Türkiye İş Bankası üzerinden yayınlanan ilanda genel müdürlük bünyesinde görevlendirilmek üzere uzman yardımcısı alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruların 13 Ağustos 2020 tarihine kadar İş Bankası internet sayfası üzerinden yapılması gerekiyorken, uygun görülen adaylara 20 Ağustos 2020 tarihinde sınav yapılacaktır.

Türkiye İş Bankası Uzman Yardımcısı Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden yapılacak olup şahsen, posta ya da diğer yöntemler ile yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuruların uygun bulunması için adayların sistem tarafından istenen şu bilgileri girmeleri gerekmektedir;
 • Güncel kimlik bilgisi,
 • Adli sicil bilgileri,
 • Mezuniyet bilgileri,
 • Son altı ay içinde çekinilmiş güncel fotoğraf,
 • Askerlik ile ilişiğinin olmadığını gösteren belge,
 • Görevini yapmaya engel olmadığını gösteren belge ile sisteme başvurular kabul edilecektir.
 • Adayların ilgili bilgileri eksik ya da hatalı girmeleri halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Başvuruların değerlendirilmesinden sonra uygun görülen adaylar sınava çağrılacaklardır.

Türkiye İş Bankası Uzman Yardımcısı Alımı Genel Şartları

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü madde uyarınca Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi suçlardan affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Herhangi bir kurum ya da kuruluştan disiplin ya da ahlaki gerekçeler ile çıkarılmamış olmak,
 • 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, bu bakımdan 20 Ağustos 1990 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecektir,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiklerinin olmaması; muaf ya da yapılmış olması, tecilli ise en erken Temmuz 2021 yılına kadar tecilli olması,
 • Üniversitelerin şu bölümlerinden mezun olmak; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Enformasyon Teknolojileri, Makine ve İmalat Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bilgi Teknolojileri, Enformatik, Maliye, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar, Uygulamalı Ekonomi, İktisat, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Uluslararası İşletmecilik, Bilgisayar-Enformatik, İletişim Bilimleri, Muhasebe ve Denetim, Uluslararası Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik, Muhasebe ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonomi, İş İdaresi, Pazarlama, Uluslararası İktisat, İşletme Programları, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, İşletme Bilgi Yönetimi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Aktüerya Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Sigortacılık,
 • İyi derecede Almanca, Fransızca ya da İngilizce dillerinden birisi bilmek, bu alanda; TOEFL (IBT) 85, Zertifikat C1 (ZMP), Fransız Kültür Merkezi DALF C1 sertifikalarından birisine sahip olmak,
 • Sağlık durumu açısından Türkiye’nin her yerinde görev yapmak için uygun olmak,
 • Daha önce banka tarafından yapılan sınavlarının mülakat aşamasında başarısız olmamak ya da daha önceki Uzman Yardımcılığı sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak gerekmektedir.
 • Bu koşulları sağlayan adaylar için sınav yapılacaktır. Sınav dört aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama genel yetenek sınavı olup toplamda 70 dakikadır ve sayısal ve sözel yeteneğin ölçülmesi için kullanılmaktadır. Daha sonraki aşama iş hayatını örnekleyen uygulamalar ile yetkinlik ölçmesi yapmaktadır. Üçüncü aşamada ise insan kaynakları uzmanları ile yapılan görüşmeler değerlendirilmektedir. Son aşamada ise üst düzey yöneticiler ile iş tanımına uygun olup olunmadığına dair görüşme gerçekleştirilmektedir. Tüm bu aşamalardan başarı ile geçen adaylar farklı İş Bankası şubelerinde Uzman Yardımcısı olarak görev yapacaklardır. Uzman Yardımcıları dört yıl sonunda Uzman unvanı ile bankanın yönetici kadrosuna geçiş yapabilmektedirler.
Editör: TE Bilisim