Hizmet akdi ile bir işverene bağlı olarak 4/a yani SSK kapsamında çalışırken aynı anda Bağ-Kur da ödeyen bir sigortalının hangi hizmetleri esas alınır? SSK mı Bağ-Kur mu? Bu sorunun cevabı hizmet çakışmasının olduğu tarihe göre farklılık göstermektedir. 2008 öncesi, 2008 ile 2011 arası ve 2011 sonrası olmak üzere farklılık teşkil etmektedir. Şimdi gelin bu konuyu detaylı olarak ele alalım.

2008 Yılı Ekim Öncesinde SSK ve Bağ-Kur Çakışması Halinde Hangi Hizmetler Esas Alınır?

Sosyal güvenlik kurumları arasında 2829 sayılı Kanunun uygulamasından doğan işlemlere ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesiyle Bu Kurumlar Arasında Diğer İşlemlere İlişkin Protokolün “Hizmet Çakışmaları” başlıklı 10 uncu maddesinde Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur arasındaki hizmet çakışmalarında, ilgili kanunlarda aksine bir hüküm olmadığı takdirde önce başlayan hizmetin geçtiği kurumdaki sigortalılık sona ermedikçe diğer kurumdaki sigortalılığın geçerli sayılmayacağı hükmü bulunmaktadır.

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi (SSK) sigortalılığı devam ederken, 2008 yılı Ekim ayı başından önce Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) çalışmaya başlayanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki çalışmaları sona ermeden (b) bendi kapsamına alınmayacaklardır. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

Özetle 2008 yılı öncesindeki SSK ve Bağ-Kur hizmet çakışmalarında önce başlayan sigortalılık esas alınmakta. 2008 yılından önce SSK kapsamında çalışmaya devam eden sigortalılar işten ayrılmadan ki bu kendi işyerleri olsa bile 4/b yani Bağ-Kur kapsamına alınamayacaklardır.

2008 Yılı Ekim Başından itibaren 01.03.2011 Tarihine Kadar Olan SSK ve Bağ-Kur Çakışmalarında Hangi Hizmetler Esas Alınır?

01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun gereği sigortalının aynı anda SSK ya da Bağ-Kur kapsamında çalışması halinde yine önce başlayan sigortalılık esas alınmaktadır. 01.10.2008 tarihinden sonra işverenlerin kendi işyerlerinde 4/a yani SSK kapsamında çalışması yasaklanmıştır. Ancak 01.10.2008 tarihinden önce kendi işyerinde SSK kapsamında çalışan ve 01.10.2008 tarihinden sonra da çalışmaya devam edenler SSK çalışmasının bittiği tarihe kadar Bağ-Kur’a geçmek zorunda değildirler.

Bağ-Kur ve SSK’nın aynı gün başlaması halinde SSK esas alınacaktır.

01.03.2011 Tarihi ve Sonrasında SSK ve Bağ-Kur Hizmet Çakışmalarında Hangi Hizmetler Esas Alınır?

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında(SSK) sigortalı olarak bildirilemeyeceklerinden, bu durumdaki sigortalılar 1/3/2011 tarihinden önce olduğu gibi bu tarihten sonra da kendi işyerlerinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olamayacaklardır.

Bu tarihten sonra SSK kapsamındaki çalışma Bağ-Kur’u kesmektedir. Yani aynı anda hem SSK hem Bağ-Kur olması halinde SSK esas alınmakta ve Bağ-Kur geçerli olmamaktadır.

Editör: TE Bilisim