Sigortalılar ve Devlet Memurları En Fazla Kaç Gün Rapor Alabilir?

Rahatsızlıkları sebebiyle geçici iş göremezlik raporu alan sigortalıların bu konuyla ilgili en çok merak ettiği soruların başında en fazla kaç gün rapor alabilecekleri konusu gelmektedir. Biz de bu yazımızda sigortalıların en fazla kaç gün rapor alabileceklerini ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusuna değinmek istedik.

Ayakta istirahatlarda tek hekimden en fazla kaç gün geçici iş göremezlik raporu alınabilir?

Ayakta tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 güne kadar geçici iş göremezlik belgesi verilebilmektedir.10 gün sonunda kontrol verilmesi halinde ikinci rapor da en fazla 10 gün verilebilmekte ve tek hekim olması halinde rapor sonunun çalışabilir olması gerekmektedir. Eğer ikinci rapor 10 günden fazla verilecekse sigortalının sağlık kuruluna sevk edilmesi gerekmektedir. Kısaca 20 günü aşan raporların sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bir sigortalıya bir takvim yılı içerisinde, tek hekim (aynı veya farklı hekimler) tarafından farklı zamanlarda en fazla 40 gün geçici iş göremezlik raporu verilebilmektedir.

Ayakta istirahatlarda sağlık kurulundan en fazla kaç gün geçici iş göremezlik raporu alınabilir?

Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez.  Tedaviye devam edilmesi hâlinde sigortalının malûllük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

Raporun uzatılmasından sonra iyileşemeyeceği tespit edilen sigortalılar malulen emeklilik için sevk edilir.

Devlet memurları kaç gün rapor alabilir?

-Devlet memurları ayakta istirahatlar için bir yıl içerisinde tek hekimden en fazla 40 gün rapor alabilirler.

-Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise on iki aya kadar izin verilebilmektedir.

– Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

-Yukarıda yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahalli usüle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, yukarıda belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

-Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanabilmektedirler.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

-Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu