SGK Yurt Dışı Borçlanma Primleri Ne Kadar, Şartları 2021

SGK yurt dışı borçlanma miktarı yıllık olarak belirlenen askeri ücret üzerinden hesaplanır. 2019 yılında yürürlüğe girmiş olan Torba Kanunu ile yurt dışı borçlanmasında günlük olan brüt askeri ücretin %45’ i oranıyla hesaplama yapılır. Yurt dışı borçlanma primi 2021 yılında günlük olarak 53,66 TL belirlenmiştir. 2019 yılındaki 44,14 TL olan prim borçlanması 2021 yılında taban miktar 53,66 TL’ ye ulaşmıştır. 2021 yılındaki tavan miktar ise 402,47 TL’dir.

Günlük şekilde hesaplanmış borçlanma miktarları şu şekildedir:

 • 30 Günlük Borçlanma: Taban 1.609,80 TL ve tavan 12.074,10 TL’dir.
 • 360 Günlük Borçlanma: Taban 19.317,60 TL ve tavan 144.889,20 TL’dir.
 • 720 Günlük Borçlanma: Taban 38.635,20 TL ve tavan 289.778,40 TL’dir.
 • 1800 Günlük Borçlanma: Taban 96.480,00 TL ve tavan 724.446,00 TL’dir.

SGK Yurt Dışı Borçlanma Şartları Nelerdir?

SGK yurt dışı borçlanma şartları tamamlandığında borçlanma işlemleri için başvuru yapılabilir. Kişilerin uyması gereken başvuru şartları şu şekildedir:

 • Yurt dışı borçlanması yapacak kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Borçlanma yapılırken Türk vatandaşlığından çıkma izni alıp yurt dışında çalışan kişilerin oradaki hizmet ve ev kadınlığı süreleri ülkemizde geçmiş hizmet gibi değerlendirilebilir.
 • Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalamış olan ülkelerden birinde ikamet etmek ya da çalışmak gerekir.
 • Yurt dışında geçen sürede yapılan hizmetler belgelenmelidir.
 • Yurt dışındaki geçen süre boyunca ev kadınlığı yapıldığı belgelenmelidir.
 • Türk vatandaşlığı ile birlikte başka bir ülkede vatandaşlığı olanlar da bu haktan yararlanabilir.

Yurt Dışı Borçlanması Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yurt dışı borçlanması hesaplaması yapılırken askeri ücret üzerinden değerlendirme yapılır. Borçlanma yapmak isteyen kişi dilekçesinde borçlanmak istediği süreyi belirtir. Yurt dışı borçlanma talebi dilekçesinde yer alan süreye göre hesaplama işlemi gerçekleştirilir. Eğer yurt dışı borçlanma dilekçesinde bir süre belirtilmediyse kişinin yurt dışında kaldığı süreyi ispatlayan belgelerin tarihlerine göre borçlanma günü hesaplanır. Bu hesaplamalarda 1 yıl 360 gün, 1 ay ise 30 gün üzerinden değerlendirilir. Kişinin sigorta başlangıcından önceki bir sürede borçlanma istendiyse sigorta başlangıç tarihinden istenen gün kadar geriye gidilir. Türkiye’de bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu ‘nda kaydı bulunmayan kişiler ise borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün kadar geriye giderek hesaplamaları yapılır.

Yurt Dışı Borçlanma İşlemlerinde Nereye Başvurulur?

Yurt dışı borçlanmasında başvurulan yerler değişiklik gösterir. Öncelikle borçlanma talebi için dilekçe almanı gerekir. Dilekçe alırken iki farklı borçlanma dilekçesi tabi bulunur. Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi ya da Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi olarak belirlenen iki dilekçeden birini sağlamanız gerekir. Bu dilekçe örneklerini yurtiçinde kurum ünitelerinden yurt dışında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ya da Ataşeliklerinden alabilirsiniz. Bunların yanında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesinden de bu dilekçe alınabilir. Türkiye’de son ikametgah adreslerine bağlı olan  Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerince başvuru işlemleri yapılır.

Yurt Dışı Emeklilik Borçlanması Nedir?

Yurt dışı emeklilik borçlanması iki ya da çok taraflı bir Sosyal Güvenlik Anlaşması bulunan ya da bulunmayan ülkeler arasında yapılabilir. Türk vatandaşı olan kişi yurt dışında geçen hizmetleri için prim ödemesi yaparak ülkemizde emekli olma hakkı elde edebilir. Borçlanma aynı zamanda malulen, ölüm ya da yaşlılık durumlarında da geçerlidir. Hizmet borçlanmasından faydalanılarak gerekli prim ödemesi yapılır. Yurt dışında çalıştığı süre baz alınarak prim ödeme günü hesaplaması yapılır. Borçlanma kapsamında yurt dışındaki sigortalılık süresi bu sürelerin arasında ya da sonunda geçen işsizlik ile ev kadınlığı süreleri yer alır. 18 yaşını doldurmamış olan kişilerin sigortalılık, işsizlik ya da ev kadınlığı süreleri hesaplamalara katılmaz.

Yurt Dışı Borçlanması İçin Gerekli Belgeler?

Yurt dışı borçlanmasına gerekli belgeler toplandıktan sonra değerlendirme yapılır. Yurt dışı borçlanma primi hesaplamaları tamamlanır. Borçlanma başvurusu yaparken gerekli olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında olan ve olmayan ülkeler için sıralanabilir. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında olan ülkelerde bulunan kişilerden istenen belgeler şunlardır:

 • Kişinin çalıştığı ülkedeki sigorta kurumundan alınan hizmet cetveli ya da sigorta kartı örneği
 • Çalışan sigortalının iş yerinin resmi kuruluşlara ait olması durumunda belgelerin ayrıca tasdik edilmesine gerek kalmaz. Çalışılan iş yerine ait belediye tarafından düzenlenen hizmet belgesi, çalışan kişinin vergi dairelerinden düzenlenen belgeleri, işsizlik süresi yaşandıysa buna ilişkin belgeler, çalışan kişinin ilgili olduğu meslek kurumundan alınan hizmet belgesi
 • Yurt dışında çalışıp kendi nam ve hesabına hizmet yapanların verdi dairesi ve ilgili meslek kuruluşu hizmet belgesi
 • Bulunulan ülkedeki Türk konsolosluğundan, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirliklerinden ya da ataşeliklerden hizmet niteliğine uygun olarak alınacak olan belgeler

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında olmayan ülkelerdeki kişilerden istenen belgeler şunlardır:

 • Kişinin bulunduğu ülkedeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri ya da ataşeliklerden yurt dışı borçlanmada kullanılmak üzere alınan hizmet belgeleri
 • İş yerinden alınacak olan hizmet süreleri gösterir belge ve çalışma izinlerinin tercüme edilmiş hali
 • Gemi adamları için çalıştıkları ülkedeki Türk konsolosluklarından, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirliklerden ya da ataşeliklerden alınan hizmet belgeleri, sigortalılık süresini gösterir belge, çalışma izinlerinin tercüme edilmiş hali

Yurt Dışı Borçlanma Süresinin Ödenmesin Süre Var Mıdır?

Yurt dışı borçlarının ödeme süresi vardır. 3210 sayılı kanuna göre başvuru sonucunda tebliğ edildiği tarihten sonraki üç ay içinde ödenmesi gerekir. Borçlanma isteyen kişi tebliğ edilmenin ardından üç ay içinde ödemesini yapmalıdır. Eğer kişi ödemesini yapmazsa yaptığı borçlanma başvurusu da iptal edilir. Üç aylık sürede ödeme yapamayanların başvurusu geçersiz sayılır. Başvuran kişi sigortalı olarak çalıştığı sürenin tamamını ödeyemeyecekse bir kısmıyla borçlanabilir. Aynı şekilde sadece aylık almaya yetecek kısmıyla borçlanma işlemi yapabilir. Ödemek için verilen sürede ödemenin sadece bir kısmı yapılmış olabilir. Bu durumda ödenen miktarlar geçerli sayılır. Kalan sürenin de geçerli olması için yeni bir borçlanma talebinin oluşturulması gerekir.

Borçlanma İşlemlerinden Vazgeçmek İçin Ne Yapmak Gerekir?

Borçlanma işleminden vazgeçmek isteyenler bunu yazılı olarak bildirebilir. Başvurusunu yaptıktan sonra borçlanmadan vazgeçtiyse borç tebliğ edilmeden ya da tebliğ edildikten sonra üç aylık sürede yazılı olarak vazgeçtiğine dair bildiri yapabilir. Yurt dışı borçlanma primi hesaplandıktan sonra kişinin borçlanma tutarı belli olur. Bazı durumlarda kişiler borçlanmalarını ödemekte zorlanabilir ya da borçlanma yapmaktan vazgeçebilir. Eğer emeklilik için borçlarının tamamını ya da bir kısmını ödedikten sonra vazgeçen kişiler varsa yazılı şekilde bildiri yapmaları gerekir.

Ödemeleri faiz uygulanmadan ve Türk lirası şeklinde iade edilecektir. Borçlandıkları hizmetlerle malullük ve yaşlılık aylığı almaya hak kazanamayanlar olabilir. Bu kişilerin yazılı başvurusu halinde ödenen borçlanmanın miktarı geri iade edilir. Bu iade işlemindeki miktara faiz uygulanmaz ve Türk Lirası olarak ödeme yapılır. Bunların dışında eğer borçlanma hizmetleri dikkate alınarak aylık almaya başlayan kişiler borçlanmadan vazgeçerse iade almazlar. Aylık almaya başladıktan sonra borçlanma başvurusundan ve yaptıkları borçlanma ödemesinden vazgeçen kişileri ödedikleri borçlanmanın iade işlemi yapılmaz.

SGK Yurt Dışı Borçlanma Belge Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Yurt dışı borçlanması için belge sorgulaması yapmak isteyenler, e-devlet sistemi üzerinden yapabilmektedirler. Bunun için https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmalıdırlar. Giriş yap butonu üzerinden e-devlet şifrelerini ve T.C. kimlik numaralarını girerek kimlik doğrulaması yapabilmektedirler. E-devlet şifresi olmayanlar PTT şubesinden e-devlet şifresi talep edebilmektedirler. Ardından e-hizmetler menüsüne giriş yaparak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bulunmalıdır. Yurt Dışı Borçlanma Belge Sorgulama butonuna tıklamalıdırlar ve gerekli sorgulamaları yapabilmektedirler.

YURTDIŞI BORÇLANMA BELGE SORGULAMA

SGK Yurt Dışı Borçlanmasına Hangi Süreler Dahildir?

Yurt dışı borçlanması yapılabilecek süreçler aşağıdaki gibidir:

 • Yurt dışında yaşayan bireyin sigortalılık süresi dahilinde borçlanma yapabilme hakkı bulunmaktadır.
 • Yurt dışında sigortalı olarak çalışan bireylerin sigortalıklarının bitmesinin ardından işsiz kaldıkları süre için 1 yıla kadar borçlanabilmeleri mümkündür. Ayrıca yurt dışındaki iki sigortalılık süresi arasındaki işsizlik süresi için de bir yıla kadar borçlanılabilmektedir.
 • Medeni durumu fark etmeksizin, kadınların ev hanımı olarak geçirdikleri ve sigortalı olmadıkları süreyi borçlanabilmeleri mümkün olmaktadır.

SGK Yurt Dışı Borçlanması İçin Anlaşmalı Olunan Ülkeler Nelerdir?

Yurt dışı borçlanması için Türkiye ile anlaşmalı olan ülkeler aşağıda belirtilmiştir:

 • İngiltere
 • Almanya
 • Hollanda
 • Belçika
 • Avusturya
 • İsviçre
 • Fransa
 • Danimarka
 • İsveç
 • Norveç
 • Libya
 • KKTC
 • Makedonya
 • Azerbaycan
 • Romanya
 • Gürcistan
 • Bosna Hersek
 • Kanada
 • Kebek
 • Çek Cumhuriyeti
 • Arnavutluk
 • Lüksemburg
 • Hırvatistan
 • Slovakya
 • Sırbistan
 • İtalya
 • Kore
 • Karadağ

Yaşlılık Aylığı (Maaşı) ve Başvuru Şartları Nelerdir?

Torun Bakma Maaşı (Parası) Ne Kadar, Nasıl Alınır?

PTT 65 Yaş Yaşlılık Maaşı (Aylığı) Sorgulama Yap

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

238 Yorum

 1. Iyi gunler,
  1974-1981 tarihleri arasinda Turkiye’de sigortali isci olarak calistim. 02-08-1955 dogumluyum. 3201 sayili yasaya gore Turkiye’den emekli olabilmek icin muracat ettim 1000 is gunu pirim odemem gerektigi hesaplasndi ve borclanmayi 29-04-2020 tarihinde yatirdim.
  SGK tum islemleri tamamladi, benim burdan (Yurt disindan kisa zaman icerisinde emekli oluyorum)
  emekli olur olmaz Turkiye dende emekli ayligimin baglanacagi soylendi.
  Turkiye’den emekli olabilmek icin kendim dilekcemi dolduracagim, nasil oluyor emeklilik ayligi baglatabilmem ?
  Birde SGK nun islsdigi bildiride (Emekli ayligi sorgulama) kisminda Gosterge : 9475 yaziyor ! Bu ne anlama geliyor?
  Bilgilendireceginizi umar; saygilar sunarim. Erol AKMAN

 2. Iyi günler,
  Sadece aurt disinda calismis bir kisi olarak, Türkiye de emekli olmak icin borclanarak bu hakka ulasmayi düsünüyorum. 1965 dogumluyum.
  Türkiye de emekli oldugumda, mesela Almanyaya bildirmek zorundamiyim? Almanya’daki Emeklimden bir kesinti yapiliyormu?
  En erken ne zaman emekli olabilirim?
  Emekli olmak icin kac gün borclanmam gerekir?
  Tesekkürler. Saygilarimla.

  1. Merhabalar,
   ben yurtdisi borclanmasi yaparak 2020 de türkiyedede emekli oldum. Emekli olduktan sonra Krankenkasse ya bildirmeniz gerekiyor. Benim, yurtdisi emekli ayligini 350 Euro olarak hesapladilar, her ay 38 Euro ödüyorum.

   Saygilarimla

   F. Dönmez

 3. merhaba , 360 gün yurt dışı borçlanması için 15.890,40 tl yatırmak gerekirken, 440 gün yurt dışı borçlanması için neden 63.561 tl yatırmak gerekiyor ? halbuki yukarıda yazıda 720 gün yurt dışı borçlanması İÇİN BİLE 31.780 tl yeterli oluyordu , bu mantığı anlayamadım …benim 480 gün yurt dışı borçlanması yapmaya ihtiyacım var emeklilik prim günümü tamamlayabilmek için kafam karıştı
  sorumu cevaplayabilirseniz sevinirim ,teşekkürler

  1. Merhaba
   2020 yılında yurt dışı borçlanması yapacak olan bireyler günlük en az 44.14 TL ve en fazla 331.05 TL ödeyerek prim borçlanması yapabilmektedirler.
   Baktığınız yazı örnek hesaplama olmaktadır. Doğrusu yukarıda belirttiğim rakam aralığındadır.

 4. Merhaba Sayın Yetkili

  1974 Almanya doğumluyum fakat TC Vatandaşıyım. 1990 da Almanya da sigorta girişim olup 2009 a kadar Alamnya’da bulundum. 2009 da Türkiye ye kesin dönüş yaparak ekim 2009 dan beri kesintisiz SGK lı olarak çalışmaktayım.
  1. Ne zaman emekli olabilirim?
  2. Borçlanma yapmam mantıklı olur mu?

  1. Merhaba
   Emekliliğe hak 60 yaşında yani 2034 yılında kazanıyorsunuz. Borçlanma yapabilirsiniz.

   1. Merhaba

    Çok teşekkürler.

    Borçlanma yaptığım zaman bu durumda yeni sistem üzerinden mi yapılıyor orada hesaplama algoritması nasıl ilerliyor ?

    Kaç gün borçlanacağım ?

    1. Merhaba
     Evet borçlanma yeni sistem üzerinden yapılıyor. Borçlanma günü için bağlı bulunduğunuz SGK Müdürlüğüne giderek şu kadar gün borçlanma yapabilirsiniz ve emekliliğe hak kazanavbilirsiniz yazısı alarak başvuruda bulunabilirsiniz. Genellikle sistem kayıtları esas alındığı için buradan herhangi bir yanlışlık yapılmaması adına en doğru işlem bu olacaktır.

 5. Merhaba;

  Izninizle bir konuda size danismak istiyorum. 1971 dogumluyum. Turkiye’de SGK primlerim 1995 yilinda odenmeye baslanmisti. Su ansa, ABD’de bilimsel calismalarim icin bulunuyorum, resmi olarak calismiyorum ve burada TC vatandasi olarak bulunuyorum. Bu kosullarda, SGK odemelerime, ABD’den devam edebilir miyim?

  Yanitiniz icin simdiden tesekkurler.

  1. Merhaba
   Yurt Dışı Borçlanma için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir
   Borçlanma yapılacak olan süre içerisinde bireylerin Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.
   Borçlanma talep edilen tarihte Türk vatandaşı olmuş veya Türk vatandaşı olarak doğmuş olan bireylerin sonradan çıkma izni alarak vatandaşlıklarını kaybetmeleri durumunda; yurt dışı borçlanması yapabilmeleri mümkündür.
   Yurt dışında borçlanılacak olan süreyi belgelemeleri gerekmektedir.
   Yurt dışı borçlanması yapacak olanların başvuru yapmaları gerekmektedir ve borçlanma talep dilekçesini başvuru belgeleri arasında bulundurmaları gerekmektedir.

 6. 01.02.1966 dogumluyum.1983 de işe başladım.halen çalışoyorum.tahmin ne ladar bprçlanmak gerekir.6 ay boşlugum var.
  Saygılarımla
  Mustafa işgören

  1. Merhaba
   2020 Asgari ücretin brüt tutarı, 2.943 TL’dir. Aylık brüt ücretin günlük tutarının hesaplanabilmesi için bu tutarın 30’a bölünmesi gerekmektedir. 98.10 TL günlük asgari gelir olarak hesaplanmaktadır. Bunun %45’i hesaplanmaktadır ve %45’i de 44.14 TL’ye denk gelmektedir.

 7. merhabalar 03.12.1970 tr dogumlu ulup tr de 1800 iş günü calişmişlıgım var tr de işe giriş 01.01.1986 1995 tarihinden itibarende almanyada calişiyorum müracatımı 28.07.2019 tarihinde ssg kurumuna verdim şimdi ben günlük primi bugünkü günlük prim üzerindenmi yoksa eskisindenmi yatırmam lazım vereceginiz bilgiler için şimdiden teşekürler

 8. 1987 – 1991 seneleri ve 2004 – 2011 seneleri arası SSK lı toplam 3200 gün çalıştım. yaklaşık 25 sene Amerika de çalıştığıma dair belgelerimde var. Bu durumda Yurt dışı çalışmalarımı saydırarak yeni kanuna göre BAĞ-KUR dan emekli olmak istiyorum. Bu hususta sizden yardımlarınızı rica ediyorum. 44.tl gün üzerinden kaç gün ödemeliyim.
  Saygılarımla,
  Cahit Eğilmez

 9. 1968 den beri almanyada calismaktayim.su an 77 yasinda olup Türkiyeden nasil emekli olurum. Türkiyede hic calismisligim yok sadece askerlik devresi 31 ay olarak. 2008 agustos ayindan itibaren almanyada emekliyim.
  beni bilgilendimenizi ve ne yapmam gerektigini bana yazili olarak bildiriseniz sizlere minnettar olurum. simdi de tesekkürlerimi sunar cevabinizi beklerim.

 10. Merhaba 1985 girişim var Almanya’da 5200 gün borç çıkardılar Sgk dan yalnız asgari ödeme ile günlük 60 tl ödemem arasında maaş farkı olup olmayacağı hakkında sağlıklı bilgi veremiyorlar 69 tl günlük ödersem yaklaşık ne kadar maaş bağlanı bilgi verirseniz sevinirim Doğum tarih 1967 başvuru tarihi 25.06.19 bilginize

 11. Merhaba,
  ben 1.1.1970 türkiye doğumluyum. 1973 den beri almayanda yaşıyorum ve alman vatandaşıyım. İzinli çıkış belgem var. 1.9.1986 dan beri almayadaki emeklilik sigortasına prim ödüyorum. Türkiyede hiç çalışmışlığım bulunmuyor. Nasıl türkiyeden emekli olabilirim. Şartlar nedir ve kaç yaşında olabilirim.
  Eşim 1.12.1975 türkiye doğumlu ve türk vatandaşı. 1.12.1992 den beri almayada yaşıyor. İki çocuk sahibi ve 5 yıl sigortalı çalışıp ev kadını oldu. Türkiyede çalışmışlığı bulunmuyor. Kendisi nasıl türkiyeden emekli olabilir, şartlar nedir ve kaç yaşında olabiliyor.
  Teşekkürler

 12. Merhaba;
  Ben 20.08.1955 doğumluyum. Ilk sigortalı işe başlama tarihi 11.12.1975 ve 1978 1. Döneme kadar çalıştım. 4 a dökümüne göre 673 gün sigotalıyım. 12 ocak 1980 tarihinde Hollanda’ya yerleştim 01.07.1982 tarihinden 13.03.2010 tarihine kadar çalıştım. Bu arada 1998 yılında izinli olarak Türk vatandaşlıgından çıktım. Bana mavi kart verdiler.
  2010 yılında Türkiye’ye dönüş yaptım.
  15 mart 2018 tarihinde yurtdışı borçlanma için sgkya müracaat ettim.
  08 mayıs 2019 tarihinde sgk bana borç tahakkuk cetveli gönderdiler ve burada bana bildirdikleri 7192 gün sayısı borçlanma karşılığı olan 155728,55 tl bir tutar gönderdiler.
  Benim 1975-1978 arası çalışma sürem olan 673 gün hiç hesaba katılmamış. Ayrıca benim 3600 günden emekli olma olasılığım var mı?

  Vereceğiniz yanıt için önceden teşekkür ederim.
  Iyi günler dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu