Bilindiği üzere sigortalı çalıştıran işverenler işe giren sigortalılar için en geç sigortalı çalışmaya başladığı günden önce (tarım, inşaat, balıkçılık işyerleri ile ilk defa tescil edilen işyerleri hariç) SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİ vermek zorunda. Aynı zamanda işten ayrılan sigortalılar için de en geç işten ayrılış tarihini takip eden 10 uncu güne kadar İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ vermek zorunda.

Mevcut uygulamada her sigortalı için işe giriş bildirgesi ile işten ayrılış bildirgesinin ayrı ayrı verilmesi gerekmekteydi. Bu da işverenlerin emek ve zaman kaybına uğramasına neden olmaktaydı.

Sosyal Güvenlik Kurumu nihayet bu durumu ele aldı ve Sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin toplu olarak verilebilmesini sağlayacak uygulamayı geliştirdi.

SSK Toplu İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi Verme Uygulaması

Birden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin toplu olarak alınmasına yönelik olarak “İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgeleri (4/a)” programına “Toplu işe giriş ve ayrılış bildirge girişi” menüsü ilave edilmiştir.

UYGULAMANIN KLAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yasal Süresi Dışında Verilen İşe Giriş Bildirgesi ile İşten Ayrılış Bildirgesi Toplu Olarak Verilebilecek mi?

Toplu kayıt giriş programlarında yasal süresi dışında verilen işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri alınmamakta olup bu kayıtların tek giriş yapılarak girilmesi gerekmektedir.

İşe Giriş Bildirgesi Verilmeyen Sigortalı İçin İşten Ayrılış Bildirgesi Verilemeyecek

İşten ayrılış bildirgesinin toplu olarak alınmasında sigortalının o işyerinden işe giriş bildirgesi verilip verilmediği hususları program tarafından kontol edilmektedir

Toplu İşe Giriş ve İşten Ayrılış Hangi Ekrandan Yapılacak?

(4/a) sigortalısı çalıştıran işverenlerin farklı programlar kullanmaları nedeniyle oluşacak sistemsel hatalardan Kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, sigortalılara ilişkin toplu işe giriş ve işten ayrılış işlemlerini “Toplu işe giriş ve ayrılış bildirge girişi” menüsü aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. Bu menü işe giriş ve işten ayrılış uygulamasında yer almaktadır. UYGULAMAYA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: TE Bilisim