Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi veya sözleşmeli olarak çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nden geldi. Ankara Üniversitesi, yayımladığı personel alımı ilanı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre, 20 farklı branştan toplam 557 personel alımı yapacağını açıkladı. Hangi kadrolara ne kadar sağlık personeli alımı yapıldığı bilgisi de ilan detaylarında yer aldı. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 557 sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel şartları ve ilan detayları hakkında bilgi almak için haberimize göz atabilirsiniz. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversiteye bağlı eğitim ve araştırma hastanesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 20 farklı meslekten toplam 557 sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilanda sadece eczacı kadrosu için adaylarda, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı aranmadığı, diğer kadrolarda başvuruda bulunacak adaylarda KPSS puan türünde belirlenen puan şartının arandığı kaydedildi. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre toplam 557 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacağını açıklayan Ankara Üniversitesi Rektörlüğü adaylarda aranan başvuru şartlarını da açıkladı.

Hangi Mesleklerden Personel Alımı Yapılacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 557 sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanında, üniversiteye bağlı eğitim ve araştırma hastanesinde istihdam edilecek personelin kadro ve kontenjan bilgileri şu şekilde sıralandı:
 • Hemşire – 412 personel
 • Eczacı – 5 personel
 • Diyetisyen – 3 personel
 • Laborant – 9 personel
 • Fizyoterapist – 6 personel
 • Psikolog – 2 personel
 • Biyolog 7 personel
 • Diğer sağlık personeli – 3 personel
 • Sağlık teknikeri – 119 personel

Ankara Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • 657 sayılı Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak
 • 2018 KPSS (B) gurubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından sadece online başvuru yoluyla müracaat edebilecekleri bildirildi. Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyeceği ve sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekleri açıklandı.
Editör: TE Bilisim