Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 05 Aralık 2017 tarihinde taşeron işçilere kadro müjdesini verdi. Taşeron işçi düzenlemesi ile birlikte Kamuda ve Belediyelerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi Kanuni düzenlemenin yapılması ile birlikte kadroya alınacak? Peki taşeron işçilerin kadroya geçiş şartları ne olacak? Taşeron işçi Kanunu ne zaman Meclise gelecek? Taşeron işçilerin kadroya geçmesi halinde net maaşları ne kadar olacak ? İşte konu hakkında merak edilen tüm soruların cevapları; Taşeron işçiler memur kadrosuna mı alınacak, taşeron işçi unvanı ne olacak? Taşeron işçiler "özel sözleşmeli personel" kadrosunda istihdam edilecekler. Kadro sürekli mi olacak, yoksa sözleşme imzalanacak mı? Taşeron işçi ile çalıştığı Kurum arasında 3'er yıllık sözleşme imzalanacak. 3 yıl bitiminde bir sıkıntı olmaması halinde sözleşmeler yenilenecek. Taşeron işçilere kadro için sınav yapılacak mı, sınavı geçemeyen kadroya alınmayacak mı? Kadroya geçiş için formalite bir sınav yapılacak. Sınavı geçemeyen kimse olmayacağını tahmin etmiyoruz. Taşeron işçide kadro için aranan şartlar ne olacak ? Taşeron işçilerin kadroya alınabilmesi için 657 Sayılı Kanuna göre memur olma genel şartlarını sağlamaları gerekiyor. Bu şartlar;
  • TC vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrumiyeti olmamak,
  •  Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  • Askerlik durumu itibariyle;

    a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

    b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

    c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Taşerona kadro için yaş sınırı var mı? Emekliliğe hak kazanmış olanlaruın kesin olmamakla birlikte emekliliğe sevk edilmesi ve kadroya alınmaması bekleniyor. tabi bu husus net değil. Onun haricinde yaş sınırı yok. Kanuni düzenleme ile birlikte yaş sınırı konulup konulmayacağı, emekliliği gelenlerin emekliliğe sevk edilip edilmeyeceği hususu netleşecek. Hangi tarihe kadar işe giren taşeronlar kadroya alınacak? 01 Kasım 2015 tarihinden önce başlamış olanlar kadroya alınacak. Bu tarihten sonra girenler alınmayacak. Taşeron maaşları ne kadar olacak, maaş zamları neye göre verilecek? Taşeron işçiler kadroya geçmeden önceki mevcut maaşlarını almaya devam edecek. Verilecek zam oranı ise devlet memurlarında olduğu gibi toplu sözleşme ile belirlenecek. Taşeronların kıdem tazminatı, yıllık izin hakları ile özlük hakları nasıl olacak? Hiçbir hakkı kaybolmayacak. Olduğu gibi devredilecek. Hangi işçiler kadroya alınacak? Kamuda, Belediyelerde tam zamanlı çalışan tüm işçiler kadroya alınacak. Taşeron işçiler kadroya geçince sigortası 4c emekli sandığı mı olacak, 4a SSK mı? Sigortaları 4a SSK kapsamında ödenecek. Emeklilik şartları da SSK kapsamında değerlendirilecek. iz. Taşeron işçi Kanuni düzenleme ne zaman gelecek, Resmi Gazetede Ne Zaman Yayımlanacak? Öncelikle torba kanun tasarısı düzenlenecek ve TBMM'ye gönderilecek. TBMM Komisyonda görüşüldükten sonra onaylanmak üzere Cumhurbaşkanı'na gönderilecek. Onayın ardından resmi gazetede yayımlanacak ve taşeronların kadroya alınış tarihi belirlenecek. Taşeronlar 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle mi kadroya alınacak, taşeron şirketlerle yeni sözleşmeler imzalanacak mı? Kanuni düzenlemenin tam olarak ne zaman çıkacağı hususu net değil. Dolayısıyla 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren taşeron şirketler ile yine geçici sözleşmeler imzalanabilir. Taşeron işçilere kadro son dakika gelişmeleri Son dakika gelişmeleri bu başlık altında yazılacaktır. Bizi takipte kalın..
Editör: TE Bilisim