[caption id="attachment_1695" align="alignleft" width="451"] TEHLİKE SINIFI VE DERECE DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ[/caption]

Bu yazımızda tehlike sınıfı ve derecesi ile ilgili değişiklik işlemlerinin nasıl yapıldığı, değişiklik talebi için işverenin ve Bağkurlunun ne kadar süresinin bulunduğu ve nereye başvurulacağı sorularına cevap bulabileceksiniz.

İşverenler ve ya Bağkurlular Tehlike Sınıfını ve Derecesini Etkileyecek Değişiklikleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirmek Zorundamıdırlar?

5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında (SSK) İşverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlar(Bağkurlular), tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek her türlü değişikliği bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.

Yapılan bildirim üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu, yaptıracağı incelemeler sonunda tehlike sınıf ve derecesini değiştirebilmektedir. Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde bildirilirse bu konuda Kurumca verilecek karar, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ay başından başlanarak uygulanır.

Tehlike Sınıf ve Derecelerindeki Değişiklik Bir Ay İçerisinde Bildirilmezse Ne Olur?

İşverenler ile Bağkur kapsamındaki sigortalılar tehlike sınıf ve derecesindeki değişiklikleri Sosyal Güvenlik Kurumuna 1 ay içerisinde bildirmezlerse;

a) Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin meydana geldiği,

b) Tehlike sınıfı düşüyorsa, değişikliğin Sosyal güvenlik Kurumunca öğrenildiği,

tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki ay başından itibaren uygulanmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumunca karar alınır ve ilgililere tebliğ olunur.

Tehlike Sınıfı ve Derece Değişikliği İşlemi İçin Nereye Başvurulur?

Yukarıda da belirtildiği gibi işverenin ve bağkurlunun tehlike sınıfı ve derecesindeki değişikliği bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi halinde değişiklik işlemi takip eden aydan itibaren uygulanmaktadır.Tehlike sınıfı ve derece değişikliği talebi için;

-5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi kapsamında(SSK)sigortalı çalıştıran işverenler işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezine,

-5510 sayılı Kanunun 4/b bendi kapsamında(Bağkur) çalışan kişilerinin ise değişiklik talebi için bağkur dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.