sağlık unvanları için başvuru yapacak adaylarda aranan genel başvur şartları şu şekilde sıralandı:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak
 • 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak
 • Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93), puanı esas alınacaktır. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve üzeri puana sahip olmak. (Diğer pozisyonlar için 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Mezuniyet Şartları

 • 158 kişilik Hemşire alımı için: Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak
 • 3 kişilik Psikolog alımı için: Psikoloji Bölümü Lisans Programından mezun olmak
 • 2 kişilik Diyetisyen alımı için: Beslenme ve Diyetik Lisans programından mezun olmak
 • 1 kişilik Fizyoterapist alımı için: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak
 • 3 kişilik Eczacı alımı için: Eczacılık Fakültesi lisans programından mezun olmak
 • 3 kişilik Perfüzyonist alımı için: Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Perfüzyon bölümünden mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak
 • 14 kişilik Tıbbi Sekreter alımı için: Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit adresi üzerinden online başvuru yaparak ilanda belirtilen kadrolara müracaat edebilecekleri açıklandı. Her adayın yalnızca 1 kadro için başvuru yapabileceği duyuruldu.
Editör: TE Bilisim