İşten çıkış bildirgesi son yapılan değişiklikle birlikte 5510 sayılı kanun kapsamına alınmıştır. İşverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna eksiksiz olarak işe giriş ve çıkış belgelerinin teslim edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. İşe giriş ve çıkış bildirgeleri işveren ve işletmeler tarafından düzenli olarak takip edilmelidir. Özellikle büyük kurumsal firmaların bu takipleri yapması büyük önem taşımaktadır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ve işe giriş bildirgeleri teslim edilmediği takdirde işverenlere idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. İşten çıkış bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna vaktinde teslim etmeyenler için; güncel asgari ücretin 10/1’i kadar idari para cezası uygulanır. Kanunlar yasal süre içinde işverenlere işten ayrılma ve işe giriş bildirgelerini resmi kuruma teslim etmelerini bildirmektedir. 5510 sayılı kanun kapsamında işten ayrılma ve işe giriş bildirgelerinin yapılmasına yönelik sorumluluk işverenlere aittir.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Nedir?

Sigortalı işten çıkış bildirgesi, sigortalı bir çalışanın işten ayrılmadan önce işvereni tarafından, işten ayrıldığını bildiren belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumana vermesidir. Bu bildirge sayesinde ülke genelinde; işsizlik rakamları, işsizlik ödeneği alacaklar, kayıtlı çalışanlar vb. birçok veri güncel olarak takip edilebilmektedir. 5510 sayılı kanun çerçevesinde işten ayrılan bir çalışanın en az 10 iş günü için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. İşten ayrılma bildirgesi sayesinde:
 • Kıdem tazminatı hesaplamaları
 • İşsizlik ödeneği
 • İşsizlik oranları vb.
Birçok veri resmi olarak kayıt altına alınmış olmaktadır. Bu yönüyle 10 iş günü içinde işten ayrılma bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim etmeyen kişi ve kurumlara idari para cezasının uygulanması gayet yerindedir. İşten çıkış bildirgesi 4/A sigortalıların işten ayrılmaları halinde verilmektedir.

Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi Nasıl Verilir?

İşten ayrılış bildirgesinin teslim edilmesi için tüm sorumluluk işverene aittir. 5510 sayılı kanunun ön gördüğü biçimde işveren sorumluluğunda bulunan bir çalışanın işten ayrılış bildirgesini internet üzerinden en az 10 iş günü içinde bildirmesi gerekmektedir. İşverenlerce işten ayrılış bildirgeleri üzerinde:
 • Sosyal güvenlik sicil numarası alanı
 • Meslek adı ve meslek bilgileri alanı
 • Sigortalı işten ayrılış kodları alanı
 • Sigortalı hizmet bilgi bölümü
Mutlaka doldurulmalıdır. İşten ayrılış bildirgesi üzerinde yer alan bölümlerin içinde:
 • İşçilerin kimlik bilgileri
 • Adres
 • Sicil, sandık, iştirakçi vb. numaraları
 • Ücret bilgileri yer almaktadır.
Sigortalı işten ayrılış bilgileri elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen bu bilgiler sayesinde bir yıl ve üzeri çalışıp işten ayrılan kişilerin işsizlik ödeneği almaları mümkündür.

Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesinde Ayrılış Kodları

İşten ayrılış bildirgesi kodları işten ayrılan kişinin, işten ayrılış sebebinin ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde belirtmesini hedeflenmektedir. İşten ayrılmaya ya da işten çıkarmaya bağlı olarak birçok neden bu kodlar sayesinde işten ayrılış bildirgesi üzerine işlenmektedir. Bu kodlar:
 • Askerlik nedeniyle ayrılma
 • Toplu işten çıkarma
 • İşverence fesih
 • Sağlık sorunları nedeniyle çıkma/çıkarılma
 • Emeklilik sebebiyle ayrılma
 • Sözleşmenin sona ermesi
 • İşverence yapılan statü değişikliği
 • Kurum disiplin kurulunca verilen karar
 • Mevsimsel ya da kampanyaya bağlı sürenin bitmesi
 • İşçinin kendi arzusuyla ayrılması
 • Ölüm nedeniyle işin sona ermesi vb.
Başlıklara sahiptir. İşten ayrılış kodları sayesinde kısa sürede işten ayrılma nedeni belirtilebilmektedir. İşten ayrılış bildirgesi doldurulurken işten ayrılma nedenini belirten 40 koddan en az bir tanesinin kullanılması gerekmektedir. İşten ayrılma bildirgesi üzerinde yalan beyanda bulunan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanlarınca tespit edildiği takdirde asgari ücretin iki katına kadar idari para cezaları uygulanabilmektedir.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Kaç Gün İçinde Verilmelidir?

İşten ayrılma bildirgesi kayıt süresi kanun kapsamında en az 10 iş günü olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde sisteme girilmeyen işten ayrılma bildirgeleri nedeniyle idari para cezası uygulanabilmektedir. Sigortalı işten ayrılma bildirimini yapmayan işçiler için herhangi bir yaptırım söz konusu değildir. İşten ayrılma ve işe giriş bildirgelerinin ön görülen sürelerde verilmemesi halinde:
 • Asgari ücretin 10/1’i kadar idari para cezası ödenirken
 • İşe giriş ve çıkış bildirgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanlarınca tespit edildiği takdirde asgari brüt ücretin en az iki katı para cezası uygulanmaktadır.
5510 sayılı kanunun ön gördüğü biçimde tüm sorumluluk işverenlere aittir. İşten ayrılma bildirgesinin herhangi bir sebepten dolayı normal süresinde bildirilmemesi halinde, otuz iş günü içinde işveren Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirerek idari para cezasını indirimli şekilde ödeyebilmektedir.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sigortalı işten çıkış bildirgesi sorgulama Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi ve e- devlet üzerinden kolayca yapılabilmektedir. İşten ayrıldıktan sonra kanunun ön gördüğü biçimde 10 iş günü içinde işten ayrılış ya da işe giriş bildirgeleriniz yapılmadığı takdirde işveren ya da kurum hakkında hukuki süreç başlatabilirsiniz. İşe giriş ve çıkış bildirgelerini kontrol etmek için: Sosyal Güvenlik Kurumu sorgulama ekranından:
 • Kullanıcı adı
 • Şifre ve
 • Güvenlik kodunu girerek görüntüleyebilirsiniz.
E- devlet üzerinden işten çıkış ve ayrılma bildirgelerinin durumu hakkında detaylı bilgi almak için: Adresini ziyaret edebilirsiniz. E- devlet üzerinden işten ayrılan kişi işten ayrılma bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilip iletilmediğini kontrol edebilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ekranından yapılacak sorgulama ve bildirge işlemleri ise işverenlerce yapılabilmektedir. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi sorgulamalarını E-devlet üzerinden yapabilmek için; T.C. kimlik numarası ve e – devlet şifresi yeterli olmaktadır. PTT şubelerinden E-devlet şifrenizi temin edebilirsiniz.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

İşten çıkış bildirgesi kapsamında işçi ve çalıştığı kurum hakkında birçok detaylı bilgi verilmektedir. Özellikle işten ayrılış nedeni, çalışma süresi, eksik sigorta günleri vb. birçok bilgi kayıt altına alınabilmektedir. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi üzerinde:
 • Sigortalı kişinin kimlik ve adres bilgileri
 • Sigortalının sosyal güvenlik bilgisi
 • Hizmet bilgileri
 • İşveren ve çalışılan kurum bilgisi
 • Taahhüt ve E- beyan bilgileri
Bulunmaktadır. 5510 sayılı kanun gereğince işten ayrılma bildirgesi üzerinde yer alan bilgilerin tamamının eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Kanun kapsamında belirtilen süre içinde sisteme girişi yapılmayan bildirgeler için işverenlere, asgari ücretin onda biri kadar idari para cezası uygulaması yapılmaktadır.

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Ne Zaman Verilmelidir?

İşe giriş bildirgesi en erken kişinin işe başladığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. İşten ayrılma bildirgesinde olduğu gibi işe başlama bildirgesinin sorumluluğu da yine işverene ya da kuruma aittir. İşe giriş bildirgesinin işe başlama tarihinden sonraki bir tarihte gösterilmesine neden olan bazı durumlar vardır. İşe başlama tarihinden sonraki tarihte gösterilen bildirgeler:
 • Resmi tatil günlerine denk gelen bildirgelerde
 • Yeni tescil edilen bir kurumda en az 1 aylık süreden sonra gösterilebilir
 • İnşaat, tarım ve hayvancılık alanlarında işe başlanan günün sonuna kadar bildirge verilebilmektedir.

İşe giriş ve çıkış bildirgelerinin vaktinde Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmediği durumlarda idari para cezaları uygulanabilmektedir. Bu nedenle işverenlerce işe giriş ve çıkış bildirgelerinin takip edilmesi ve vaktinden resmi kurumları işlemlerin bildirilmesi büyük önem taşımaktadır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ve işe başlama bildirgeleri elektronik veri tabanları üzerinden yapılabilmektedir.

Editör: TE Bilisim