Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi  Ne Zaman Verilir?

5510 sayılı Kanunun dördüncü  fıkrasının birinci maddesinin (a) bendi kapsamında hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar  SSK kapsamında sigortalı olurlar. SSK kapsamında sigortalı olanların işe girdiklerinde  işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrıldıklarında işten ayrılış bildirgesi işveren tarafından internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilir.

İşten Çıkış / Ayrılış Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

İşten ayrılış bildirgesi sigortalının işten çıkış tarihinden itibaren 10 gün içinde verilmelidir. Örneğin,  14 Haziranda işten ayrılan bir işçinin işten ayrılış bildirgesi 24 haziran 23:59’a kadar e bildirge yoluyla verilebilir.

İşten Ayrılış / Çıkış Bildirgesinin Yasal Süresinde Verilmemesinin Cezası Nedir?

İşten ayrılış bildirgesinin 10 gün geçirildikten sonra verilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102. Maddesine göre sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

İdari Para Cezasında İndirim Uygulanır Mı?

İdari para cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanır.

Editör: TE Bilisim