Sosyal Güvenlik Kurumu En Fazla Borcu Olan İşverenlerin Listesini İlan Etti

Sosyal Güvenlik Kurumu 2014/Eylül ve öncesi aylara ilişkin sigorta prim aslı borçları ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların 2014/Eylül ve öncesi aylara ilişkin emekli kesenekleri ile bunların kurum karşılıklarından oluşan borç asıllarını dikkate alarak bir liste ilan etti. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan duyuru şu şekilde;

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden

                                                                                                                           DUYURU                                                                                       22/06/2015

KURUMUMUZA 150.000-TL VE ÜZERİNDE SİGORTA PRİM ASLI BORCU BULUNAN İŞVERENLERİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASI

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 7 ve 10 uncu maddeleri uyarınca, Kurumumuza, kamuoyuna yapılacak açıklama tarihinden önce ödeme tarihi üzerinden altı aydan daha uzun süre geçmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenler, kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuz, 30/4/2015 tarihli ve 2015/170 sayılı karar ile Kurumumuza 150.000-TL ve üzerinde prim aslı borcu bulunan işverenlerin, 22/5/2007 tarihli ve 26529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmek hükümleri çerçevesinde kamuoyuna açıklanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin “Listenin kamuoyuna açıklanması” başlıklı 8 inci maddesinde;

“(1) Kamuoyuna açıklanacak borçlu işverenler listesi, her yılın Mart- Haziran döneminde Kurumun internetsitesinde ve/veya il müdürlüklerinde bir hafta süre ile kamuoyuna açıklanır. Kamuoyuna açıklanan listede kayıtlı işverenler hakkında, listede yer alan bilgiler dışında başka açıklama yapılmaz.

(2) Kamuoyuna açıklanan listeler, askıdan kaldırıldıktan sonra, Genel Müdürlük tarafından muhafaza edilir. Bu tarihten sonra listede yer alan işverenler hakkında listede yer alan bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir açıklamada bulunulmaz.” şeklinde,

-“İtiraz ve düzeltme” başlıklı 9 uncu maddesinde, “(1) İşverenler ilan edilen bilgilere, ilanın yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içerisinde Kuruma itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar Kurumca incelenir. Bu inceleme sonucunda itirazın haklı olduğunun tespiti halinde listelerde gerekli düzeltme yapılarak, borcun ilan edilme usulünde olduğu şekliyle kamuoyuna duyurulur.”

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, işverenlerin 150.000 TL ve üzerinde prim aslı borcunun tespitinde, 2014/Eylül ve öncesi aylara ilişkin sigorta prim aslı borçları ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların 2014/Eylül ve öncesi aylara ilişkin emekli kesenekleri ile bunların kurum karşılıklarından oluşan borç asılları dikkate alınarak hazırlanan, “Kurumumuza 150.000-TL ve üzerinde prim aslı borcu bulunan işverenlerin listesi”, 22/6/2015 tarihinden itibaren bir hafta süre ile bu duyuru ekinde ilan edilecektir.

Anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca, işverenler tarafından, ilan edilen bilgilere Yönetmelikte belirtilen süre içinde, Kurumumuz Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne (İşverenler Daire Başkanlığı) veya bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak itiraz edilebilecek olup, yapılacak inceleme sonucunda itirazın haklı olduğunun anlaşılması halinde listelerde gerekli düzeltme yapılarak aynı şekilde Kurumumuzun (www.sgk.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

SGK’ya  150.000-TL ve üzerinde prim aslı borcu bulunan işverenlerin listesi için tıklayınız…

****

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu