İşyeri bilgirgesini diğer ismi ile SGK tescil işlemini en geç sigortalı çalıştırdığınız tarihe kadar yapmanız gerekiyor. Bildiğiniz üzere 4a ssk kapsamında sigortalı çalıştıracaksanız Sosyal Güvenlik Kurumu'nda işyeri dosyası tescil ettirmeniz gerekiyor. Sigortalının bildirimlerinin bu dosya üzerinden SGK'ya yapılması gerekiyor.  SGK işyeri tescil başvurusunu en geç sigortalı çalıştırmaya başladığınız tarihe kadar SGK'ya yapmanız gerekiyor. En geç sigortalı çalıştırmaya başladığınız tarihe kadar SGK işyeri bildirgesini vermemeniz halinde SGK tarafından size idari para cezası uygulanır. Uygulanacak idari para cezaları da brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. 2018 brüt asgari ücretin belli olması ile birlikte 2018 yılı SGK işyeri bildirgesi geç verme cezası tutarları da netleşmiş oldu. İşte ceza tutarları; SGK işyeri tescil geç verme cezası ne kadar 2018 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezaları için 5510 Sayılı Kanunun 102. madde hükümleri uygulanır. 5510 Sayılı Kanunun 102. maddesine göre işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihe kadar vermeyen işyerlerine aşağıdaki tutarlarda idari para cezası uygulanır. Brüt asgari ücret 2018 yılının tamamı için 2029,50 TL olacak. Buna göre ceza oranları ve tutarları da şu şekilde olacak;
  • Kamu idareleri ve bilanço esasına göre defter tutanlara fiil tarihinde geçerli brüt asgari ücretin 3 katı tutarında;  (2029,50x3=6088,50 TL)
  • Diğer deftere tabi diğer ismi ile işletme esasına göre defter tutanlara fiil tarihinde geçerli brüt asgari ücretin 2 katı tutarında; (2029,50x2=4059,00 TL)
  • Defter tutmakla yükümlü olmayanlara ise  fiil tarihinde geçerli brüt asgari ücretı tutarında: (2029,50 TL)
tutarında idari para cezası uygulanır . SGK idari para cezası nasıl ödenir, itiraz edebilir miyim? SGK idari para cezası erken ödeme indirimi ne kadar 2018 ? SGK idari para cezasını size tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ödeyebilir ya da itiraz edebilirsiniz. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapmanız halinde %25 indirim alırsınız. SGK işyeri tescil başvurusu nereye ve nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşyeri tescil başvurusunu elden, posta, kargo v.s. yoluyla yapabileceğiniz gibi internetten online olarak da yapabilirsiniz.
Editör: TE Bilisim