Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Görevde Yükselme Şeflik sınavı 30 Nisan 2016 Cumartesi günü Ankara'da yapıldı. Peki sınav soruları nasıldı? Hangi sorular zor, hangileri kolay? Sınava girenlerle sınav değerlendirmesi yapacağız. Sınav hakkında yorum yapmak için,  soruları ve cevapları paylaşmak için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz...

Takipçilerimizden Gelen Soruları Sizlerle Paylaşıyoruz Türkiye hangisine üye değildir? (OPEC) Türkler hangi dallarda nobel ödülü almışlardır? (Edebiyat-Kimya) Ülkemiz sınırları dışından denize dökülen nehir hangisidir? ( ÇORUH ) ( İlgili Kuruluş ) ( Laiklik ) ( Halkçılık ) ( Lozan ) (Kamu Mali Yönetimi ) Albayların Yaş Haddi (55) 2925 sayılı kanuna göre yalılık aylığından yararlanma şartlarından değildir? (7 yıl sigortalılık) 4/c işe giriş  (15 gün) Hangisi genel kurula üye göndermez? Devlet personel Başkanlığı Malül aylığının hesaplanmasında 9000 günden az günü olan sigortalılar için ne kadar prim gün süresi üzerinden hesaplanır?  9000 5510 syılı kanun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigprtalılar için 9000 prim ödeme sayısı kaç gün olarak uygulanır? 7200 TRT haber hizmetinde fiilen çalışan sigortalıların fiili hizmet zammı süresi kaç gündür?  90 Hangisi sigortalının borçlanabileceği sürelerden değildir? Tıpta yüksek öğrenimini okuyan öğrencinin öğrenim gördüğü süreleri Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylığın yüzde kaçı ödenir?  %40 Yüksek Sağlık :Kuruluna iştirak edenlere her toplantı için gösterge rakamının memur aylık ktsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar ile ayda en fazla kaç defa huzur hakkı ödenir?                      4000 gösterge/8 huzur hakkı Sağlık fiyatlandırma komisyonu toplam kaç üyeden oluşur? Cevap:9 Genel Sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren …….. içinde hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ……… zaman aşımına uğrar. 2 yıl /5 yıl Sigortalı bir işin ve işyerinin başka bir yere miras yoluyla intikal etmesi halinde en geç ne kadar süre içerisinde işyeri bildiregesini kuruma vermekle yükümlüdür?  3 ay Genel Kurul kaç yılda bir toplanır? 3 yıl Genel yönetim giderleri kurumun ………. toplam gelirinin …….. aşamaz. yıllık / %5

****

Editör: TE Bilisim