Tarım BAĞ-KUR’u ile İlgili Bilinmesi Gereken Herşey

Tarım alanında kendi adına faaliyet gösteren çalışanlar bağ kur güvencesi ile sigorta sahibi olmaktadır. Yapılan herhangi diğer bir çalışma dolayısı ile sigorta sahibi olmayan tarım çalışanları bağ kura bağlı 4/1-b’li olarak sigortaya tabi olmaktadır. Sigorta prim ödemeleri gerçekleşmeyen çiftçilerin prim borçları ürün satışları üzerinden alınmakta ve ürün satışının %2 oranında kısmı prim borçlarına yönelik kesintiye uğramaktadır. Tarım çalışanlarını yakından ilgilendiren Tarım BAĞ-KUR’u ile ilgili bilinmesi gereken her şey yazının devamında paylaşılmıştır.

Tarımsal Faaliyetler Nelerdir?

Tarımsal faaliyetler hangi alanları kapsar ve nelerdir sorusuna açıklık getirmek gerekirse tarımsal faaliyet alanları;

 • Bitki,
 • Orman,
 • Hayvan ve su ürünleri olarak sıralanmaktadır.

Tarımsal faaliyetlerde bulunan kişiler başkalarına bağımlı olarak çalışabildikleri gibi kendi hesaplarına çalışan kişiler olarak ikiye ayrılmaktadır. Tarım alanlarını kapsayan ve bu alanlarda çalışan kişilerin çalışmalarını sürdürdükleri alanlar şunlardır;

 • Kendi arazilerinde ya da başkalarından kiraladıkları arazilerde ve
 • Kamuya ait arazilerde kendileri ya da ortaklık kurarak sürdürdükleri çalışmalardır.

Yalnızca hayvan ve ürün yetiştirmeye bağlı kalmayan çiftçilik mesleği oldukça karışık bir yapıya sahiptir. Hem çevre hem de çiftçilerin kendi çalışmaları üzerinde olumlu etkiye sahip disiplinlerle etkileşim halinde olmaktadır.

Tarım BAĞ-KUR Çalışanları Kimdir?

Tarımsal alanda faaliyet gösteren ve bağımsız olarak kendi adlarına çalışmalarını sürdüren kişiler tarım bağ kur sigortasından yararlanırlar. Tarım ve çiftçilik alanında çalışan kişiler topluma yarar sağlayan birçok görevi yerine getiren kişilerdir. Tarım çalışanları ürün ve hayvan yetiştiriciliğinin yanı sıra yenilikçi ve çevre koruyucusu kişiler olarak farklı görevlere sahip olmaktadır. Dünya çalışan nüfusunun %40 oranlık kesiminin tarımsal alanda faaliyet gösterdiği düşünülürse sektörün ve çalışanların önemi kolaylıkla anlaşılabilir.

Bağ kur çalışanı olarak görev yapan çiftçilere gerek sigorta prim ödemelerinde gerekse emeklilikleri konusunda çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır.

2019 Tarım BAĞ-KUR Hakkında

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu gereğince tarım bağ kurlu çalışanlarından; Kendi hesaplarına bağımsız olanlar 4/1-b maddesinin 4.alt bendi kapsamında zorunlu olarak sigortaya tabi tutulmaktadır. Ancak;

 • Tarımsal faaliyetlerden elde ettikleri yıllık gelir tutarının aylık ortalaması masraflar sonrasında asgari ücretin altında olanlar ve
 • 65 yaşını doldurmuş olanlar başvuru yaparak sigorta zorunluluğunu kaldırmak için talepte bulunabilir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan başka sigorta sahibi olan çiftçiler zorunlu sigortadan muaf bulunuyor.
 • Kendi adına bağımsız çalışan çiftçilerin 30 gün içerisinde ziraat odalarına kayıt olmaları ve kayıt olduklarına dair belgeleri 1 yıllık süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri gerekmektedir.
 • Çiftçilerin tarım bağ kur hakları kayıt tarihlerinden itibaren başlamaktadır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna 1 yıl geçtikten sonra yapılan bildirim tarihinde tarım bağ kurları başlamış olur.
 • Bağ kura bağlı olarak çalışan çiftçiler çiftçi kayıt sistemine kayıt olarak tarımsal desteklemelerini izleyerek denetleyebilirler. Çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını sağlayan çiftçi kayıt sistemi çiftçilerin kayıt olması gereken zorunlu bir sistemdir.

BAĞ-KUR İndirimli Prim Uygulaması

Çiftçilerin sigortaya teşviki amacı ile yapılan uygulama olan indirimli prim uygulaması 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile başlamıştır. Buna göre;

 • 1 Ekim.2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında çiftçilerin yatırmış oldukları 15 günlük prim tutarları 30 gün olarak kabul görmüştür.
 • Takip eden yıllar itibarı ile bu süre her yıl için 1 gün artış göstermektedir.
 • Tarım sigortalılarının 2019 yılında 30 günlük prim ödemelerini 26 gün üzerinden ödemektedir.
 • Prim tutarları sigortalı tarafından belirlenmekte olup brüt asgari ücret ile bunu 7,5 katı arasında değişen tutarlar ile belirlenmektedir.

Tarım BAĞ-KUR 2019 Taban Ödemeleri

Tarım bağ kur sigortalı taban ödemelerinin tespitinde günlük prime esas kazanç göz önüne alınmaktadır. Taban ödemeleri 2019 yılı belirlemelerinde günlük esas kazanç tutarını tespit etmek için yapılan hesaplamaya göre;

 • 2019 yılı asgari ücret tutarı olan 2.558,40 TL 30 gün sayısına bölünmelidir.
 • 558,40:30=85,28 TL günlük esas tutar olmaktadır.
 • Bu hesaplamaya göre tarım bağ kur sigortalılarının 2019 yılında 2.217 TL’si tutarındaki kazançları üzerinden %34,5 olmak üzere aylık olarak ödemeleri gereken prim tutarı 765 TL olmaktadır.

Tarım bağ kur çalışanları prim ödemelerini takip eden ayın sonuna kadar ödeme şansına sahip olmaktadır. Örneğin; 2109 Nisan ayına ait prim ödeme tutarlarını 2019 Mayıs ayının sonuna kadar gerçekleştirebilirler. Prim ödemelerini gerçekleştirmeyen çiftçilere 3 aylık süre sonunda gecikme faizi uygulanmakta ve ödenmesi gereken tutarlara gecikme cezası eklenerek tahsil edilmektedir.

Hasatlardan Prim Borç Tahsilatı

Bağ kur prim borç tahsilatları çiftçilerin sattıkları ürünler üzerinden yapılırken ürün bedellerinin %2 oranı için borç kesintileri uygulanmaktadır. Çiftçiler sattıkları ürünlerin parasını genellikle tüccarlar ve diğer aracılar vasıtasıyla alırken tahsilatlarını hemen gerçekleştiremezler. Avans olarak aldıkları ödeneklerden ise prim kesintileri yapılmamaktadır. Prim borcuna karşılık ürün satışlarından yapılan kesintiler ürün borcunun tamamının ödenmesi sonucu gerçekleştirilir.  Prim kesintisi yaparak kesintileri Sosyal Güvenlik Kurumuna iletmekle yükümlü olan tebliğ ile belirlenmiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler şunlardır;

 • Kamu kurumları,
 • İktisadi kamu müesseseleri,
 • Ticari şirketler,
 • Dernekler ve vakıflardır.

Bağ kur sigorta yükümlülükleri tarımsal faaliyetlerin durdurulduğu tarih itibari ile sona ermektedir. Tarım bağ kur çalışanları faaliyetlerini durdurmaları halinde konu ile ilişkin bildiri ziraat odalarına, tarım müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Kurumuna on gün içerisinde yapılmalıdır.

Hasatlarda yapılan prim kesintilerinden muaf olan çiftçilerde bulunmaktadır. Çiftçilerin gerçek ve tüzel kişilere yaptıkları tarımsal ürün satışları prim kesintisinden muaf olmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse lisans sahibi depo işletmelerine yapılan ürün satışları bedelinden kesinti yapılmamaktadır. Bu muvaffakiyet süresi 1 ocak 2019 tarihinse sona ermişken resmi gazetede yapılan yeni bir açıklama ile tarih 1 Ocak 2024 yılına kadar uzatılmış oldu.

Tarım BAĞ-KUR Hakları

Tarım bağ kur sahiplerinin hakları nelerdir ve tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar hangi hizmetlerden faydalanır şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Emeklilik ve sağlık hizmetleri sigortasından yararlanırlar
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanırlar.
 • Sigorta sahibi kadınlar ise doğum ve emzirme yardımı yanı sıra 16 hafta süre ile geçici iş görmezlik ödeneğinden yararlanırlar (bu haktan yararlanmak için doğum öncesi 1 yıllık süre içerisinde 90 gün prim ödemesi bulunmalıdır).
 • Tarım sigortalıları iş kazası geçirerek meslek kazanma güçlerinin en az %10 oranı kaybetmeleri durumunda sürekli olmak üzere iş görmezlik gelirine sahip olabilirler. Bu kapsamdaki sigortalılar işlerine devam ederek sürekli iş görmezlik ödeneğinden yararlanma hakkına sahiptirler. Bu durumda aranan şart ise bağ kur prim borcunun bulunmamasıdır.
 • Meslek hastalığı ya da iş kazası sonucu meslekteki kazanma güçlerinin en az %60 oranı kaybeden sigortalılar malul sınıfına girerler. Bu sınıftaki tarım sigortalıları en az 10 yıllık sigortalı ve 1800 prim ödemesine sahiplerse malul aylığı almaya hak kazanırlar. Başka birinin bakımına muhtaç hale gelmiş olan sigortalılarda 10 yıl koşulu aranmamakta sadece 1800 gün prim ödemesinin bulanması yeterli olmaktadır.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

593 Yorum

 1. Merhaba bnim babamda Ziraat odasına kayıtlı destekte aldı ama 2007 oldu şimdi annemi emekli etmek istiyorum 35gun YK babamin ziraat odasına kayıt var bagkurda YK biz bu konuyla ilgili ne yapabiliriz ziraat kaydı olan bagkurlu sayiliyomu.tesekkurler

 2. merhabalar Ben Coskun Yildiz
  Ben Hem Cifcilik yapiyorum tam 4 yildir koyum ozanca tarla filan ekiyorum suresiz olarak hemde ayni zamanda Esnafim Kucuk bir bakkal su an bagurluyum ayrica sgk ozel sektorde tam 7 yil calistim 2002 sigorta girisi 02 ci ay 22. yaklasik pirim sayim 2.650 arti 5 yildor bagurluyum bu duruma gore +1550 gun. 4,330 eder % 60 da sakatlik raboru var d.t 15,02,1976 dogum tarihim bu duruma gore ben kac yasinda yada erken emekli olma ihtimalim varmidir kac yasinda
  cevap yazin acil

  1. Merhaba
   BAĞ-KUR kapsamında engelli çalışanlar, vergi indiriminden yararlanmak sureti ile erken emeklilik için başvuruda bulundukları zaman; %60 ve üzeri engelli olanlar 15 yıl 3960 gün ödenmiş primlerinin olması gerekmektedir.

 3. Babam 1997 girişli 3886 primli SSK, 2014 girişli 2400 primli bağkurlu ve halen bağkur ödemeye devam etmekte. Şu an toplam prim 6300 ü geçti. Edevlette 9000 prim öderse 58 yerine 57 yaşında emekli olacağını yazıyor. 9000 prim le emekli olursa maaş ne kadar yüksek olur?

  1. Merhaba
   Yapmış olduğunuz ödeme kademesine göre, emekli maaşınız belirlenir.

 4. İyi günler özel sektör çalışanı olarak 4a ssk kaydım bulunmakta. Kısa çalışma sebebiyle eksik prim yatmakta. Çsk kaydı için müracatımda eksik günler için bağkur başlatılır dendi. Bağkura borçlanmak istemiyorum nasıl bir yol izlemeliyim?

 5. İYİ AKŞAMLAR HOCAM 01.05.1992 4a olarak ssk girişim var 2011 yılında 4b ye geçiş yaptım 4180 primim var 1970 doğumluyum emekli olmak için tütün ve pancariçin senelik kesilen primleri saydırmak istiyorum kesintileri nereden alabilirim ve ne zaman emekli olabilirim emekli olmak icin askerliği borçlansam seneye faydası olur mu

  1. Merhaba
   4A’dan emekli olabilmek için 53 yaş ve 5600 güne ihtiyacınız bulunmaktadır.
   Tarım bağkur ödemesi için de bağlı bulunduğunuz Ziraat odasına, yok ise de il ya da ilçe müdürlüğüne, oda yok ise SGK müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz.
   Askere sigorta başlangıcından önce gitmiş iseniz ödeme yaparak emekliliği öne çekebilirsiniz, diğer türlü sadece gün olarak ödeyebilirsiniz.

   1. Merhaba

    Sigorta prim günü doldurmuş olmam nedeniyle ,primden muaf olma yada tercih şansım bulunuyor mu.? Yoksa tam anlamıyla emekli olmadığım yani ( yaş, yıl ve prim şartını birlikte tamamlamadığım için tarım bağ kuru başlatmak zorunda mıyım.

    1. Merhaba
     Sigortadan muaf olma şansınız olmamaktadır. Ama gününüzün tam olduğundan emin iseniz yaş ve zaman gelene kadar değişikliğe gidebilirsiniz.

 6. 1988 yılında şeker kooperatifine pancar verdim ektim.kooperatifte 1988 den günümüze halen ortak görünüyorum.kooperatiften pancar yatırdıgım belge istedim.10 yıldan eski belge yok dedi.zaten pancar ekmeyen neden kooperatife üye olsunki.bana 1988 kooperatif ortaklıgı başlangıcı haalen ortak diye belge verdiler.2003 ten bu tarafa esnaf bagkurluyum.1 aylık pirim yatırıp 1988 i başlangıç yaptırmak için ne yapabilirim.kabule derlerse seneye emekli olurum kabul etmezlerse 10 yıl daha var.

 7. merhaba benim annem 1955 doğumlu. 2005 yılından bu yana çiftçilik yapar elimizde toplamda 5 adet müstahzil makbuzu bulunmaktadır. 2003 yılından buyana da ziraat odasına kaydı vardır. ayrıca tarla kendi adına olup tapuludur. bu müstahzil mabkuzlarının toplu liste olarak sgk ya ödenmek üzere bankaya gönderildiğine dair evraklarda elimde bulunmaktadır. şimdi sorma istediğim annem yapılandırma kapsamında emekli olabilir mi? eğer olursa bankalar bu konuda kredi sağlıyor mu? bide 2005 yılından 2020 yılına kadar olan hesaplama işlemi nasıl yapılır? CVPLARSANIZ TEŞEKKÜRLER

  1. Merhaba
   Yaptığınız yapılandırma işlemi sonunda emekliliğe hak kazancak kadar güze sahip olursa, bankadan emekilik için kredi başvurusunda bulunabilir. Tabiki bankaya emekli maaşını oradan alma sözü vererek ve kredi ödeme işlemini emekli maaşından kesinti şeklinde yaparak.

 8. Merhaba;
  ben özel sektörde ssk lı olarak çalışmaktayım. çks belgesi alsam sskma yada emeklilikte maaşıma bir zararı olurmu. teşekkür ederim.

 9. İyi günler annem babamın ölümden dolayı tarım emeklisi aylığı almaktaydı.Babamın ölüm tarihi 2000 senesi.Annemin üzerine o tarihten beri ziraat oda kaydı bulunmakta olmasına rağmen geçen sene itibariyle 4b borçlanma yapılmış ve bize tebliğ edilmemiştir.(edevlette gezerken denk geldi)bu durumu ilçe sgk ya bildirdim ödeme yapın denildi. Borç toplam 14 bine yakın siz maaşıda fazla almışsınız dediler toplam 22 bin tl kadar ödeme yapılması isteniyor( annemin maaşı 1200 tl..) ne yapmamız gerekiyor saygılar teşekkür let

 10. 2005 yılında çiftçilik belgem vardı ekin buğday attığım faturalarım var faturam 2009 yılında acaba faturamı beyan edip çiftçilik bağkurundan emekli olabilirmiyim 47 yaşındayım bana yardımcı olurmusunuz ne yapmam gerekiyor

  1. Merhaba
   8 Eylül 1999 – 1 Mayıs 2008 arası sigortalı olanlar 15 tam yıl sigorta 5400 gün prim ve kadın ise 60, erkek ise 62 arasında değişen yaşı doldurduğunda yaş haddinden emekli olabilir.

 11. merhabalar özel sektör tamamen işçiyi ezen bir yapıda olduğu için ve hakkımızı alamadığımız için, köyde hayvancılıkla uğraşmaya karar verdim çifçi bağkuru ödemek zorundamıyım yaşım 30. nasıl muaf olabilirim eğer muaf olabilirimsem bağkur primlerimi devlet mi yatıracak yani emekli olabilmem için muaf olmam birşeyi değiştirir mi daha önce hep sigortalı işlerde çalıştım bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

 12. Merhaba, 1980 doğumluyum. SSK girişim Temmuz 2006’dır, aralıksız çalışıyorum, şu anda 5000gün doldu. 7000 günü dolduktan sonra sgk emekli yazısı alıp kıdem tazminatını alarak işten ayrılmak ve sonrasında tarım ile uğraşmak istiyorum. Prim ödemelerim tam olarak tavandan SGK’ya yatırılıyor. 7bin gün dolduktan sonra hiç SGK ödeme devam ettirmeden ve tarım sigortasına kayıt olmadan çiftçilik belgesi alıp kesinti olmadan çiftçilik yapabilir miyim?

  değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim,

  1. Merhaba
   Her şekilde Bağ-Kur ödemeniz gerekmektedir. Diğer türlü sunulan imkanlardan faydalanamazsınız.

 13. Abim 1974 doğum lu eylül.2003 ten beri tarım bağkurlu kendisinin 100/69 piskyatriden raporu var nasıl emekli olur malülen emekli olabilirim

  1. Merhaba
   Eğer 2926 Sayılı Kanun’a yani Tarım Bağ-Kur’una tabi prim ödüyorsanız, bu durumda 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün primle malulen emekli olabilirsiniz.

    1. Merhaba
     Red edilme nedenini araştırarak bu konuda gerekli işlemleri düzeltmeye gidebilirsiniz.

 14. Hocam ben aktif 4a ssk çalışanıyım,çiftçilik belgesi çks çıkarmak istiyorum.(1) ben her iki kurumada primmi ödeyeceğim(2) benim sigortalılığıma bir engel sorun teşkil edermi(3) emekli bir kişinin üzerine çks çıkartsam,emekli maaşından kesinti olurmu?teşekkür ederim

  1. Merhaba
   Devlet memuru kendisi ya da bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin mal durumundaki değişiklikleri kanundaki mal bildirimi sürelerine uyarak zamanında yaptığı sürece ziraat odalarına kayıt olabilmekte, tarım desteği alabilmekte çiftçilikle uğraşabilmekte ve bundan gelir elde edebilme hakkına sahip olmaktadır.
   Devlet memurları için bu şekilde bir uygulama mevcut fakat 4 A çalışanlarına kesin bir yargı bulunmamaktadır.

 15. Merhabalar ben 1979 doğumluyum 10, 10, 2007 de tarım bağkuruna giriş yaptım 2013 e kadar düzenli bir şekilde yatırdım sonra 2013ten 2017 ye kadar ödemedim sonra borcumun biriktiğini düşünüp SSK ya gidip sorduğumda borcumun ve tarım bağkurundan ismimin otomatik men silindiğini söylediler ne yapmam gerekiyor aydınlatırsanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba
   Kaydınızı bulmanız gerekli ödenen 6 yıllık bir prim bulunuyor. Ödeme yaptığınıza dair belgeler ile araştırma başlatabilirsiniz.

 16. Merhaba ismim hasan

  2002 yılından bu yana tarım bagkur 4b yatıyorum 2226 ama ziraat odasına kayıtlı degilim..gecen gün kuruma gittigimde bana ziraat odasına kayıtlı olmanız gerekiyor dediler ama benim kaydım yok
  ne yapabilirim? tarım bagkurum silinirmi öyle dediler veya ne olur?
  ve ben sigortalı işe giricem acaba girdikten sonra tarım bagkur otomatik olrak kapanıp sigorta aktif olurmu? bagkura dilekçe vermeden oto kapanırmı ileriye donuk sorun cıkarmı oto kapanmassa?

  1. Merhaba
   Kaydınızı yaptırmanız gerekli. Sigortalı işe girmeden önce dilekçe ile kapatmanız gereklidir.

 17. Merhabalar ben tahmini olarak 1996 yılında ziraat odasına kayıt yaptırarak kendi adıma TMO. ya buğday sattım. Bu satmış olduğum ürün karşısında benden Bağ-Kur prim kesintisi yapılmıştı. Ancak şu anda bu kesinti yapıldığına dair belge bende mevcut değil maalesef. Ayrıca 2001 yılı temmuz ayından itibaren ise kamu kurumunda çalışmaktayım. Ben bu TMO. Ya 1996 yılında satmış olduğum üründen dolayı Bağ-Kur kesinti belgesini SGK ya bildirmem durumunda erken emeklilik için 1996 tarihten itibaren sigorta
  başlangıcım olması durumunda kademeli emeklilikten faydalanabilirmiyim. Birde bu Bağ-Kur prim kesintisi yapıldığına dair belgeyi hangi kurumlardan temin edebilirim.

  1. Merhaba
   İlk olarak kesintinin yapıldığı kuruma Ziraat odasına orada bulamaz iseniz de Bağ-Kur’da sorgulamanız gerekmektedir.

 18. çks yaptırdığım için bağkur sisitemine dahil edildim 2,5 yıl pirim yatırdım.bağkuru dondurdum.Ama şimdi sistemden çıkmak istiyorum.Ödediğim pirimleri geri alabilirmiyim.Şuanda eşimin sigortasından yararlanıyorum.

  1. Merhaba
   Prim iadesi talebi için yerine getirmeniz gereken şartlar bulunmaktadır. Bunlar emeklilik yaşını doldurmanız, ancak ödediğiniz primler emekli olmanıza yetmiyorsa; SGK’dan primlerinizin iadesini isteyebilir, toplu ödeme alabilirsiniz.

 19. Merhaba, 1980 doğumluyum. SSK girişim Temmuz 2006’dır, aralıksız çalışıyorum, şu anda 5000gün doldu.
  7000 günü dolduktan sonra sgk emekli yazısı alıp kıdem tazminatını alarak işten ayrılmak ve sonrasında tarım ile uğraşmak istiyorum. Prim ödemelerim tam olarak tavandan SGK’ya yatırılıyor çalıştığım işyerimde. 7bin gün dolduktan sonra hiç SGK ödeme devam ettirmeden ve tarım sigortasına kayıt olmadan çiftçilik belgesi alıp kesinti olmadan çiftçilik yapabilirmiyim?

  değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim,

 20. Selamlar 2008 den beri ödeme yapıyorum çiftçiyim ama.artık çok zorlanıyorum iptal ettirmek istiyorum 3 yılım kaldı bitmesine herneyse çocuklarım var sağlık hizmetinden yararlanamam demi birde toplu ödeme imkanı varmı hocam mesela bende para aralıkta oluyor hepsini o zaman ödesem olmazmı teşekkürler

  1. Merhaba 1980 doğumluyum 2020 şubat ayında işten ayrıldım sgk pirimim fazlasıyla dolu işsizlik maaşı alıyorum üzerime tapulu zeytinlik var cks cikarttiricam ciftcilikle ugrasmak istiyorum pirim odemeden bagkura kayit olmasam cks yaptirabiliyormuyum. eşimin sigortasindan sagliktan faydalanabiliyorum.cks yaptigimda işsizlik maaşım kesilirmi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu