Bilindiği üzere 6770 sayılı torba kanun ile 5510 sayılı kanuna eklenen 72. madde ile 4a SSK işveren 2016/12, 2017/1 ve 2017/ 2 dönemleri prim borçları 9 ay süreyle ertelenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu 4A SSK primlerinin ertelenmesi ile ilgili 2017/7 sayılı genelgesi yayınlanmıştır. . Bu genelgeye göre prim erteleme konusunda bilmeniz gereken her şeyi bu yazımızda sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hangi ayın primi ne zamana Ertelenmiştir? Yapılan düzenlemeyle;
  1. 2016 aralık ayı SSK primi  ertelenen tutar için son ödeme tarihi 31 Ekim 2017 tarihine,
  2. 2017 Ocak ayı 30 Kasım 2017 tarihine,
  3. 2017 Şubat ayı 02 Ocak 2018 tarihine ertelenmiştir.
Prim ertelemeden faydalanmak istemeyen işverenler ne yapmalı? 6770 sayılı kanun ile verilen 9 ay prim erteleme hakkından faydalanmak istemeyen işverenler için e-Bildirge ekranında program geliştirilmişti. Buna göre e-bildirge ekranında aylık prim ve hizmet belgesi gönderirken aşağıdaki seçeneklerin seçilmesi gerekmektedir.
  • 2017/ 1 dönem borcumun 6770 sayılı kanun ile 2017/10 dönemine ertelenmesini istemiyorum,
  • 2017/2 dönem borcumun 6770 sayılı kanun ile 2017/11 dönemini ertelenmesini istemiyorum.
İlgili kutucukların seçilmesi halinde seçili dönemlerdeki prim borçları tamamı erteleme işlem yapılmadan cari dönem borcu olarak banka ekranlarınayansıtılmış olacaktır.Bu seçenek aylık prim hizmet belgesinin veriliş tarihi olan ayın 23 ne kadar güncellenebilecektir. Prim ertelemeden faydalanan işverenler 2017 Ocak primleri ne zaman yatırmalı? Prim ertelemesinden yararlanmak isteyen işverenler 2017/Ocak 4A SSK primlerini 27 Şubat 2016-28 Şubat 2016 tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu ertelenecek prim tutarları hesabını 25 Şubat 2017- 26 Şubat 2017 tarihleri arasında yapacaktır. Dolayısıyla bu tarihten önce ödeme yapıldığında prim ertelemeden faydalanmadan ödeme yapılmış olacaktır. 100 TL Hazine desteği 2017 Yılında Devam Ediyor mu? 2016 yılında çalıştırılan sigortalı başına verilen 100 TL tutarındaki sigorta prim desteği 2017 yılında da devam etmektedir Prim ertelemeden faydalanan işverenler için sigorta prim desteği erteleme kapsamında olmayan prim borcundan düşülmekte.Eğer kalan indirim hakkı varsa emanet hesaplarına aktarılmakta. Bir sonraki cari dönem prim borcundan düşülmektedir. Ebildirge ekranında“İşveren Borç Görüntüleme(Geçmiş Dönem, Müfredat, Banka Emanet, İcra Bilgileri)”  ekranı vasıtasıyla banka  emanet seçeneğinde emanetteki sigorta prim desteği tutarlarını görüntüleyebilirsiniz. Prim ertelemeden hangi işverenler faydalanacak? SGK 9 ay prim ertelemesinden 4A SSK kapsamında sigortalı çalıştıran ve sigorta prim desteğinden faydalanan özel sektör işverenleri ile ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler faydalanacak.  Kamuya ait işyerleri SGK prim desteklemesinden faydalanamayacak. SGK prim erteleme koşulları Ertelemeye esas olacak tutar asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL ile çarpımı sonucu bulunmaktadır. Buna göre ertelenecek prim tutarları için formül asgari ücret desteğinden faydalanılan gün sayısı* 60 TL*34,5 formülü ile hesaplanacaktır.
Örnek 1: 2016 yılı Aralık ayı için asgari ücret desteğinden yararlanan ancak herhangi bir teşvikten yararlanmayan bir işyerinde asgari ücretle çalışan 3 sigortalının olduğu ve bu işyerinin 2016 yılı Kasım ayı için yararlanıp 2017 yılı Ocak ayında ödenecek tutardan mahsup edilecek asgari ücret desteğinin de 299,70 TL olduğu varsayıldığında, işyerinin ertelemeye esas tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 1.647.00 TL x 3 sigortalı x 34,5/100= 1704,65 TL ödenecek toplam sigorta primi tutarından, 2016 Kasım ayı için yararlanılacak destek tutarı olan = 299,70 TL (90 gün x 3,33 TL)’nin düşülmesi sonucunda, 1704,65 – 299,70 = 1.404,95 TL ödenmesi gereken prim tutarı bulunacaktır. Örnek 2– 1/12/2016 tarihinde ilk defa Kanun kapsamına alman bir işyerinde 2016 yılı Aralık ayında asgari ücretle çalışan 3 sigortalının olduğu ve işyerinin 2016 yılında kapsama alındığı için bir önceki yılda baz alınacak gün sayısının olmadığı, dolayısıyla tüm sigortalıların gün sayısı toplamı dikkate alınarak asgari ücret desteğinden yararlanılacağı, ancak yararlanılacak olan destek tutarının işyerinin hesabına Ocak ayı priminin ödenmesi gereken Şubat ayında yansıtılacağı dikkate alındığında; 1.647.00 TL x 3 sigortalı x 34,5/100= 1.704,65 TL ödenecek toplam sigorta primi tutarı olarak hesaplanacak, Erteleme kapsamında ertelenecek olan tutar 90 (gün) x (60 TL SPEK) veya 20,70 TL (prim tutarı) =1.863,00 TL olarak hesaplandığından, 2016 yılı Aralık ayı için işverenin ödemesi gereken 1.704,65 TL’nin tamamı 2017/Ekim ayı sonuna kadar ertelenecektir. Dolayısıyla bu işverenin 2016 Aralık ayı için Kurumumuza sosyal sigorta primi ödemesi olmayacaktır. Ancak, 2016 yılı Aralık ayma ait işsizlik sigortası primi ile damga vergisi borcunun yasal süresi içinde (31/01/2017) ödenmesi halinde asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır

Editör: TE Bilisim