TMMOB Personel Alım İlanı Yayımlandı! Başvuru Şartları ve Detaylar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası tarafından yeni bir personel alımı ilanı yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren bu ilanda adaylarda aranan başvuru şartlarına da yer verildi. Başvuru şartlarını taşıyan adayların istihdam edilmeden önce ayrıca giriş sınavına ve mülakata tabi tutulacakları belirtildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası’nın internet üzerinden kamuoyuna duyurduğu personel alımı ilanı ile ilgili olarak bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Kamuda iş arayan orman mühendislerini yakından ilgilendiren ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası tarafından yeni personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda “5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır.” denildi.

SMM Personel Alım Sınavı Başvuru Şartları

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası’nın SMM sınavına başvuruda bulunmak isteyen orman mühendislerinde aranan başvuru şartları ilan detaylarında şu şekilde yer aldı:

  • SMM sınavına, mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar ile serbest meslek mensupluğu sınavında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adayların girebilecektir.
  • Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla tezkiye varakası düzenlenecektir.
  • Adayın tezkiye varakası yanında mesleki deneyim kazanma çalışmasını yaptığı meslek mensubu tarafından online sistem aracılığıyla doldurulacaktır.
  • Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecek, tez değerlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme işlenecek ve sınav başvuruları online sistemi üzerinden yapılmaya başlanacaktır.
  • Online işlem merkezinden “SMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir.

SMM Personel Alımı Sınav Başvuru Belgeleri

Sınav başvurusunun onaylanabilmesi için 25 Mart 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilmesi gereken belgeler şu şekilde açıklandı:

  • Tezkiye varakasının aslı
  • Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil belgesi
  • Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi

Postadaki gecikmelerin Oda tarafından dikkate alınmayacağı belirtildi. Sınav başvurularının TEMDEM kurulu tarafından 27 Mart 2020 Cuma gününe kadar inceleneceği ve SMM sınavına girecek adayların belirlenerek Oda Yönetim Kurulu’na bildirileceği ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 30 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar duyurulacağı açıklandı. Adayların başvuru sonuçlarını aynı zamanda online işlem merkezi üzerinden takip edebilecekleri belirtildi. Sınavın 30 Mayıs 2020 cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturumda yapılacağı duyuruldu. Sınav başlama saati 09:30 olarak açıklandı. Sınavın yeri ve adresi, Ankara’da sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda çoktan seçmeli yazılı test olarak yapılacağı bildirildi.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu