5510 sayılı Kanuna göre 01/01/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir. 01.01.2012 tarihinden itibaren hiçbir sağlık güvencesi olmayanlar ikamet ettikleri  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi yaptırıp sonucuna göre aylık belli bir ücret ödeyerek veya ücretsiz olarak olarak sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

Ek ders saati üzeriden ücret alan ücretli öğretmenlerin sigorta primleri 30 gün üzerinden gösterilmediği için ay içinde eksik günlerini genel sağlık sigortası ile 30 güne tamamlamak zorundalar. Ücretli öğretmenlerin  prim ödeme gün sayısı, bir takvim ayındaki ek ders saati toplamının 7,5 saate bölünmesi suretiyle tespit edilir. Örneğin; haftada 30 saat çalıştırılacak bir ücretli öğretmenin,  sigorta gün sayısı (4x30=120/7,5) 16 olacaktır. Dolayısıyla bu şekilde çalışan bir ücretli öğretmen adına her ay en çok 16 sigorta gün sayısı SGK’ya bildirilecek ve primleri Milli Eğitim Müdürlüklerince ödenecektir.

Bu durumda ücretli öğretmenlerin ayda 14 günlük eksik günü kalmış olacak bu kalan eksik günleri isteğe bağlı sigorta primi yatırarak 30 güne tamamlayabilirler.  İsteğe bağlı sigorta primi ödemeyenler ikamet adreslerinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptıracak ve çıkan sonuca göre 14 günlük primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar.

Ücretli Öğretmenlik Yapıyorum bu ay 14 gün SSK prim günüm görünüyor. Genel Sağlık  Sigortası Borcu Çıkar Mı?

İkamet adresinizin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi yaptırmanız gerekir. Gelir testinin sonucuna göre 16 günlük GSS primi ödemek zorundasınız. Eksik Günlerini İsteğe Bağlı Sigorta İle Tamamlayan Ücretli Öğretmen Ayrıca GSS Primi Öder Mi? 30 günden az çalışan sigortalıların (ücretli öğretmenler...) bu sürelerini (4/a) kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeleri mümkün olup isteğe bağlı sigortaya müracaat ettiklerinde ayrıca genel sağlık sigortası primi ödemelerine gerek bulunmamaktadır. *****  
Editör: TE Bilisim