Tarım BAĞ-KUR’u ile İlgili Bilinmesi Gereken Herşey

20.06.2019
2.148
A+
A-
Tarım BAĞ-KUR’u ile İlgili Bilinmesi Gereken Herşey

Tarım alanında kendi adına faaliyet gösteren çalışanlar bağ kur güvencesi ile sigorta sahibi olmaktadır. Yapılan herhangi diğer bir çalışma dolayısı ile sigorta sahibi olmayan tarım çalışanları bağ kura bağlı 4/1-b’li olarak sigortaya tabi olmaktadır. Sigorta prim ödemeleri gerçekleşmeyen çiftçilerin prim borçları ürün satışları üzerinden alınmakta ve ürün satışının %2 oranında kısmı prim borçlarına yönelik kesintiye uğramaktadır. Tarım çalışanlarını yakından ilgilendiren Tarım BAĞ-KUR’u ile ilgili bilinmesi gereken her şey yazının devamında paylaşılmıştır.

Tarımsal Faaliyetler Nelerdir?

Tarımsal faaliyetler hangi alanları kapsar ve nelerdir sorusuna açıklık getirmek gerekirse tarımsal faaliyet alanları;

 • Bitki,
 • Orman,
 • Hayvan ve su ürünleri olarak sıralanmaktadır.

Tarımsal faaliyetlerde bulunan kişiler başkalarına bağımlı olarak çalışabildikleri gibi kendi hesaplarına çalışan kişiler olarak ikiye ayrılmaktadır. Tarım alanlarını kapsayan ve bu alanlarda çalışan kişilerin çalışmalarını sürdürdükleri alanlar şunlardır;

 • Kendi arazilerinde ya da başkalarından kiraladıkları arazilerde ve
 • Kamuya ait arazilerde kendileri ya da ortaklık kurarak sürdürdükleri çalışmalardır.

Yalnızca hayvan ve ürün yetiştirmeye bağlı kalmayan çiftçilik mesleği oldukça karışık bir yapıya sahiptir. Hem çevre hem de çiftçilerin kendi çalışmaları üzerinde olumlu etkiye sahip disiplinlerle etkileşim halinde olmaktadır.

Tarım BAĞ-KUR Çalışanları Kimdir?

Tarımsal alanda faaliyet gösteren ve bağımsız olarak kendi adlarına çalışmalarını sürdüren kişiler tarım bağ kur sigortasından yararlanırlar. Tarım ve çiftçilik alanında çalışan kişiler topluma yarar sağlayan birçok görevi yerine getiren kişilerdir. Tarım çalışanları ürün ve hayvan yetiştiriciliğinin yanı sıra yenilikçi ve çevre koruyucusu kişiler olarak farklı görevlere sahip olmaktadır. Dünya çalışan nüfusunun %40 oranlık kesiminin tarımsal alanda faaliyet gösterdiği düşünülürse sektörün ve çalışanların önemi kolaylıkla anlaşılabilir.

Bağ kur çalışanı olarak görev yapan çiftçilere gerek sigorta prim ödemelerinde gerekse emeklilikleri konusunda çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır.

2019 Tarım BAĞ-KUR Hakkında

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu gereğince tarım bağ kurlu çalışanlarından; Kendi hesaplarına bağımsız olanlar 4/1-b maddesinin 4.alt bendi kapsamında zorunlu olarak sigortaya tabi tutulmaktadır. Ancak;

 • Tarımsal faaliyetlerden elde ettikleri yıllık gelir tutarının aylık ortalaması masraflar sonrasında asgari ücretin altında olanlar ve
 • 65 yaşını doldurmuş olanlar başvuru yaparak sigorta zorunluluğunu kaldırmak için talepte bulunabilir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan başka sigorta sahibi olan çiftçiler zorunlu sigortadan muaf bulunuyor.
 • Kendi adına bağımsız çalışan çiftçilerin 30 gün içerisinde ziraat odalarına kayıt olmaları ve kayıt olduklarına dair belgeleri 1 yıllık süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri gerekmektedir.
 • Çiftçilerin tarım bağ kur hakları kayıt tarihlerinden itibaren başlamaktadır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna 1 yıl geçtikten sonra yapılan bildirim tarihinde tarım bağ kurları başlamış olur.
 • Bağ kura bağlı olarak çalışan çiftçiler çiftçi kayıt sistemine kayıt olarak tarımsal desteklemelerini izleyerek denetleyebilirler. Çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını sağlayan çiftçi kayıt sistemi çiftçilerin kayıt olması gereken zorunlu bir sistemdir.

BAĞ-KUR İndirimli Prim Uygulaması

Çiftçilerin sigortaya teşviki amacı ile yapılan uygulama olan indirimli prim uygulaması 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile başlamıştır. Buna göre;

 • 1 Ekim.2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında çiftçilerin yatırmış oldukları 15 günlük prim tutarları 30 gün olarak kabul görmüştür.
 • Takip eden yıllar itibarı ile bu süre her yıl için 1 gün artış göstermektedir.
 • Tarım sigortalılarının 2019 yılında 30 günlük prim ödemelerini 26 gün üzerinden ödemektedir.
 • Prim tutarları sigortalı tarafından belirlenmekte olup brüt asgari ücret ile bunu 7,5 katı arasında değişen tutarlar ile belirlenmektedir.

Tarım BAĞ-KUR 2019 Taban Ödemeleri

Tarım bağ kur sigortalı taban ödemelerinin tespitinde günlük prime esas kazanç göz önüne alınmaktadır. Taban ödemeleri 2019 yılı belirlemelerinde günlük esas kazanç tutarını tespit etmek için yapılan hesaplamaya göre;

 • 2019 yılı asgari ücret tutarı olan 2.558,40 TL 30 gün sayısına bölünmelidir.
 • 558,40:30=85,28 TL günlük esas tutar olmaktadır.
 • Bu hesaplamaya göre tarım bağ kur sigortalılarının 2019 yılında 2.217 TL’si tutarındaki kazançları üzerinden %34,5 olmak üzere aylık olarak ödemeleri gereken prim tutarı 765 TL olmaktadır.

Tarım bağ kur çalışanları prim ödemelerini takip eden ayın sonuna kadar ödeme şansına sahip olmaktadır. Örneğin; 2109 Nisan ayına ait prim ödeme tutarlarını 2019 Mayıs ayının sonuna kadar gerçekleştirebilirler. Prim ödemelerini gerçekleştirmeyen çiftçilere 3 aylık süre sonunda gecikme faizi uygulanmakta ve ödenmesi gereken tutarlara gecikme cezası eklenerek tahsil edilmektedir.

Hasatlardan Prim Borç Tahsilatı

Bağ kur prim borç tahsilatları çiftçilerin sattıkları ürünler üzerinden yapılırken ürün bedellerinin %2 oranı için borç kesintileri uygulanmaktadır. Çiftçiler sattıkları ürünlerin parasını genellikle tüccarlar ve diğer aracılar vasıtasıyla alırken tahsilatlarını hemen gerçekleştiremezler. Avans olarak aldıkları ödeneklerden ise prim kesintileri yapılmamaktadır. Prim borcuna karşılık ürün satışlarından yapılan kesintiler ürün borcunun tamamının ödenmesi sonucu gerçekleştirilir.  Prim kesintisi yaparak kesintileri Sosyal Güvenlik Kurumuna iletmekle yükümlü olan tebliğ ile belirlenmiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler şunlardır;

 • Kamu kurumları,
 • İktisadi kamu müesseseleri,
 • Ticari şirketler,
 • Dernekler ve vakıflardır.

Bağ kur sigorta yükümlülükleri tarımsal faaliyetlerin durdurulduğu tarih itibari ile sona ermektedir. Tarım bağ kur çalışanları faaliyetlerini durdurmaları halinde konu ile ilişkin bildiri ziraat odalarına, tarım müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Kurumuna on gün içerisinde yapılmalıdır.

Hasatlarda yapılan prim kesintilerinden muaf olan çiftçilerde bulunmaktadır. Çiftçilerin gerçek ve tüzel kişilere yaptıkları tarımsal ürün satışları prim kesintisinden muaf olmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse lisans sahibi depo işletmelerine yapılan ürün satışları bedelinden kesinti yapılmamaktadır. Bu muvaffakiyet süresi 1 ocak 2019 tarihinse sona ermişken resmi gazetede yapılan yeni bir açıklama ile tarih 1 Ocak 2024 yılına kadar uzatılmış oldu.

Tarım BAĞ-KUR Hakları

Tarım bağ kur sahiplerinin hakları nelerdir ve tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar hangi hizmetlerden faydalanır şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Emeklilik ve sağlık hizmetleri sigortasından yararlanırlar
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanırlar.
 • Sigorta sahibi kadınlar ise doğum ve emzirme yardımı yanı sıra 16 hafta süre ile geçici iş görmezlik ödeneğinden yararlanırlar (bu haktan yararlanmak için doğum öncesi 1 yıllık süre içerisinde 90 gün prim ödemesi bulunmalıdır).
 • Tarım sigortalıları iş kazası geçirerek meslek kazanma güçlerinin en az %10 oranı kaybetmeleri durumunda sürekli olmak üzere iş görmezlik gelirine sahip olabilirler. Bu kapsamdaki sigortalılar işlerine devam ederek sürekli iş görmezlik ödeneğinden yararlanma hakkına sahiptirler. Bu durumda aranan şart ise bağ kur prim borcunun bulunmamasıdır.
 • Meslek hastalığı ya da iş kazası sonucu meslekteki kazanma güçlerinin en az %60 oranı kaybeden sigortalılar malul sınıfına girerler. Bu sınıftaki tarım sigortalıları en az 10 yıllık sigortalı ve 1800 prim ödemesine sahiplerse malul aylığı almaya hak kazanırlar. Başka birinin bakımına muhtaç hale gelmiş olan sigortalılarda 10 yıl koşulu aranmamakta sadece 1800 gün prim ödemesinin bulanması yeterli olmaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 542 YORUM
 1. MuallaAkgün dedi ki:

  Ben 2008 yılında zorunlu tarım bagkurlu oldum.Toplu ödeme mi yaptım. O yıldan itibaren aylık ödemelerini muntazam yapıyorum. 1957 doğumluyum. Ziraat odasına kaydım 2003 tarihinde elimde belgem var.2003 e geri dönüş yaptirabilirmiyim. Beni aydinlatirsaniz memnun olurum.Ne yapmam gerekiyor.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;geriye dönük bağkur tescili şu an için mümkün değildir.Ancak mahsul sattıysanız fatura karşılığında geriye dönük hizmet alabilirsiniz.

 2. Murat dedi ki:

  2009 Tarım Bağkıru ğirişim var son 18 ay hariç hepsini yatırdım Artık Yatıramıyorum Genel Sağlık Siğortasına ğeçmek istiyorum Sağlıktan Faydalanmam için hizmet alamıyorum çünki Tarım Bağkurundan borçtan dolayı Ne yapmam lazım Nasıl bir işlem yapmam gerek Teşekkürler.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;Genel sağlık sigortasından yararlanmanız için bağkurunuzu kapattırmanız gerekmektedir.Ziraat odası kaydınızı sonlandırırsanız bağkuru terk etmiş olursunuz;ya da bağkuru 36 ay taksit yaptırarak ilk taksidi yatırdığınızsa sağlık hizmeti alabilirsiniz.

 3. Ahmet dedi ki:

  Merhaba, annem 1960 doğumlu. 1997de ziraat odasına kaydı var. Fakat bağkur girişi yok. Herhangi bir sgk kesintisi yok, geçmişe dönük borçlanma yapılabilirmi.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;sadece ziraat odası kaydıyla geriye dönük tarım bağkuru tescili açılmaz.

 4. mehmet dedi ki:

  Merhaba babam 1961 doğumlu ve 2004 yılından beri çiftçi bağkuru ödüyor düzenli olarak ne zaman emekli olabilir en erken

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;60 yaşında 9000 gün ile emekli olabilir.

 5. Ayşe dedi ki:

  Ben babamdan yetim aylığı alıyorum SGK dan .genç çiftçi projesine başvurdum ve onaylandı . İstiridye mantarı üretimi yapacağım 100 metrelik alanda hibe desteği aldığımda maaşım kesilirmi ? tarım Bağkur u olacak diyorlar küçük çiftçi müstahsil statüsüne giriyor

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,tarım bagkurlu olursanız yetim maasiniz kesilir

 6. Ercan dedi ki:

  Slm 2007 beri tarım Bağkur yatıyorum ama tarım tescilik yok e Devlet baktığım da kaydı bulunamadı çıkıyor ne yapmam gerekir

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,kurumdan detaylı bilgi alabilirsiniz

 7. Ramazan dedi ki:

  Merhaba geçen yıl tarım Bağ-Kur’yatırmayı bıraktım Kasım’dan 2016 dam şimdiye kadar Ssk şu çalışıyorum e devletten tarım bağkuruna girdim 2 aylık yeniden mecburi tarım sigortalı gözüküyor bunu nasıl kapatabiliriz

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,o tarihte SSK li iseniz kurumdan iptalini yaptırabilirsiniz.

 8. müslüm dedi ki:

  merhaba 2012 de babam farkında olmadan tarım bağkurlu oldu bizde o günden beri yatırıyoruz babam 54 doğumlu ne zaman emekli olabilir.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;2012 yılından önce hiç sigortalılığı yoksa 9000 gün ile emekli olabilir.

 9. müslüm dedi ki:

  Birde sağlık sorunları var yüksek tansiyon ve yüksek klostrol ilaçları kullanıyor raporlu malülen emekli olma imkanı varmı.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba. Sigortalı ilk giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl geçtiyse, 10 yıl içinde de en az 1800 gün prim varsa malulen emeklilik başvurusu yapabilirsiniz.

 10. Hasan sarp dedi ki:

  Mrb ben sigortalıydm 13. Basamak sonra çiftçi bağkuruna geçtim bana emekli maaşı 780 yatıyor bu çok az değil mi en düşük çiftçi emekli maaşı 977 lira diyo haberlerde bilginiz varmı tşk

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;maaşınız doğru görünüyor;bir dilekçe ile yinede itiraz edebilirsiniz.

 11. Fazıla dedi ki:

  Merhaba ben çifci belgesi çıkartıyorum şuan babamdan sigortalıyım bağkurun başlar dedi ziraat odası 3500 günüm var ssk ve bağkurdan bunu 9000 işgününe mi tamamlanınca emekli olycam cok uzun hir süreç teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,SSK ilk işe girisiniz hangi tarih ?

 12. FETHİYE dedi ki:

  Merhaba
  2017 senesinde kayın pederim ayçiçeği yetiştirdi. Tüccara benim adıma fatura kestirecek bağkur kesintisi yapacaklar. Ziraat odasına kayıt yaptırmak zorunda mıyım. Hiç bir sgk bağkurum yok ev hanımıyım. Emekli olmak için bu faturayla geriye dönük prim ödeyebilir miyim?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;bağkur açtırmak zorunda değilsiniz,ancak kesinti yapılırsa fatura tarihi itibariyle bağkurunuzu açtırabilirsiniz, geriye dönük prim ödemeniz mümkün değildir.

 13. resul dedi ki:

  24.05.2011-25.11.2012 tarihleri arasında 543 günlük tarım bağ-kurum vardı. 26.11.2012 tarihinde inşaat işçisi olarak çalışmaya başladım ve 31.03.2016 tarihinde işten ayrıldım. 31.03.2016 tarihinden günümüze hayvancılık yaptım. 31.03.2016 tarihinden sonra boş kaldığım süreyi tarım bağ-kurundan borçlanabilir miyim? İlçe tarım ve ziraat odasına kaydım vardı ve devam ediyor. Hayvancılık yaptığım için yeni doğan buzağı için teşvik aldım ve hayvanlar ilçe tarıma kayıtlı bunlar sayesinde borçlanabilir miyim?

  1. resul dedi ki:

   18 nisan 2017 tarihinde KEMALETTİN beyin sorusunu Ahmet SARI cevaplamış benzer konularmış araştırdım bağlı olduğu Ziraat Odası’ndan, Ziraat Odalarının olmadığı yerlerde ise tarım ilçe veya tarım il müdürlüklerinden alacakları “Sigortalılık Muafiyet Belgesi” ile Tarım Bağ-Kur dondurulabiliyor ve borç çıkmıyor. Ben böyle bir işlem yapmadığım belirtiğim tarihler arasını borçlanabiliyorum. Daha doğrusu bana zaten borç olarak zorunlu sigorta kapsamında çıkarıyorlar.

  2. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;kaydınız var ise tarım bağkuru zaten zorunlu,ziraat odası kayıt belgesini Kuruma beyan ederek tescilinizi açtırabilirsiniz.

 14. resul dedi ki:

  18 nisan 2017 tarihinde KEMALETTİN beyin sorusunu Ahmet SARI cevaplamış benzer konularmış araştırdım bağlı olduğu Ziraat Odası’ndan, Ziraat Odalarının olmadığı yerlerde ise tarım ilçe veya tarım il müdürlüklerinden alacakları “Sigortalılık Muafiyet Belgesi” ile Tarım Bağ-Kur dondurulabiliyor ve borç çıkmıyor. Ben böyle bir işlem yapmadığım belirtiğim tarihler arasını borçlanabiliyorum. Daha doğrusu bana zaten borç olarak zorunlu sigorta kapsamında çıkarıyorlar.

 15. Ali kocyigit dedi ki:

  Iyi gunler. Annem 1961 dogumlu, 1990 yilinda tarim girisli, 1997 den 2015 e kadar ara vermis, 2015 hazirandan beri ek5 tarim yatiriyoruz, su an toplam prim gun sayisi 2068 gun. Benim sorum su olacakti: Annem 3600 prim gununu tamamlarsa emekli olur mu? Yas ve yil sarti zaten tamamlanmis oluyor, prim gunu icin 3600 yeterli mi?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;3600 günü tamamladığınızda 58 yaşında emekli olabilir.

 16. Ziya acibucu dedi ki:

  Merhaba 1964 dogumluyum 2002 yilinda ciftci bagkuruna kayit oldum ne zaman emekli olurum

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;60 yaşında 9000 gün ile emekli olabilirsiniz.

 17. Havva Bıyık dedi ki:

  Havva Bıyık

  Selam. Annem babamın Bağkur emekli maaşını alırken, maaşının yarısı kesildi. E devletten baktık annem 1 yıldır tarım sigortalısı görünüyor ve birikmiş borcu var. Bu durum bize tebliğ edilmedi. Annem 73 yaşında, sanırım tarlaları olduğu için, tarım bağkurlusu olmuş. Tabi bunu bilinçli olmamış, tarla parası almak için yapmıştır. Tarım Bağkur’undan nasıl çıkabilir.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;65 yaş üstü kişiler talepleri halinde tarım bağkurundan çıkabilir,SGK ya bir dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz.

 18. Murat endes dedi ki:

  İyi günler babam 1940 doğumlu 2005 yılından itibaren çiftçi Bağ-Kur’lu ödüyoruz. Ne zaman emekli olabilir

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;5400 gün ile kısmi emekli olabilir.

 19. Ahmet BÖLÜKBAŞI dedi ki:

  1992 de Ziraat odasına yatırılan para bagkurdan sayılır mı

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba ,hayır sayılmaz

 20. Ünal dedi ki:

  Merhaba, annem 30 yildir ciftcilik yapmasina ragmen 2017de 57 yasinda ciftci bagkuruna kayit yaptirabildi..fazla prim yatirilarak yasi dolunca emeklilik saglanabilir mi, ne zaman emekli olabilir?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;en az 5400 günü fiilen geçirmek zorunda geriye dönük ödeme kaydı yok ise yapamazsınız.

 21. Fahrettin aslan dedi ki:

  Merhaba eşime tarım Bağ-Kur yaptırmak istiyorum fakat primleri yatırıp ara verdiğim de eşim sağlık hizmetlerinden faydalanabilir mi? Ben sgkli calisanim primleri yatirmazsak benim uzerimden sağlık hizmetlerinden faydalanabilir mi

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;eşinizin borcu olursa sağlık hizmeti alamaz.Sizin üzerinizden de sağlık yardımı alamaz.Prim borcu olmaması gerekiyor.

 22. Ayçin dedi ki:

  Merhaba iyi günler benim eşim tarım bagkur lu kendim ogretmenim eş durumu isteyeceğiz bu ay içerisinde bizden evrakların içerisinde maliyeden iş yeri faaliyet belgesi istediler bunu alabilmemiz mümkün mu acaba

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;Evet alabilirsiniz.

 23. Ayçin dedi ki:

  Merhaba benim eşim tarım bagkurlu ve benim eş durumu yapabilmem için iş yeri faaliyet belgesi almam gerekiyor bu belgeyi nasıl alabiliriz acaba

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;ziraat odalarından alabilirsiniz.

 24. adem dedi ki:

  Merhaba babam 1996 yılında 192 gün sigortası var 2009 yılından bu zamanda kadar yaklaşık 7 yıldır
  çiftçi bagkuru ödüyor ne zaman emekli olabilir birde şeker hastası malülen emekli olabilme şansı var mı

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba. Sigortalı ilk giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl geçtiyse, 10 yıl içinde de en az 1800 gün prim varsa malulen emeklilik başvurusu yapabilirsiniz.

 25. mehmet dedi ki:

  merhaba babamin 1992 yilinda cikobirlige doktugu masulden dolayi babamin tarim bagkurundan faydalana bilir faydalanirsa ara boslugu odeyerek emekli olma olasiligi varmi bilgilendirirseniz sevenirim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;1992 yılında bağkura tarım kesintisi uygulaması yoktu.Bu nedenle yararlanmanız mümkün değildir.

 26. Kubra dedi ki:

  Merhaba
  Babaamin tarım bagkuru bulunuyor 9 bin tl borcu bulunuyor ve sgk danda bagkuru var sgk da borcu yok bu borç emekliliğini engeller mi bunu iptal etsek 9 bin tl yi ödemek zorunda mi iptal olunca şimdiye kadar ödediklerini geri alabilir mi şimdiden teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;prim borcu var ise emekli olabilmesi mümkün değil.Ödeme yapmak zorundasınız.

 27. nizo dedi ki:

  MERHABA .Tarım bağkuru ödeyen biri hiçbir tarımsal faliyeti yok ayrıca istanbulda ikamet etmekte tesbit edildiğinde bağkuru yanarmı

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,Ziraat odasında kaydi olanlar tarım bagkurlu olmak zorundadır . Tek kriter Ziraat odası kaydıdır faaliyet arasirmasi yapılmaz

 28. Can dedi ki:

  Mrb benim babam 2000 de zirata kayit olmus yasi su an 60 600 gun flnda normal sigortasi var emekli olabilirmi

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,SSK dan en az 3600 gün Bağ-Kur dan ise 5400 günü tamamladığında emekli olabilir

 29. NURTEN dedi ki:

  Merhaba babam 2011 yılın da tarıma kaydını yaptırdı bu süre zarfında ssk liydi. 2012 yılın da sigorta günü doldu işten cıktı 4a kapsamın da. 2013 yılında tarımdan 350 tl para aldı devletin çiftçilere verdiği bir ücretti sadece bir kere aldi. Babam işten çıkınca sigorta otomatik olarak babamı 4b ye geçirmiş bag-kur lu gözükmüş. Ve prim borcu geldi. Babam tarıma kaydını bartın da yaptırdı. Ama biz 20 senedir çorlu da yaşıyoruz babam işten ayrıldıktan sonra hiç bi yerde çalışmadı. Ve calisani olmadi yani çifçilikten bir geliri olmadi. 4b kapsamın da bagkurlu olduğunu da bilmiyorduk. 10 bin küsür borç geldi. Ne yapabiliriz. Lütfen yardımcı olu. Teşekkürler.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;Ziraat odasına kayıt yaptırdıysa otomatikmen bağkurlu olur.Yapılacak bir şey yok,yapılandırma dönemlerinde yapılandırabilirsiniz.

 30. İbrahim dedi ki:

  Merhaba babam beş yıldır tarım Bağkur primlerini ödüyor ancak primler yüksek olduğundan ödemek istemiyor iptal nasıl edebiliriz ve yatırılan paralara iptal edersek ne olur

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;faaliyetini durdurursa bağkur iptal olur ya da tarım bağkurunda gelir düşük ise muaf olabilir onun dışında bağkur iptal ettirme şansınız yok;ödediğiniz primleri 60 yaşında toptan ödeme alabilirsiniz.

 31. Kudret uluğ dedi ki:

  Merhaba Ahmet bey 1973 doğumluyum.ilkez 2006 haziran da tarım Bağ-Kur lütfen oldum ve bugüne kadar ödüyorum. Fakat normal bir yerdedir gösterme imkanım olup çalışan saklı olabilir ım. Sorum acaba mevcut tarım Bağ-Kur kumu kalıtım yoksa çalışan ssk lımı olayım benim için gün ve maaş olarak hangisi avantajlı. Primi bitirip beklemek istiyorum çünkü eşim çalışıyor onun sağlık tan yararlanmak istiyorum

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;ssk dan 7000 gün ile bağkurdan 9000 gün ile emekli olabilirsiniz.Asgari ücretten bildirilirse ikisinde de maaşlar aynı

 32. Gülcan CİVCİVOĞLU dedi ki:

  Babam ziraat odasına kayıtlı. 40 senedir. seracılık yapıyor. kıt kanat bizi okuttu. hiç bir kurumdan bir geliri yok. yaşı 65. Şuan gücü yetmez oldu. çiftçi bağuruna başvuru yapabilir miyiz. yaş sınırı var mı

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,yaş sınırı yok başvuru yapabilirsiniz.

 33. Recai dedi ki:

  Merhaba ahmet hocam soruma cevap verir misiniz?

  Merhaba babam 1998 isteğe bağlı bagkur girişi var.5 ay ödeyip dondurdu.2011 tarihinde çıkan torba yasasında 2002 tarihinde çiftçi bagkur yaptı devlet.bizde aradaki borcu odedik ve düzenle şekilde ödemeye devam ediyoruz.
  fakat çiftçi bagkur tarihini 1998 tarihine birleşme yaptırıp emekli olabilir mi

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;aradaki boşluk dolmaz.60 yaşında 9000 gün ile babanız emekli olabilir.

 34. guler korkutoglu dedi ki:

  güler korkutoglu 1996 yılında adıma pancaryatırıldı zıraat odası kaydım aynı tarihde yapıldı fakat yatırılan pancardan borçlu kaldıgımız için prim kesilmemiş oyüzden emekli olamıyacagım söyleniyor ben emekli olabilirmiyim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;hizmetiniz yoksa emekli olabilmeniz mümkün değildir.

 35. Yüksel dedi ki:

  Merhaba.benim annem 75 yaş.emekli
  Tarım bağkur a kayıtlı olması şartmı?
  Ziraat a c2 için başvuru yapacak.
  Aylık prim ödemesi olacakmı??

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;ziraat odasına kayıt olsa bile 65 yaşını doldurduğundan dolayı talebi halinde bağkurlu olmayabilir.

 36. hüseyin uysal dedi ki:

  slm eşimin üzerine herhangi bir arazi yok yani ev hanımı nasıl sigortalı yaptırabilirim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;isteğe bağlı sigorta yaptırabilirsiniz.

 37. HÜSEYİN UYSAL dedi ki:

  slm yukardaki yazıma ilaveten kendi üzerime 22 dönüm fındık bahcem var ben emekliyim eşimin üzerine herhangi bir arazi yok kendisi ev hanımı sigortalı nasıl yapabilirim mesala çiftçi bağkuru yapabilirmiyim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;ziraat odasına kayıtlı olursa Tarım Bağkurlu olabilir.

 38. Ali dedi ki:

  Merhaba 2012 yılın da tarım ilçeye kayıt oldum işletme numaram var ve büyük baş hayvancılık yapıyorum herhangi bir yerde çalışmıyorum çiftçi bagkurundan nasıl yararlanabilirim ne gibi bir yol izlemeliyim teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;ziraat odasına kaydınız var ise bağkurlu olabilirsiniz.

 39. Kerim dedi ki:

  2005 2015 yillari arasi bagkur yatirdim Daha sonra yer altı madende ise basladim Buna göre bagkur primim yanarmi yoksa yer altı maden isimi braktigimda bagkura devam edebilirmiyim yer altı primimi bagkura aktara bilirmiyim. Buna göre tavsiyeniz ne olur
  03 12 1982 dogumluyum ne zaman emekli olabilirim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba; evet hizmetlerinizi birleştirebilirsiniz.

 40. Gürkan dedi ki:

  Merhabalar Ahmet Bey. Annemin babasının 1981 den bu güne ziraat odasına kaydı bulunmaktadır ancak dedem bu yıl vefat etti. Annem şuan dul. Geçmişe dönük araştırmaları yapar isek Dedemin emeklilik hakkından annem faydalanabilir mi? Geçmişe dönük araştırmalarda ziraat odası kaydı yeterli midir yoksa dedemin sattığı ürünlere ait fatura olması gerekir mi? Teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,sattığı ürün olması ve odalara kaydının olması gerekiyor sadece oda kaydıyla işlem yapılmaz

 41. . dedi ki:

  meraba hocam babamın 1995 girişli tarim bagkurru var sigortalı çalıştığım gün sayısı var emekli olmasına 3 yıl var geriye dönük bagkur borcu cikarmi

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;çıkabilir SGK’dan sorgulama yapın lütfen.

 42. Rasit dedi ki:

  Merhabalar ahmet bey benim tarım ilçede işletmem var küçükbaş hayvancilik yapiyorum önceden hiç sigortam yok 22 yaşındayım çiftçi bagkurundan yararlanabilirmiyim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;ziraat odasına kayıt yaptırırsanız Tarım Bağkurlu olabilirsiniz.

 43. Mehmet mert dedi ki:

  Merhaba pancar koop 2004 Yolu ekim ayında 47milyon Bağkur kesintisi yapmış (dökümanı var) ama parayı Bağkur kurumuna 2005 Mayıs ayında Ödemiş. Bağkur tescili 2015 1 haziran olarak yaptı.pancarın Bağ-Kur’a geç ödemesi (üstelik bize evet 2004 ekim ayında kesinti yapmışız demesine rağmen) bizi mağdur etti. Konuyla ilgili birşey yapılabilir mi? Çok teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,kesintinin olduğu tarihi takip eden ay tescilinizi yapılması gerekiyor SGK ile gorusebilirsiniz

 44. Mehmet mert dedi ki:

  Düzeltiyorum bağkur tescili 2005 yılı haziran ayında yaptı

 45. Mehmet mert dedi ki:

  Ahmet bey sgk diyor ki senden ne zaman kesinti yapıldığı beni ilgilendirmez senden yapılan kesinti bana 7 ay sonra ödenmiş ben bunu baz alırım diyor

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;bilgi ve belgeler SGK’nın elinde olduğundan dolayı Kurumun verdiği bilgiye itibar etmeniz gerekiyor.

   1. Selçuk Yıldırım dedi ki:

    Merhaba eşim ev hanımı 2018 yılında ziraat odasına tarla hicarlayıp tarım bağkuru için kayıt yaptırdım. hiç pirim ödemedim. Mahsul satışında olmadı. Kesinti de olmadı. Bağkur borcu oluştu yıldır. Şimdi prim ödemeden tarım bağkurunu durdurmak istiyorum. Benim üzerimden sigortalı muayene olamıyor. Ve ilerde emekli olmasını istiyorum nasıl bir yol izlemem lazım

 46. Nail Murat dedi ki:

  Merhabalar
  4a sigortalı çalışırken, almış olduğum araziye su saati taktırmak için ziraat odasına kayıt oldum. Sgk da 42 gün prim borcu görünmekte ve yeni işten çıkartıldım, akibinde otomatik olarak 4b başlamış ve borç artıyor. Sgk 42 günlük borcun silinebileceği fakat işten çıkartılma tarihinden itibaren 25 günlük primi ödeyeceksiniz diyor. Bu arada işsizlik maaşı için başvuru yaptım. İşsizlik ödeneğinden yararlanabilir miyim?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;bağkurlu olduğunuz için işsizlik ödeneği alamazsınız.

 47. adnan dedi ki:

  merhabalarr, babam 1965 dogumlu 1988 sigorta girisi var 1990 da cikmis 2003e kadar 4-5 yil tarim bagkuru yatrdm ama memurlara elden veya bankaya yatrip dekont verdik diyor 2003te ticari bagkura gecmis hala devam ediyor ama sgk hizmet dokumunde tarim bagkur dokumunu goremiyoruz arsiv den bulunabilir mi ?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;dilekçe verin dosyanız incelensin.Muhtemelen dosyasında ödediği primler bulunur.

 48. Elvan dedi ki:

  Hocam merhaba , Annemin 1989 yılında 2 aylık sigorta primi var yani giriş yapılmış prim 2 ay ödenmiş , sonrasında 01.06.2009 yılından bu yana kesintisiz tarım Bağkur Primi ödemesi yapılmaktadır. 3600 günden yani 10 yıldan emekli olabilirmi. Son olarak kaç yaşında emekli olabilir

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son yılları bağkur olduğundan 5400 gün ile emekli olabilir.3600 gün uygulaması sadece SSK’da var.

 49. ali dedi ki:

  tarım bağkur başlangıcından itibaren 3-4 sene prim yatırdıktan sonra bu sigortadan ve emeklilikten vazgeçip yatırdığım primleri geri alma şansım var mı? var ise nasıl alabilirim?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;60 yaşında yatırdığınız primleri iade alabilirsiniz.

 50. selim sarıyıldız dedi ki:

  merhaba hocam, ben 2015 yılında çay-kur’ da mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladım. işe başlamadan önce ziraat odasına kayıtlıydım ve tarım bağkurlu olarak prim yatırıyordum. İşe başlayınca bağkur’ un iptalini istedim ve iptal olduğunu düşünüyordu. ziraat odası kaydım devam ediyor ve aidatlarını felan yatırmaya devam ediyorum. çay-kur’a 1 mayıs gibi başlayıp 30 eylül gibi işi bırakıyoruz. bu sürelerde sgk primleri yatıyor. işten çıkışımız yapıldığında prim yatmıyor, sadece sağlıktan yararlanamız için prim yatıyor. şu ana kadar bi sıkıntı olmadı, fakat eşimi doktora götürdüğümde bağkur borcunuz var diyerek muayene yapmadılar. sgk’ya gittiğimde çay-kur’dan çıkış aldığım dönemler için otomatik bağkurlu olduğumu, bırcu yatırmam gerektiğini söylediler. fakat hiçbir sağlık hizmetinden yararlanmıyorum, aynı dönemde çay-kur’un sağlık ödeneğinden faydalanmışım. 3 sene bağkurlu ve borçluyum haberim yok. adıma hem bağkur hemde çay-kur’un yatırdığı sağlık primi var. şu an madur durumdayım, 8.000 tl borç çıktı. ne yapmalıyım, mahkemeye versem sonuç çıkarmı? kolay gelsin.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;yapılacak bir şey yok,kanunen zorunlu bağkur uygulaması var.

 51. Aliihsan dedi ki:

  03.07.1965 doğumlu esnaf Bağ-Kur girisi03.03.1989 6basamaktan 31.12.2000bitis 24.06.2005 çiftçi Bağ-Kur girişi 2016 yilinda askerliğimi tam yatırdım 9460 lira 03.02.2017.emekli oldum 9002 iş gününden maaşım 644 lira olarak bağlandı çok düşük bir maas bu konuda ne yapabilirim şimdiden tesekurler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;yapılacak bir şey yok artık emekli maaşları o civarda bağlanacak.

 52. Aydın dedi ki:

  Slm hocam 19993 ten 2003 e kadar yatırılmış olan tarım bagkurumuz sistemde gözükmüyor bunun için ne yapmamız gerekiyor SGK bizden ozamana dair yatirdigimiz makbuzları istiyor ama maalesef elimizde mevcut değil bu konuda bizi yönlendireceginiz bı kurum varmi teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;sorununuzu sadece SGK ile çözebilirsiniz.

 53. ali tolunay dedi ki:

  slm 2003 yılında ziraat odasına kayıt yaptırdım daha sonra çiftçilik yapmayı bıraktım hiç prim yatırmadım dolayısıyla bağkurdan hiç yararlanmadım. 2009 yılında sigortalı olarak işe başladım devlet getirdiği bir afla bu döneme kadar olan borcumu silmiş. 2013 yılında işten ayrıldım dolayısıyla sigortalılığım ortadan kalktı. 2015 yılının 5, ayında ziraat odası kaydımı silmediğim için tekrardan borçlanmaya başlamışım bu zamana kadar 12 bin lira borcum birikmiş. borcum oldugu için genel sağlık sigortamıda iptal ettiler şu an sağlık hizmeti alamıyorum.sgk kurumuna gittiğimde borcu silemeyeceklerini ödemem gerektiğini borcu ödemedende sağlık hizmetinden faydalanamayacağımı söğlediler ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;bağkuru 48.madde kapsamında taksitlendirin,ancak o şekilde sağlıktan yararlanabilirsiniz.

 54. mehmet dedi ki:

  merhaba iyi günler. 1962 doğumlu birisi, 1997 yılında tütün koçanı belgesine bağlı sigorta numarası almış olup, 24.02.2000 ve 01.12.2008 (2517 gün) tarihine kadar sigortalı olarak çalışılmış ve ocak 2010 tarihi itibari ile isteğe bağlı çiftçi (tarım) bağkuru (1187 gün) yatırmıştır. toplam 3714 gün prim vardır. Ancak isteğe bağlı yatırılan tarım bağkuru tarım sigortası olarak yatırılması gerekiyormuş ve aile bunu bilmiyor, ayrıca kimse uyarmamış ve aile emekliliğe 1 yıl kaldı diye beklerken olamazsınız demişler. bu durumda yatırılan bu isteğe bağlı primler geri iade alınabilir mi? yada tarım sigortası olarak değiştirilebilir mi? ne tavsiye edersiniz? şimdiden çok tşk ederim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;çakışma varsa iade alınabilir ancak dosyanızın incelenmesi gerekiyor.Primler birbirine aktarma yapılabilir,eğer hizmet kazanılıyorsa iade almanızı tavsiye etmem zaten iade de yapılmaz.

 55. fatih bakan dedi ki:

  merhaba,benim 2007 ve 2011 arası çalışmam var.ssklı olarak 1500 gün primim var.2011 den sonra çalışmadım herhangibir sigorta yaptırmadım,şimdi isteğe bağlı olarak kendim sigortamı yatırsam en düşük prim değilde biraz yüksek prim yatırsam,eski ssk lı primlerimin üstüne tamamlayacağım emekli yaşıma ve primimi tamamladığımda ssk lı olarak mı emekli olabilirim?bağkur olarak olursam emekli maaşım ssk lıya göre düşük mü oluyor,yüksek prim ödeme yaparsam.yaşım 33,sigorta başlangıcı 2000 yılı.
  ilginize teşekkür ederim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son 3.5 yıllık çalışmanız hangi Kurumda ise o kurumdan emekli olursunuz.2000 yılından sonra maaşlar ssk bağkur aynı hesaplanıyor.

 56. A AKKUŞ dedi ki:

  Merhabalar, Eşimin yılılında ssk girişi ve 1 aylık da sigortası var. Daha sonra 2001 yılında ziraat odasına ve tarım ilçe müdürlüğüne kayıtlı çiftçi kaydı ve tarımsal faaliyeti var. Ancak herhangi bir sigorta ödemesi ve bağ kur girişi yok. Eşim tarımsal desteklemelerle ilgili sorundan dolayı yargılandı ve beraat etti. Tüm tarlalarında tarımsal faaliyetler yaptığı mahkemece tespit edildi. Bu mahkeme tespiti ve kararının bağ kur başlangıcı sayılmasına ve geriye dönük olarak pirim ödenmesine mesnet teşkil eder mi? Ya da borçlanarak emekli olabilmesinin bir yolu var mı?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;hayır o karara istinaden bağkur tescili yapılmaz,Kanun çok açık.

 57. A AKKUŞ dedi ki:

  Merhabalar, Eşimin 1991 yılında ssk girişi ve 1 aylık da sigortası var. Daha sonra 2001 yılında ziraat odasına ve tarım ilçe müdürlüğüne kayıtlı çiftçi kaydı ve tarımsal faaliyeti var. Ancak herhangi bir sigorta ödemesi ve bağ kur girişi yok. Eşim tarımsal desteklemelerle ilgili sorundan dolayı yargılandı ve beraat etti. Tüm tarlalarında tarımsal faaliyetler yaptığı mahkemece tespit edildi. Bu mahkeme tespiti ve kararının bağ kur başlangıcı sayılmasına ve geriye dönük olarak pirim ödenmesine mesnet teşkil eder mi? Ya da borçlanarak emekli olabilmesinin bir yolu var mı?

 58. Ayşe dedi ki:

  Merhaba merburi Bağkur ne demekdir?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;vergi kaydı şirket ortaklığı ya da tarımsal faaliyeti olanlar bağkurlu olmak zorundadır.

 59. Osman YAVUZ dedi ki:

  Merhabalar,

  2008 yılında almış olduğum arazimde kendi çapımda ceviz yetiştirmeye çalışıyorum. Bu arazi için gübre ve mazot desteği alabilmek için ÇKS kaydı da yaptırmıştım. Zaten SGK lı bir çalışan olmama rağmen e-devletten 4B kapsamında borç incelemesi yaptığımdan 2008′ den beri hiç prim ödemediğim ve “Terk etmiş Sigortalı” olduğum görünüyor. Halbuki ben hiçbir zaman Bağkur için başvuruda bulunmamıştım …

  Bu konuda beni aydınlatabilirmisiniz?

  Saygılarımla…
  Osman YAVUZ

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;sanırım re’sen kaydınız yapılmış tescil bilgilerinizle ilgili SGK’dan detaylı bilgi alabilirsiniz.

 60. emin dedi ki:

  uzerine traktor kaytı bulunanlar neden ciftci bağkurlu sayılmıyor bız bu traktorle yıllarca cifcilik yabtık antalya da sahıllerde traktorlerle gezmedik traktor ne için kullanıldıgı bellı deyılmi

 61. Mustafa dedi ki:

  İyi günler ben 1963 doğumluyum. Tarımla uğraşıyorum 94 yılından tescilim başladı 1994/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2009/2010/2011/2017 yıllarında satmış olduğum mahsülden pirim kesildi ayrıca 01/02/2016 dan itibaren ziraat odası kaydından dolayı aylık olarak pirim borcu yansıtılmaya başlandı bu koşullarda ne zaman emekli olabilirim pirim günümden daha eksik varmı 18 ay askerlik borçlanmasıyla eksiği kapatabilirmiyim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;toplam gün sayınızı ve tescil-terk tarihlerinizi alabilir miyim ?

   1. Mustafa dedi ki:

    Tescil tarihim 01/05/1994 arılma tarihi de aynı görünüyor o tarihte sattığım ürünün faturası olduğu için o tarihte başlıyor. Ziraat odasına kayıt tarihim itibariyle 11/02/2016 tarihinden itibaren aylık olarak pirim borcu çıkıyor toplamda gün sayısı 2 yıl 1 ay görünüyor. Hala devam ettiği için ikinci çıkış tarihi yok.

    1. Ahmet SARI dedi ki:

     Merhaba;o yılın sonuna kadar tescilinizin yapılması gerekiyor,mahsul sattığınızdan dolayı aynı tarih görünmesinden ödeme yapmadığınızdan dolayı hizmetinizin silindiğini tahmin ediyorum,bağlı bulunduğunuz SGK ile görüşmeniz gerekiyor.

 62. ADNAN dedi ki:

  bir yakınım 2017 de vefat etti,2005-2010 arasında 650 gün ssk sı var,20011 de tütün satışından ziraat odasına kayıt yaptırdı,dava ile 2011-2017 arasını alabilirmiyiz

  1. Mehmet dedi ki:

   Merhaba. Maalesef o dönemler için tevkifata istinaden tescil yapılmıyor.

 63. sedat dedi ki:

  Merhaba, 04.08.1976 doğumluyum. İlk işe ve sigorta başlangıç tarihi 01.01.2013 şeklindedir. Ancak Çaykur yaş çay sattığımızdan dolayı, adıma çıkarılmış çay cüzdanı üzerinden 1998 yılında itibaren çaykura yaş çay satımı yapılmış, bu satış üzerinden 1998 yılında tarım bağkur kesintisi gerçekleştirilmiş.

  Bu bağkur kresintisinden dolayı, sigorta başlangıç tarihini 1998 yılına çekebilir miyim? Ne yapmalıyım? Teşekkürler.

 64. nurcan dedi ki:

  merhaba 1982 doğumluyum 1998 sigorta girişim gün sayım 5830 çiflit açıyorum bagkura geçicem emekliligim sigortadanmı bagkurdanmı olur

 65. Mehmet ZENGİN dedi ki:

  Merhaba babam 1963 doğumlu 1997 yılı tütün koçanından ziraat odasına kaydı var hiç pirim ödemesi yok en erken ne zaman emekli olur ve geriye dönük pirimlerini ödeyebilir mi? Teşekkürler

 66. resul dedi ki:

  Selamlar 16.12.1996 – 22.12.2011 arası esnaf bağkuru 23.12.2011 den bugüne tarım bağkurluyum. Pancardan 1994, 1995, 1998-2000-2006-2007-2008,2012 yıllarında tevkifat kesintisi vardır. ben 2004 yılında 1994,1995-1998 yılının tevkifat kesintilerini esnaf bağkur borcumdan düşülmesi için dilekçe vermişim. 30.03.1995-16.12.1996 arasının kesintiteden dolayı almak istedim bugün bana sen 2004 de tevkifat kesintimin esnfa bağkura sayılması için dilekçe vermişsin o yüzden hizmet alamazssın dediler. acaba bir çıkış yolu varmıdır.

 67. celal akalay dedi ki:

  babam tarım bagkuru yatırırken sigortalı inşaat işine girdi 10 ay boyunca hem tarım bagkuru bende ssk beraber devam etti.simdi 2200 lira tarım bagkuru borcu çıktı. onu nasil iptal ettirebiliriz. çünkü o tarihlerde ssk yatıyordu.

 68. yeşim çınar dedi ki:

  Merhabalar;
  Annem (01.10.1953 doğumlu) … 03.01.2011 tarihinde zorunlu tarım bağkur tescili yapıldı.
  2002 yılında üstüne tarla alınmıştı..geçmişte 15.09.2003 tarihli bağur tevkifat muafiyet belgesi ve ürün makbuzlarını bulduk… geriye dönük borçlanma yapılsa , bunlar hizmet süresi sayılıp . bu sene emekli olabılır mı?

 69. burcu dedi ki:

  merhaba, 2001 den 2009 e kadar ssk lı olarak bir işyerinde çalıştım.2014 ten bu tarihe kadar tarım bağkurluyum.Acaba ssk ile tarım bağkuru hizmetlerini birleştirip ilerde emeklilik yaşına hak kazandığımda 5400 günden kısmi emekli olabilir miyim?

 70. burcu dedi ki:

  merhaba, 2001 den 2009 e kadar ssk lı olarak bir işyerinde çalıştım.2014 ten bu tarihe kadar tarım bağkurluyum.Acaba ssk ile tarım bağkuru hizmetlerini birleştirip ilerde emeklilik yaşına hak kazandığımda 5400 günden kısmi emekli olabilir miyim?teşekkürler…

 71. AZİZ dedi ki:

  İYİ GÜNLER. BABAM 28.02.2009 YILINDA ÇİFÇİ BAĞKURU İÇİN TESCİL YAPTIRDI. FAKAT 2005 YILINDA ADINA BAZI PARALAR YATMIŞ GÖZÜKÜYOR. BAZI EN SON YAPILANDIRMA İŞLEMİNDE DE ZİRAAT ODASINA KAYDININ NE ZAMAN OLDUĞUNA DAİR YAZI İSTENDİ. ORDA DA 1985 YAZIYOR. AMA BİZ ÖNCEKİ GÜNLERİ İSTEMİYORUZ SGK GÜÇLÜK ÇIKARTIYOR. NE YAPMAMIZ LAZIM.

 72. Müride dedi ki:

  Merhaba 1998 99 2000 yılı faturam var ziraat odasına kaydım pamuk faturam var 1958 doğumluyum nasil emekli olurum

 73. AHMET GENCER dedi ki:

  hayırlı akşamlar arkadaşın önceden girişli çiftçi bağkuru var yalnız vergiye tabi dükkan açmış çiftçiliğe devam etmiş AYNI ZAMANDA ESNAF ÇİFTÇİ BAĞKURU OLARAK SİGORTASI DEVAM ETSE SORUN OLURMU yardımcı olursanız sevinirim

 74. nevzat yılmaz dedi ki:

  Annemin Tarım Bağkuru kesintisi 2001 yılından, bağkura 2011 yılında başvurduk aile reisliğinden dolayı 2003 yılından başlattı. bağkur borcunu 6552 sayılı yapılandırma ile ödedik bitirdik. şimdi 2003 öncesini borçlanmak isityorum. bağkur 6552 yılına ek yapar süre veririz dedi bir ay içinde ödemen lazım yoksa sileriz dediler. benim sormak istediğim bu borç netice de bir borçlanma gibi olmayacak mı? diğer süreleri neden etkiliyor. 7143 yapılandırma ile taksit taksit sadece 2001 ile 2003 arasını borçlanabilir miyim. yoksa diğer günleri ve primleri de etkiler mi

 75. Hürü dedi ki:

  Merhaba. Babamın 1997 tarihinde TMO’ya buğday vermiș. Șimdi yapılandırma șansıyla bağ-kur a gitti. Yapılandırmada ismi listed var. Tüm ișlemleri yaptırdık fakat TMO dan tevkifat faturasını istiyorlar. Gittiğimizde fișin tașınma sırasında kaybolduğunu excel dosyasında bulunmadığını söylediler. Emeklili olabilir mi babam. Bu konuda be yapabiliriz? Șimdiden teșekkürler.

 76. Salih dedi ki:

  Merhaba babamin 2002 yilinda ziaat odasina kayidi ve sut dokme belgesi var bagkur a giris tarihi 2015 de bu belgeler sayesinde 2002 yilindan baslatabilir mi. Baslatirsa ne zaman emekli olur.

 77. Sabiha dedi ki:

  Benim Babamın 1993 yılından beri Ziraat odasına kaydı var, babam 2012 yılında vefat etti.. Tarım Bağ kuru yapıp yapmadığını da bilmiyorum. acaba babamın bağ kuru varsa yetim aylığı alabilir miyim?

 78. Mustafa tas dedi ki:

  Ziraat odasında çifti kaydim var 2005 tmo bugday sattım gerie dunuk tarım bagkur olabirmiyim

 79. serdar dedi ki:

  merhaba
  başka kapsamda çalışan ziraat odasına kayıtlı biriyim..süreli çalıştığım işin süresi bitti ve ssk çıkış aldım..işsizlik ödeneğim çıktı ama çiftçi kaydım yüzünden bana bağkur yapıp bu ödeneği geri isterlermi

 80. onur dedi ki:

  Selamlar,
  Üstad, annemin 1994 yılında pancar ekiminden kaynaklı tevkifat makbuzu düzenlenmiş. Ancak Şeker fabrikası tarafından yapılan bu tevkifat makbuzunda prim kesintisi yapılmamış. Ziraat odası kayıtları ve tapu kayıtlarımız hala duruyor. Bununla alakalı bağ-kur a bir dilekçe yazacağım. 1994 ile 2008 yılları arasını prim kesilmemiş olsa dahi sigorta tescili yapılması yönünde yargıtay kararları da mevcut. bu durumda bağ-kur direk red mi yapıyor. yoksa kabul ediyormu bilgi vermenizi rica ediyorum. ayrıca bu şekilde insanları bilgilendirmenizde takdire şahan iyi çalışmalar.

 81. turgay dedi ki:

  turgay mrhb ben 12 31 1996 Bagkur girişm var 4 14 2008 ssk giriş yaptım 07 08 1966 domluyum 86 87 askerliği saydırabilirsem emekli olabilirmiyim tşklr

 82. aykut dedi ki:

  merhaba, eşim 2010 yılında ürün tesliminden dolayı bağ-kuru başlatıldı. 5-6 ay kadar bağkur primi var. 2012 yılındada Sigortalılık Muafiyet Belgesi aldık 2017 yılındada ziraat odasından kayıdını sildirdik. muafiyet belgesi alanlar geriye dönelik borçlanma yapa bilirmi? yani bağkura giriş tarihi olan 2010 tarihinden ziraat odasından kayıdını sildirdiğimiz 2017 tarihine kadar borçlanma yapa bilirmiyiz?

 83. Muhammed dalcı dedi ki:

  Merhaba babamın 1997 den ilçe tarıma kaydı var babamın çiftçi bağkur kaydı çıkarmı

 84. mutlu dedi ki:

  merhaba benim babam 03.03.1959 doğumlu ve 01.03.2005 tarım bağkur kaydı başladı tarım bağkurdan önce bir sigorta girişi yok 18 ay askerlik borçlanması var ve bir hafta sonra 60 yaşını dorduruyor ne zaman emekli olabilir yardımcı olurmusunuz

 85. ali sarı dedi ki:

  babam 2016 dan beri 4 b bagkur ödüyor acaba ne zman emekli olabilir 1962 dogumlu

 86. Uğur çakmakçı dedi ki:

  Hocam iyi akşamlar annem 1963 doğumlu 1988 ve 1995 sigortası var ama aynı yıl içinde tütün teslim yapmış ve 1995 sistemde var ama sonrasında ürün yetiştirip teslim etmesine karşın 2010 yılından sonrası yıllar da bulunuyor ama 1995 ve 2010 arası yıllar kayıp elimizde teslimat makbuzu var ama geçersiz devletten kesinti alınmış veya sizden alınmış ama bağkur a yatmamış diyorlar babam 1997 yılında vefat etti ama üzerine vefat etmeden aldığı tarla var bunu annemin emekli olması için kullanmak mümkün mü teşekkür ederim

 87. erdinç dedi ki:

  merhabalar. anneme SGK dan bağkurlu olduğuna dair bir tebliğ geldi. ziraat odasına kayıtlı kişileri bu yolla bağkurlu yapmaya başlamışlar. Gelen tebliğde sigorta başlangıcı 2019 olarak gözüküyor. Fakat annemin kaydı 2003 yılından itibaren var. SGK gittiğimde 2008 den öncesini yapamayacaklarını söylediler. sigorta başlangıcını 2003 ten itibaren yapmanın bir yolu var mıdır? 2003 miat alınırsa emekli olur mu?

 88. Mustafa altan dedi ki:

  Tarim bagkurum var. Malulen emeklilik sartlarini tasiyorum. Esnaf bagkurlular gibi vergi indiriminden yararlanabiliyor muyum?

 89. Fatma dedi ki:

  Mrh annem 1966dogumlu tarım odasina 2001den beri kaydı var fakat bu ay farkında olmadan SGK dan sorgulattik annem 01.05.2019tarihli tarım bagkruna kaydi var tarla hayvancılık ile ilgileniyorlar şuan önümüze 2500₺bir borç çıkardılar fakat bize hangisi fayda sağlayacak bilemiyoruz . Emeklilik sürecinde tarim odasına kayıt itibaren geriye dönük bir işlem yapabilir miyiz.

 90. hüseyin çağlayan dedi ki:

  Ziraat odasına kayıt olmadan 2006 yılında bağkura başladım 2018 yılına kadar yatırdım sigortaya geçtim bağkuru kapatmak için müracatta bulundum bana 2015 ten itibaren yasa değiştiği için bağkurlu olmamam gerektiği söylendi buna göre benim 2015_2018 yılları arasındaki 4b sigortam ne olacak

 91. Muttalip gedik dedi ki:

  2008 başlangıcı 3 yıl tarım bağkurum var 7 yıldır ssk lı çalışıyorum 3 yıllık bağkuru sigortaya aktarabiliyorummu veya iptal edip paramı alabiliyorummu yada eşimin hiş sigortası yok eşimin üstüne devir edebilirmiyim bu seçeneklerden hangisi olumludur.teşekkür ederim

 92. Nil.s dedi ki:

  Çiftçi bağkuru yaptırmak için en az kaç metre kare arazi olması gerekli?19 metre kare hissem var tarim bağkuru yaptırabilirmiyim?

 93. Derya dedi ki:

  Merhaba ben daha önce 3sene cçiftci bağkurluydum buarada bağkuru dondurup siğortalı işe girdim sorum şu işsizlige yazıldımm 2ay işsizlik aldım ve suan aldığım maasi geri ödeyecekmişim bağkur otomatik acılıyomuş ama böyle nasıl oluyo ben çalışıp sonucta hakkettımışım işsizligi ziraat odasına kaydımm vatmiş napabıliırim

 94. yusuf yılmaz dedi ki:

  İyi günler.11 yıllık tarım bağkurluyum ve primlerim düzenli ödenmiş durumda.1970 doğumluyum.mitral kalp kapağım değişti ve kalp yetmezliğim var.malüllük tespiti yaptırmak için sgk ya başvurmak istiyorum.bunun için ziraat odası kaydımı ve bağkur kaydımı durdurmak zorunda mıyım?ziraat odası kaydım ve bağkur kaydım aktif iken malüllük tespiti için sgk dan sevk istesem bir sorun olurmu?veya hangi şıkkı uygulamam daha mantıklı?teşekkürler.

 95. murat karanlık dedi ki:

  2008 de çiftci bağkuruna kayıt olup bugune kadar aralıksız odedim..gecmişdede 18 aylık ssk yatırdım2003 yılında basladım…1998 de ssk girişi yapılmış ama prim yatırmamışlar. nezaman emekli olabılırım 1979 dogumluyum..

 96. Serdar Oral dedi ki:

  Merhaba 2011 yılından beri düzenli tarım bağkuru yatırıyorum.ssk geçiş yapsam mı dıye kararsızım hangisi daha avantajlı emeklılık için. Ben 1987 doğumluyum.

 97. safiye dedi ki:

  ben 58 yaşındayım 2011 yılından beri çiftçilik yapıyorum ve ziraat odasına kayıtlıyım aidatımı ödüyorum ben çiftçi bağkuruna kaydımı yapmıyolar her yere baş vurdum benim bağkur kaydım dondurulmuş öyle diyolar ne yapmam lazım bana nasıl yardımcı olursunuz benim çiftçilik belgem var ben bağkurlu olmak istiyorum borçlanıp ödeyim dedim kabul etmediler lütfen yardımcı olurmusunuz