SGK doğum parasının şartları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenir ve doğum parası almak isteyenlerin ilgili şartları yerine getirmesi istenir. SGK doğum parası için belirlenen şartlar arasında hamile olan işçinin hamilelik raporu alması gerekir. 32. Haftadan itibaren alınacak olan raporun Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulması gerekir. Ayrıca şartlar arasında yer alan bir diğer madde ise doğum parası için başvuru yapacak kişinin belirli bir süre sigortalı olarak çalışmış olmasıdır. SGK doğum parası almak isteyen kişilerin sigortalı olarak çalışmaları istenir.

SGK Doğum Parası Nedir?

Doğum parası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2015 yılı itibari ile geri ödemesiz olarak verilen bir ödenektir. Sigortalı olarak çalışan anne adaylarına verilen bir destektir. Doğum parası almak için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen bazı şartlar bulunur. Doğum parası almak isteyen kadınlar bu haktan 1 kere yararlanabilir ve tekrar aynı ödenek için başvuru yapamazlar. Doğum parası almak isteyen kişilerin kadın olması ve doğum yapması gerekir. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması da istenir. Doğum parası mücbir sebepler karşısında, babaya da verilebilir. Bu sebepler arasında annenin Türk vatandaşı olmaması sayılabilir.

SGK Doğum Parası Nasıl Alınır?

Doğum parası almak için belirlenen başvuru kanalları ve başvuru yöntemleri bulunur. Bu yöntemler arasında öncelikle doğum parası şartlarının yerine getirilmesi yer alır. Doğum parası alacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması, sigortalı olarak çalışması ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olması beklenir. Bu şartlara uyan kişiler doğum parasını almak için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapabilir. Başvuruların bir dilekçe ile şahsen yapılması gerekir.

SGK Doğum Parası Nereden Alınır?

Doğum parası veren kurum Sosyal Güvenlik Kurumudur. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başvuru yapan kişilerin banka hesaplarına ödeme yatırılır. Bu ödeme için eğer kişilerin banka hesapları yok ise PTT şubeleri aracılığı ile para transferi sağlanır. SGK doğum parasını almak isteyen kişilerin kendi adlarına gönderilecek ücreti, kimlik kartları ile çekmeleri mümkündür. Doğum parası veren Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuruların şahsen yapılmasını talep eder. Şahsen yapılan başvurularda kişilerin banka hesap bilgileri de alınır. Başvuru için hazırlanacak dilekçede paranın yatırılması istenen banka bilgilerinin de bulunması istenir.

SGK Doğum Parasını Kim Alabilir?

SGK doğum parasını alanlar gerekli şartları yerine getiren kişilerdir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından doğum parası verebilmek için belirlenen şartlar şunlardır:
 • Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak
 • Türk vatandaşı değil ise mavi kartlı olmak
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı çalışmak
 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Hamilelik ve/veya doğum belgesi sunmak
 • Minimum 90 günlük prim ödemesi yapmak
 • Haftada iş göremezlik raporu almak
Gerekli şartları yerine getiren her kadın çalışan, doğum parası almak için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapabilir. SGK yukarıda belirtilen şartları yerine getiren her kadına doğum parası ile destek olmayı kabul eder.

SGK Doğum Parası İçin Gereken Belgeler Nedir?

SGK doğum parası başvuru belgeleri şunlardır:
 • Hamilelik raporu (veya doğum raporu)
 • Sigortalılık belgesi
 • Başvuru dilekçesi
 • Kimlik kartı fotokopisi
İlgili belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulması gerekir. Eğer çevrim içi başvuru yapılacak ilgili evrakların kullanılmasına gerek bulunmaz.

SGK Doğum Parası Başvurusu Nereye Yapılır?

SGK doğum parası başvurusu e-devlet sistemi üzerinden yapılabilir. E-devlet sistemini kullanamayan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumuna bireysel başvuru da yapabilir.

DOĞUM PARASI BAŞVURUSU

2021 yılı itibari ile Sosyal Güvenlik Kurumuna doğum parası için başvuru yapmak isteyen kullanıcılar e- devlet sistemini kullanabilir. E- devlet sistemi aracılığı ile doğum yardımı kategorisinden başvuru yapmak mümkün kılınmıştır.

SGK Doğum Parası Ne Kadar?

SGK doğum parası miktarı çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Doğum parası almak isteyen kişilerin kaçıncı çocukları için doğum parası istediklerini de dilekçelerinde belirtmeleri gerekir. 2023 Doğum parası için belirlenen miktarlar şunlardır:
 • İlk çocuk için verilen doğum parası 300 Türk lirası
 • İkinci çocuk için verilen doğum parası 400 Türk lirası
 • Üçüncü çocuk için verilen doğum parası 600 Türk lirası
Olarak belirlenmiştir. SGK doğum parası miktarları her sene ekonominin ilerleyişine bağlı olarak arttırılır.

SGK Doğum Parası Kaç Çocuk İçin Verilir?

Doğum parası için çocuk sayısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından belirlenir. En az 3 çocuk yapılmasını isteyen cumhurbaşkanlığı, doğum parası ile aileleri destekler. İlk çocuk için 200 Türk lirası, 2. Çocuğa 400 Türk lirası ve son çocuğa ise 600 Türk lirasına kadar destek verir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen doğum parası 3 çocuk için verilen bir destektir.

SGK Doğum Parasını Erkekler Alabilir Mi?

Doğum parası erkekler tarafından alınabilen bir destek türü değildir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen bazı koşullar bulunur. Eğer anne doğum esnasında hayatını yitirir ise doğum parasını erkek almaya hak kazanır. Bir anne yaşadığı müddetçe, doğum parasını kendisi hak etmiş demektir. Bu neden ile de erkekler doğum parası için başvuru yapamaz. Eşini kaybeden erkekler, başvuru esnasında ölüm belgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz etmek zorundadır.

SGK Tarafından Kadınlara Verilen Destekler Nedir?

SGK kadın ödenekleri hamile olan kadınlar ile ilgilidir. Sosyal Güvenlik Kurumu analık hali yönergeis kapsamında bir anneye farklı başlıklarda destekler verir. Bu destekler arasında; süt desteği, doğum parası, ücretli doğum izni gibi seçenekler yer alır. Sosyal Güvenlik Kurumu, hamile kadınların işten çıkarılmasını yasaklamıştır ve belli bir süre boyunca ücretli izin yapmalarına izin verilir. Tüm bu desteklerden yararlanabilmek için en az 90 günlük prim ödemesinin ve sigortalılık girişinin yapılması gerekir. İlgili şartları yerine getiren kadın çalışanlar hem istihdamda yer alırken hem de çocukları ile ilgilenebilir. Bir kadının ekonomide ve iş gücünde yer alması, ülke için oldukça önemlidir. Bu neden ile de devlet tarafından kadınlara yönelik destekler arttırılır.

Doğum Parası Sadece Kadınlara Mı Verilir?

Doğum parası kadınlara verilen bir destektir. 1, 2 ve 3. Çocuk için verilen doğum parası erkeklere mücbir sebep nedeni ile verilebilir. Eğer doğum anında anne hayatını kaybeder ise bu durumda doğum parasını baba alabilir. Ancak babanın parayı alabilmesi için belirli evrakları Sosyal Güvenlik Kurumuna sunması gerekir. Doğum parası eğer belirtilen mücbir sebepler yaşanmamış ise sadece kadın çalışanlara verilen bir destektir.

Doğum Parası Ne Zaman Yatar?

Doğum parasının yatışı genellikle her ayın son haftasında yapılır. Doğum parası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir ve PTT şubeleri aracılığı ile ödemeler gönderilir. Ödeme alacak olan kişiler her ayın 25’i itibari ile PTT hesaplarını kontrol edebilirler. Kontrol işlemi için PTT’nin resmi internet sitesi kullanılabileceği gibi PTT şubeleri de tercih edilebilir. PTT doğum parasının alıcılara aktarıldığı kurum olarak seçilmiştir. SGK doğum parası almak isteyen kişiler her ayın son haftası PTT’den sorgulama yapabilir. Eğer son hafta bitmesine rağmen para henüz yatmamış ise Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişime geçilebilir.
Editör: TE Bilisim