SOSYAL GÜVENLİK BORÇLARINI YAPILANDIRACAKLAR İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ AYRINTILAR

08.01.2015
323
A+
A-

Hangi SGK Borçları İçin Yapılandırma Son Başvuru Tarihi ve İlk Taksit Ödeme Tarihi Uzatıldı?

Aşağıda sayılan alacaklar için yapılandırma son başvuru tarihi 31.01.2015 tarihine, ilk taksit son ödeme tarihi ise 02.03.2015 tarihine uzatıldı.Yapılandırma başvuru süresiyle ilk taksit son ödeme tarihi uzatılan alacaklar şu şekilde:

-İşveren prim borçları,

-Bağ-Kur Prim Borçları,

-Kamu Kurumlarının Emekli Keseneği ve Kurum Karşılığı ile Prim Borçları,

-Kamu Kurumlarının Fiili Hizmet Süresi zammı ve İtibari Hizmet Süresi Zammı  İtibari hizmet süresi kesenek karşılık ve prim borçları,

-Kamu kurumlarının idari para cezası borçları,

-Kamu Kurumlarının ek karşılık prim borçları,

-Emeklilerden yapılan Sosyal Güvenlik Destekleme primi borçları,

-İsteğe bağlı SSK prim borçları,

-Topluluk sigortası prim borçları,

-Yurt dışı topluluk sigortası prim borçları,

-Kısmi Süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteye bağlı olarak ödeyenlerin prim borçları,

-Ek-5(İSteğe Bağlı Tarım SSK)prim borçları,

-Ek-6 Prim borçları…

Not:Genel Sağlık Sigortası için yapılandırma son başvuru tarihi 30.04.2015, ilk taksit son ödeme tarihi ise 01.06.2015 tarihidir.

Özel Nitelikteki İnşaat prim borçları ve İhaleli İşler İçin Yapılandırmadan Faydalanılabilir mi?

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için ihale konusu işin veya özel bina inşaatının 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olması ve re’sen tahakkuk ettirilen prim borçlarının en geç 10/9/2014 tarihine kadar işverenlere tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

Özel Bina ya da İnşaat İşleri İçin İşin Bitirildiğine dair dilekçe 10.09.2014 tarihinden önce verilmiş fakat Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene borç tebliği yapılmamıştır.Bu durumda yapılandırmadan faydalanılır mı?

30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak, 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olmasına rağmen ilgili sosyal güvenlik merkezince fark işçilik borcunun işverene tebliğ edilememiş olması halinde, işverenlerin bir kusuru bulunmadığından bu durumda da yapılandırmadan faydalanılabilecektir.

Buna göre, 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş özel bina inşaatları ile ihale konusu işlerle ilgili olarak 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair müracaat edilmiş olması halinde, re’sen tahakkuk ettirilen prim borçlarının en geç 1/6/2015 tarihine kadar (1/6/2015 tarihi de dahil) tebliğ edilerek, taksitlerden en az birinin yasal süresi içinde ve 1/6/2015 tarihinden önce ödenmesi kaydıyla yapılandırma hükümlerinden istifade edilebilecektir..

Dolayısıyla 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak, 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.

10.09.2014 Tarihine Kadar İhaleli iş ya da İnşaat İşinin Bitirildiğine Dair Dilekçe Vermeyen ve iş bitim tarihinin 30.04.2014 tarihinden önce olduğunu kendisi kanıtlayan ya da bu durumun Denetim elemanlarınca ya da Müfettişlerce tespit edildiği İşveren Yapılandırmadan Faydalanabilir mi?

 30/4/2014 ve öncesinde bitirildiği halde işin bitirildiğine dair herhangi bir beyanda bulunulmayan, ancak işin anılan tarihten önce bitirildiğinin 02/02/2015 tarihine kadar kanıtlanması ve bildirilmesi halinde ya da işin bitirildiği hususunda işverenlerce herhangi bir beyanda bulunulmamasına rağmen denetim ve kontrolle görevli memurlarca 30/4/2014 tarih veya öncesinde işin bitirildiği hususunun tespit edilmiş olması ve bu konuda düzenlenen rapor tarihinin 2/2/2015 veya öncesine ilişkin olması halinde bahse konu borçlar da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. aslı dedi ki:

    bağkur sistem hatası nedeniyle yapılandırmış olduğumuz borçları bugün benim gibi bir sürü vatandaş ödeyemedi 1 gün uzatılmasını talep etmekteyim