Genel Sağlık Sigortası 01 Ocak 2012 tarihinde başladı ve Sosyal Güvencesi olmayanlar için zorunlu hale geldi. Ayrıca Genel Sağlık Sigortasında 01 Nisan 2017 tarihinden itibaren tekli prim sistemine geçildi. Yeni düzenleme ile GSS kapsamında prim ödemeden yeşil kartlı olarak ücretsiz yararlanma ya da tekli prim olan brüt asgari ücretin %3'ü üzerinden prim ödeme uygulamasına geçildi. 01 Ocak 2017 tarihi ile 31 Aralık 2017 tarihleri arası GSS prim tutarı 53,32 TL iken bu tutar 2018 asgari ücret ile birlikte artacak. 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren GSS primleri zamlanacak.  2018 GSS primleri ne kadar oldu? 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 5510/60-g gelir seviyesi kapsamında ödenecek Genel Sağlık Sigortası prim tutarı : 60,88 TL.  Yabancı uyruklu ve mavi kartlıların 2018 GSS primleri ne kadar? Yabancı uyruklular ve mavi kartlılar G3 gelir seviyesinden prim ödemesi yapmaktalar. Buna göre ödenecek aylık prim tutarı 486,96 TL dir. 5510/60/C-1 yeni yeşil kartlı olmak için hane halkı net geliri ne kadar olmalı 2018? Ben ayda 57 TL ödeyemem. Bunu ödeme durumum yok diyorsanız ikamet ettiğiniz yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek gelir testi başvurusu yapmanız gerekir. Eğer gelir sonu hane halkı ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olursa 60/C yani yeşil kart kapsamında SGK tarafından GSS tesciliniz açılır.Yani hane halkı ortalama gelirinin yaklaşık 500 TL altında olması gerekiyor.  Böylece sağlık hizmetlerinden prim ödemeden ücretsiz olarak yararlanırsınız. Yeşil kartlı özel hastaneye gidebilir mi? 60-C yani yeşil kart kapsamında sigortalı olanlar sadece devlet hastanelerinden ücretsiz olarak yararlanır. Yeşil kart ile özel hastanede muayane olabilmesi mümkün değildir. Özel hastanedeki tüm masrafları cebinden ödemek zorundadır. Kimler GSS'li olmak zorundadır 2018?
  • Herhangi bir kapsamda çalışmayan, sigortalı olmayan,
  • Bakmakla yükümlü olunan kişi olarak anne, baba, eş ve ya çocukları üzerinden sağlık güvencesi olmayan,
  • SGK'dan emekli maaşı ya da gelir almayan
Herkes zorunlu olarak GSS kapsamındadır. Gelir testine başvurmadan nasıl GSS'li olabilirim? 01.04.2017 tarihinden itibaren gelir testi başvurusu olmadan GSS kapsamına alınma hakkı verildi. İkametinizin bağlı bulunduğu SGK'ya dilekçe ile başvurarak Genel Sağlık Sigortanızı başlatabilirsiniz. 6824 Sayılı Kanunla Ertelenen GSS borçlarının son ödeme tarihi ne zaman, nereye ve nasıl ödenir? Bildiğiniz üzere 6824 sayılı Kanunla 2017/04 dönemi öncesi GSS borçlarının gecikme zammı ve faizleri silinmiş, tekli prim sistemine göre yeniden hesaplanmış ve borçlar güncellenmiştir. 2017/04 dönemi öncesi borçlar için son ödeme tarihi 30 Nisan 2018 tarihi olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar ödeme yapmanız halinde borcun sadece anaparasını ödeyebilirsiniz.GSS 6824 Tahsilatları menüsünden ödeme yapmanız gerekiyor.
Editör: TE Bilisim