Vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim uygulanması hakkındaki kanun teklifi  Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.Peki beş puanlık vergi indiriminden kimler faydalanacak?Gerekli şartlar neler? Çalışanlar ve devlet memurları gelir vergisi ödeyenler yüzde 5 tutarındaki vergi indiriminden faydalanacak mı? İşte 5 puanlık vergi indirimi konusunda bilinmesi gereken her şey! Yüzde 5 Vergi İndiriminden Faydalanmak İçin Gerekli Şartlar
 •  Vergi indiriminden ticari zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gelir vergisi mükellefi olanlar faydalanacak.
 • Kurumlar Vergisi mükellefleri de söz konusu vergi indiriminden faydalanabilecekancak kurumlar vergisi mükelleflerinden Finans, bankacılık ve Sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler yüzde 5 tutarındaki vergi indiriminden faydalanamayacak.
 •  Beyanname konusu yıl ile son iki yıla ait vergi beyannamelerini süresi içinde veren mükellefler Eğer tahakkuk eden vergilerini Kanuni süresi içerisinde Ödemişler ise yüzde 5 tutarındaki vergi indiriminden faydalanabilecek.
 • Ayrıca mükelleflerin düzeltme amaçlı vermiş oldukları ek beyannameler indirimden faydalanmak için ihlal sayılmayacak ve 10 tl ye kadar az yapılan ödemeler de ihlal olarak değerlendirilmeyecek.
 • Haklarında resen ve idarece yapılmış bir tarhiyat olmayanlar eğer tarhiyat yapılmış ve Yargı kararı uzlaşma ve düzeltme ile ortadan kaldırılmışsa şartları sağlamış olacaklar.
 • Mükelleflerin yüzde 5 tutarındaki vergi indiriminden faydalanabilmeleri için indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergi aslı ve cezaları dahil toplam borcunun 1000 TL üzerinde olmaması gerekmektedir.
 • İndirimin hesaplanacak dönemine ait olduğu yıl ve bir önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu 359 maddesi kaçakçılık suçları kapsamındaki suçlardan birinin işleyenler yüzde 5 tutarındaki vergi indiriminden yararlanamayacak.
Yüzde 5 lik Vergi İndirimi Nasıl Uygulanacak?
 • Vergi indiriminden faydalanma hakkı bulunan mükellefler yıllık gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamesini verirken beş puanlık indirimden faydalanabilecekler.
 • İndirim tutarı için üst limit 1 milyon TL olacak.
 • İndirim tutarı eğer bir milyon tl yi geçiyorsa geçen kısım için indirim hükümleri uygulanmayacak.
 • Bu 1 milyon tl lik üst limit her yıl yeniden değerleme oranı kadar arttırılmış olacak.
İndirim yapılan tutar mükelleflerin ödemeleri gereken vergiden daha fazla ise aradaki fark vergi mükellefinin beyanı ile bir yıl içindeki diğer vergilerden indirilebilecek.Bu şekilde o yıl içerisinde kullanılmayan indirim hakkı yıl bittikten sonra kullanılamayacak. İndirimden faydalanma hakkı olmadığı halde yüzde 5 vergi indiriminden faydalanan mükellefler hakkında vergi ziyaı cezası uygulanacak. Bordroya tabi çalışanlar yüzde 5 vergi indiriminden faydalanacak mı? 4A SSK, 4C Emekli Sandığı ve diğer kapsamlarda ücretli olarak çalışan ve gelir vergisi kesintisine tabi olanlar hakkında yüzde 5 tutarındaki gelir vergisi indirimi maalesef uygulanmayacak Yüzde 5 tutarındaki Vergi indirim Hakkı'nın da yer aldığı torba kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüştü görüşüldükten sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.
Editör: TE Bilisim