Bildiğiniz üzere devlet memurları ve memur emeklilerini ilgilendiren 2018/2019 yılı 4.dönem toplu sözleşme geçtiğimiz günlerde imzalandı. 2018 ve 2019 yıllarında devlet memurlarının alacakları zam oranı konusunda memur ve memur emekli zamları başlıklı yazımızda ayrıntılı olarak yer vermiştik. 2018/2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşme ile bazı devlet memurlarına 01.01.2018 tarihinden itibaren verilecek zamma ek olarak yan ödeme zammı da verilecek. Peki hangi Kurumda ve unvanda çalışan memurlara yan ödeme zammı verilecek? Verilecek zam  tutarı ne kadar? İşte kalem kalem 01.01.2018 tarihinden itibaren yan ödeme zammı alabilecek devlet memurları; Hangi memurlara 01.01.2018 tarihinden itibaren yan ödeme zammı verilecek? 01.01.2018 tarihinden itibaren toplu sözleşme ile yan ödeme zammı alacak memurlar şunlar olacak;
  • Veznedarlar,
  • İtfaiye personeli,
  • Zabıta,
  • Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personeli,
  • Ölçü ve ayar memurları,
  • Arama kurtarma teknisyenleri,
  • Sağlık teknikerleri,
Veznedarların yan ödemesi ne kadar artacak? Kamu kurumlarında veznedar kadrosunda çalışan personelin 700 puan olan Mali Sorumluluk zammı %50 arttırılarak ödenecek. Bu artışla birlikte veznedarlar 2018 ilk altı aylık dönemi için maaşlarına ek olarak 10 TL zam almış olacaklar. İtfaiyeciler ve itfaiye teşkilatında çalışanların yan ödemesi ne kadar artacak? İtfaiye teşkilatı kadrosunda çalışan personellerin (müdür yardımcısı, grup amiri, amir, itfaiyeci, başçavuş, çavuş, onbaşı, er, operatör ve şoför kadrolarında görev yapan) 2018 Ocak ayından itibaren 700 puanlık yan ödemeleri %50 arttırılarak ödenecek. Böylece 2018 Ocak ayından itibaren ilk altı aylık dönem için maaş zammına ek olarak 10 TL de yan ödeme zammı almış olacaklar. Zabıtalar ne kadar yan ödeme zammı alacak? Zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrosunda görev yapan personellerin 675 puanlık yan ödemesi 2018 Ocak ayından itibaren %50 arttırılarak ödenecek. Bu kadroda çalışan personel de 2018 yılının ilk 6 aylık dönemi için 10 TL zam alacak. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personeli ne kadar yan ödeme zammı alacak? Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personelinin yan ödeme tutarları da 2018 Ocak ayından itibaren %20 arttırılarak ödenecek. Müdürlük personelinin unvanlarına göre alabilecekleri zam oranı değişkenlik göstereceğinden burada bir tutar belirtmek yanlış olacaktır. Ölçü ve ayar memurları ne kadar yan ödeme zammı alacak? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı taşra teşkilatlarında görev yapan ölçü ve ayar memurlarına 600 puanlık iş riski zammı ödenecek. Bu personelin maaşına yansıyacak zam oranı ise 2018 yılının ilk 6 aylık dönemi için 17 TL olacak.  Arama kurtarma teknisyenleri ne kadar yan ödeme zammı alacak? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı olarak taşra teşkilatlarında görev yapan arama kurtarma teknisyenlerine 600 puan iş riski zammı ödenecek. Bu kapsamdaki personel de 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde ek olarak 17 TL zam almış olacak. Sağlık teknikerleri ne kadar yan ödeme zammı alacak? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı taşra teşkilatlarında görev yapan Sağlık teknikeri kadrosundaki personele ilave olarak 1500 puan iş riski zammı ödenecek. Böylece bu kapsamdaki personel 2018 yılının ilk 6 aylık dönemi için maaşa ek 43 TL zam almış olacaklar. 4. dönem toplu sözleşme aile yardımı, eş yardımı konusunda bilgi için: ⇒⇒ 2018-2019 memur aile ve eş yardımı
Editör: TE Bilisim