Bilindiği üzere kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan emeklilerden yüzde 10 oranında yapılan Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi torba yasa ile yapılan düzenleme sonucu tamamen kaldırıldı. Primlerin kaldırılması ile birlikte kendi adına ve hesabına çalışan emeklilerin maaşlarından bundan sonra kesinti yapılmayacak ve emekliler maaşlarını %10 daha zamlı alacaklar.

29.01.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve 10.02.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair torba kanun ile birlikte Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintileri kaldırılmış oldu. Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintilerinin kaldırılması ile birlikte geçmişte yapılan kesintilerin bu kanuna istinaden iade alınıp alınamayacağı sorusu sorulmaya başlandı.  Peki geçmişte kendilerinden Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi yapılan emekliler bu kanuna istinaden primlerin iadesini alabilir mi?

Bilindiği üzere kanunlar yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer ve geçmişe yürümez. Geçmişte emekli olduktan sonra vergi kaydı ve ya şirket ortaklığından dolayı kendilerinden Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi yapılan emekliler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan kesintilerin iadesini alamaz. Mahkeme yoluna gidilse bile bir sonuç alınamaz.

Kimlere Geçmişe Dönük Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Kesintisi İadesi Yapılır?

Emekli olduktan sonra kendi adına ve hesabına çalışmaya devam eden ancak daha sonra işi bırakan ve  şirket ortaklığı ya da vergi kaydını sonlandıran emeklilerden kayıtların sonlandırılma tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisinin yapılmaması gerekmekte. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu kaydın bitiş tarihlerini sisteme işlemediğinde ya da herhangi bir eksik belge olduğunda kesinti yapılmaya devam etmişse bu durumda yersiz kesilmiş sayılır. Emekli kişiler bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yaparak kayıtların sonlandırıldığı tarihten itibaren yersiz olarak yapılan Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Kesintilerinin iadesini alabilirler.

Editör: TE Bilisim