Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) bünyesinde daimi olarak çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren personel alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısı üzerinden kamuoyuna duyurulan personel alımı ilanında araştırmacı ve teknisyen kadrolarında daimi olarak çalıştırmak üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı aranmadan çok sayıda personel alımı yapılacağı açıklandı. Kadrolu olarak yapılacak personel alımı ilanında işe kabul edilen adayların Ankara’da bulunan TÜBİTAK merkezinde tam zamanlı istihdam edileceği bildirildi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) KPSS puan şartı olmadan personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) bünyesine yapılacak personel alımında kadrolar ve adaylarda aranan başvuru şartları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre birbirinden farklı lisans bölümlerinden mezun adayların başvuru koşullarına uygun olması gerektiği bildirildi. Araştırmacı kadrosunda yapılacak personel alımı ilanında belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların en geç 17 Haziran 2020 tarihi itibarıyla müracaat işlemlerini TÜBİTAK resmi internet sitesi üzerinde yer alan kariyer sayfası aracılığıyla tamamlamaları gerektiği açıklandı.

TÜBİTAK Araştırmacı Alımı Başvuru Genel Şartları

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan adayların başvuruda bulunabileceği TÜBİTAK araştırmacı alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel şartları Resmi Gazete’de şu şekilde sıralandı:
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan şartları taşımak
  • T.C. vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almamak
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

TÜBİTAK Araştırmacı Alımı Lisans Mezuniyet Şartları

TÜBİTAK 12 Araştırmacı Kadrosu: Lisans Bölümleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak TÜBİTAK 17 Araştırmacı Kadrosu: Lisans Bölümleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak TÜBİTAK 7 Araştırmacı Kadrosu: Lisans Bölümleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak. TÜBİTAK 5 Araştırmacı Kadrosu: Lisans Bölümleri Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümünü bitirmiş veya 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak TÜBİTAK 7 Araştırmacı Kadrosu: Lisans Bölümleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak TÜBİTAK kadrolu araştırmacı alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adayların, https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr adresi üzerinden en geç 17 Haziran 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği bildirildi.
Editör: TE Bilisim