SGK Tahsis Talep Formu Nedir, Nasıl Doldurulur?

05.09.2019
3.304
A+
A-
SGK Tahsis Talep Formu Nedir, Nasıl Doldurulur?

SSK emeklilik başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? SGK tahsis başvurusu nasıl yapılır? SSK SGK Bağkur emeklilik talep dilekçesi nasıl doldurulur.? Emeklilik dilekçesi ne zaman verilir?

Sigortalı ilk defa giriş tarihine göre emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, yaş şartı ve sigortalılık süresi şartı sağlayanlar ile anne, baba, eş ya da çocuğundan dolayı ölüm aylığı alacakların Sosyal Güvenlik Kurumu’na emekli maaş başvurusu için “TAHSİS TALEP VE BEYAN TAAHHÜT” belgesini doldurup vermesi gerekmektedir. Bu belge ile talepte bulunmadan SGK aylık bağlamamaktadır.Bu yazımızda bu belgenin nasıl doldurulacağı, belge üzerindeki terimlerin ne anlama geldiği gibi konularda size detaylı bilgi aktarmaya çalışacağız. Şimdi sırayla Tahsis Talep Formu maddelerini tek tek inceleyip açıklayalım.

SSK emeklilik başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? SGK tahsis başvurusu nasıl yapılır? SSK SGK Bağkur emeklilik talep dilekçesi nasıl doldurulur.? Emeklilik dilekçesi ne zaman verilir?

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Formu Nasıl Doldurulur ?

Eğer maaşa başvuran sigortalı ise “SİGORTALI” kısmının doldurulması yeterli olacaktır. Eğer hak sahibi bir kişi ölüm aylığı için başvuru yapacaksa “SİGORTALI” kısmına vefat eden kişinin bilgilerini “HAK SAHİBİ “ kısmına da maaşa başvuran kişinin bilgileri yazılmalıdır. ölüm aylıklarında Kimler hak sahibidir öğrenmek için tıklayınız

Tahsis talebi formundaki maddelerin içine yazılması gereken bilgiler sırası ile aşağıda belirtilmektedir.

1- TC Kimlik Numarası Bölümü

Bu kısma 11 haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılmalıdır.

2- ADI VE SOYADI

Bu kısma adınızı ve soyadınızı yazınız.

3- SİGORTA SİCİL NUMARASI/ BAĞ-KUR NUMARASI/  TAHSİS NUMARASI

Bu kısma SSK’dan emekli oluyorsanız 4/a ssk sicil numaranızı , Bağ-kurdan emekli oluyorsanız 4/b-Bağ-kur sicil numaranızı yazmanız gerekir.

Eğer hak sahibi olarak başvuru yapıyorsanız vefat eden kişinin emeklilik tahsis numarasını yazmalısınız. Hak sahibi kısmına birşey yazmanız gerekmez.

4- TAHSİS TALEP ÇEŞİDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen maaşlar gelir ve ya aylık olarak adlandırılır.

 • Eğer sigortalı iseniz ve ilk defa aylığa başvuruyorsanız bu bölüme “YAŞLILIK AYLIĞI”
 • Eğer hak sahibi iseniz bu bölümün hak sahibi kısmına “ÖLÜM AYLIĞI”
 • Eğer iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik gelirine başvuruyorsanız “İŞ KAZASI GELİRİ YA DA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ”  yazmanız gerekir.
 • Eğer vefat eden kişi iş kazası sonucu vefat ettiyse ve size iş kazası sonucu gelir bağlanacaksa bu kısma “İŞ KAZASI ÖLÜM GELİRİ”
 • Malulen emeklilik talebinde bulunuyorsanız “MALULEN EMEKLİLİK”,

Diye yazmanız gerekir.

5- ÖLÜM TARİHİ

Bu kısmın hak sahibi olarak başvuru yapanlar tarafından doldurulması gerekir. Aylığını almak istediğiniz ve vefat eden kişinin ölüm tarihinin belirtilmesi gerekir.

6- ÖDEMELERİN YAPILACAĞI  BANKA VEYA PTT ŞUBESİ

Bu kısımda maaş almak istediğiniz banka ve ptt şubesini yazınız. İlk maaşlar SGK ile anlaşmalı bankaya gönderilirken ikinci maaş sizin bu formda belirtmiş olduğunuz bankaya gönderilir. Eğer sigortalı olarak başvuru yapıyorsanız SİGORTALI kısmının altına, hak sahibi olarak başvuru yapıyorsanız HAK SAHİBİ kısmının altına yazınız.

7- SİGORTALIYA YAKINLIĞI

Eğer maaşa başvuran kişi sigortalı ise SİGORTALI kısmının altına “KENDİSİ”, hak sahibi ise HAK SAHİBİ kısmının altına yakınlık derecesine göre eşi, oğlu, annesi, babası şeklinde yazılması gerekir.

8- ÖLÜM/TAHSİS TALEP TARİHİNDE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER VAR MI ?

Bakmakla yükümlü olunan kişi demek sigortalı ya da emeklinin sağlık güvencesinden faydalanan kişiler demektir. Eğer sizin güvencenizden faydalanacak eşiniz, çocuğunuz, anneniz ya da babanız varsa bu kısma kesinlikle “EVET” diye yazınız. Zira bu maaş bağlanırken maaşınıza artı olarak yansıyacak ve maaşınızın biraz daha yüksek olmasını sağlayacaktır.

***Hak sahibi olarak başvuru yapanların burayı doldurmasına gerek yoktur.

9- BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER İÇİN SAĞLIK YARDIMI TALEBİ VAR MI ?

8. maddede yapılan açıklama ile aynıdır. Varsa evet yoksa hayır diye yazın.

10- ÖLÜM VEYA MALUL KALMASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KASTI      VAR MI ?

Eğer ölüm ve ya malul kalmada başka kişiler kusurlu ise buna kesinlikle evet diye yazın. Zira bağlanan aylıkların bir kısmı bu kişilerden tahsil edilecektir.

11- HER TÜRLÜ KAZANÇ VE İRATTAN ELDE EDİLEN GELİRİ ASGARİ ÜCRETİN NET TUTARINDAN AZ  MI ?  (ANA VE BABALAR İÇİN)

Bilindiği üzere anne ve babaya çocuğundan aylık bağlanabilmesi için anne ya da babanın net ortalama gelirinin asgari ücretin netinden az olması gerekir. Eğer anne ve ya baba olarak çocuğunuzun aylığına başvuruyorsanız ve elinizde gelir durumunuzu kanıtlar belge varsa ve ortalama gelirini asgari ücretin net tutarından az ise buraya evet yazın. Yoksa boş bırakın.

12- SSK-4/1-A

Başvuru yaptığınız aylık haricinde 4/a-SSK kapsamında almış olduğunuz bir aylık varsa buraya bilgilerini yazmanız gerekir. Yoksa boş bırakın.

13- Bağ-kur-4/1-B

Başvuru yaptığınız aylık haricinde 4/b-Bağkur kapsamında almış olduğunuz bir aylık varsa buraya bilgilerini yazmanız gerekir. Yoksa boş bırakın

14- TC Emekli Sandığı-4/c

Başvuru yaptığınız aylık haricinde 4/c-Emekli Sandığı kapsamında almış olduğunuz bir aylık varsa buraya bilgilerini yazmanız gerekir. Yoksa boş bırakın

15- DİĞER SANDIKLAR (506/Geçici 20. Madde)

Başka kapsamlarda almış olduğunuz aylık varsa buraya yazmanız gerekir.

16- YABANCI ÜLKELERDE GEÇEN HİZMETLER

Türkiye’den başka bir ülkede sigortalı olarak çalıştıysanız ve bu süreleri borçlandıysanız burada belirtmeniz gerekir.

Adres, Telefon ve İmza Kısmı

Bu kısma cep telefonu numaranızı, e-posta adresinizi ve ikamet adresinizi ayrıntılı olarak yazın . Belgeyi imzalamayı unutmayın.

Tahsis Talep Formu Nedir ne İçin Kullanılır?

Bu belge, sigortalı ile ölen sigortalıların 18 yaşından büyük hak sahiplerine (eş, çocuk, ana ve baba) 5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak olan gelir ve aylıklarla, yapılacak olan toptan ödeme, evlenme yardımı ve cenaze masrafı karşılığının Kurumdan talep edilmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca, bunların kesilen ya da durdurulan gelir ve aylıklarının yeniden bağlanması ile gerektiği hallerde Kurumca istenebilir.

Diğer Açıklamalar

 • Sigortalı tarafından yapılan tahsis taleplerinde; bu belgenin hak sahibine ait bilgiler ile 5, 7 numaralı alan hariç olmak üzere, “Sigortalı” başlıklı bölümündeki tüm alanlar cevaplandırılmalıdır. Sigortalılar sürekli iş göremezlik geliri, malullük aylığı, yaşlılık aylığı ve yaşlılık toptan ödemesinden hangisini tercih ettiğini bu bölümdeki “4” numaralı “Tahsis Talep Çeşidi” alanına yazmalıdır. Hak sahiplerinin yapacakları tahsis taleplerinde ise, sigortalıya ilişkin bölümde 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ve 16 numaralı alanlar ile “Hak sahibi” başlıklı bölümdeki alanların tümü cevaplandırılmalıdır. “11” numaralı alan sadece ölüm gelir/aylığı bağlanması için talepte bulunan ana veya babalar tarafından cevaplandırılacaktır. Hak sahipleri ölüm geliri, ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi, evlenme ve cenaze ödeneği karşılığından hangisini tercih ettiğini bu bölümdeki “4” numaralı “Tahsis Talep Çeşidi” alanına yazmalıdır.
 • Bu belgenin düzenlendiği tarihten önce gerek sigortalıların gerekse hak sahiplerinin 01/10/2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna, 01/10/2008 tarihinden önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen çalışmaları, bu çalışmalara dayalı olarak veya eş, ana-.baba veya çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıkların türü ve tahsis numaraları 12, 13, 14, 15 ve 16 alanlara yazılmalıdır.
 • Bu belgeye, gelir ve aylık bağlanması talebinde bulunan sigortalı ve hak sahibinin 15 yaşından küçük çocuklar hariç olmak üzere birer adet fotoğrafı eklenmesi zorunludur. Ayrıca;

– 18 yaşını doldurmayanlar hariç, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,

– Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu,

           Kuruma verilmelidir. Toptan ödemeler ile evlenme ve cenaze ödeneği için fotoğraf ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi eklenmez. 

5- 3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak tahsis talebinde bulunanların “3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık  Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi”ni  de Kuruma vermesi gerekmektedir.

 6- Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 5510 sayılı Kanunun 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır. 

7- Kurum, bu belgedeki bildirimlerin doğruluğunu her zaman araştırabilir. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlara veya durum değişikliklerini derhal Kuruma bildirmeyenlere yapılan yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte geri alınır, ayrıca bunlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun  204 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince kovuşturma yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 195 YORUM
 1. Aykut dedi ki:

  Merhaba, askerlik borçlanmasını bugün ödedim ve yarın emeklilik başvurusu yapacağım. 12.madde deki borçlanma kısmına askerlik diye belirtip, ödeme dekontunu ekleyim mi? Teşekkür ederim.

 2. Ayşe Kardelen dedi ki:

  Merhaba,
  Babam 05.08.1997 tarihinde vefat etti ve sskdan emekliydi.
  Eşim ise 07.07.2018 tarihinde vefat etti ve bağkurdan emekliydi.
  Eşimin maaşını bulunduğum ildeki sgkya başvuru yaparak bağlattım.
  İnternetten okuduğum kadarıyla ölümlerden birinin 2008 öncesi olması ve farklı kurumlar olması sebebiyle her ikisinden de maaş alabileceğim yönünde.

  SKG ya posta ile başvuruda bulundum ancak bana cevap gönderiklerini söylemelerine rağmen ceap bana ulaşmadı ve tekrar başvurmam istendi.

  Tekrar sgk ankaraya posta ile başvuruda bulunacağım.

  Öğrenmek istediğim her ikisinde de maaş alabilir miyim? Eğer alabilirsem başvuru sırasında yazacağım dilekçede okuyan kişinin anlaması için hangi kanun vs ye dayandırarak yazmalıyım.

  Şimdiden teşekkürler.

 3. Şenay dedi ki:

  Merhaba biz babamı 2019 da kaybettik ssk ‘dan annem maaşını alıyor fakat dedemde bağkur yetim maaşı alabilir mi 2018 vefat etmişti dedem nereye ve hangi evraklarla başvurmamız gerek yardımcı olursanız memnun olurum