Bildiğiniz üzere staj ve ya çıraklık sigorta başlangıçları emeklilikte sigorta başlangıcı olarak sayılmıyor. Staj sigortasının ya da çıraklık sigortasının emeklilikte sayılabilmesi için bu sürelerde emeklilik primi diğer ismi ile uzun vade priminin yatmış olması ya da en azından borçlanma hakkı verilerek bu sürelerin emeklilikte saydırılması gerekiyor. Aksi halde staj ve çıraklık sigorta girişi emeklilikte giriş olarak sayılmıyor. 05 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte stajyerler ile ilgili düzenlemeler de yer aldı. Yönetmelikte yer alan bu düzenleme bazı basın yayın organları ile TV kanallarında staj girişinin emeklilikte sayılacağı olarak algılandı. Peki gerçekten de son yönetmelikle staj başlangıcı emeklilikte sayılacak mı? Sosyal Güvenlik Kurumu 09 Ocak 2018 tarihli "staj sigorta başlangıcının emeklilikte sayılması" başlıklı yazısı ile konuya açıklık getirdi. SGK'dan yapılan duyuru şu şekilde; SGK'nın staj girişlerinin emeklilikte sayılması hakkındaki 09 Ocak 2018 tarihli duyurusu SGK'dan staj süreleri ile ilgili yapılan 09 Ocak 2018 tarihli duyuru şu şekilde;

Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı hususunda gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı görülmektedir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği;

  1. Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası kapsamına alınmasını,
  1. 680 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlı hale getirilmesi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasını,

içermekte olup, stajyer veya öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir değişiklik getirmemektedir.

Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır.

Bu çerçevede, söz konusu haberlerin asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı hususu

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Duyurunun değerlendirilmesi SGK duyurusundan da anlaşılacağı üzere en son yayımlanan yönetmelikte sadece :
  1. Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası kapsamına alınmasını,
  2. 680 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlı hale getirilmesi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasını
öngören düzenlemeler yer almakta. Staj sürelerinin emeklilikte sayılması hakkında yeni bir düzenleme yok. Staj ve çıraklık süreleri neden emeklilikte giriş olarak kabul edilmez? İşletmelerde staj görenlerin sadece kısa vade primleri ödenir. Nedir kısa vade primleri: iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık.  Emeklilik girişi olarak sayılabilmesi için ölüm ve yaşlılık olan uzun vade primlerinin de ödenmesi gerekir. Ödenmediğinden giriş olarak kabul edilmez. Ancak ve ancak bu sürelerin borçlanma hakkı verilerek emeklilikte sayılması ve hizmete eklenmesi sağlanabilir. Tabi bu da torba kanun ile yapılacak kanuni düzenlemeye bağlı.
Editör: TE Bilisim