Sağlık provizyonu olmayan kişiler için hastanelerde yapılacak işlemler

Sağlık güvencem yok nasıl tedavi olabilirim, sağlık provizyon alınamadı tedavi masrafları ödenir mi?

Sağlık hizmet sunucularına (aile hekimliği, hastane v.s) başvurduğu tarihte borçlu olması ya da herhangi bir sebepten dolayı güvencesi olmamasından dolayı tedavisi faturalandırılmayan kişiler hastane tarafından ücretsiz tedavi edilememektedir.Bu durumdaki kişilerin ücretli olarak tedavi olmaları gerekmektedir.

BORÇLU OLANLARA 31.12.2015 TARİHİNE KADAR ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ MÜJDESİ

Hastaneye başvuru sırasında sağlık provizyon tespit işlemleri

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için, Kurum bilgi işlem sistemi (MEDULA-Hastane, MEDULA-Optik, MEDULA-Eczane provizyon sistemi) üzerinden T.C. Kimlik Numarası  veya Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/provizyon almaktadırlar.

Sağlık hizmeti sunucularınca T.C. Kimlik Numarası  veya YUPASS numarası ile SGK bilgi işlem sistemi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda,

-Kurum bilgi işlem sistemi tarafından hasta takip numarası/provizyon verilmesi halinde, sunulan sağlık hizmetleri faturalandırılabilmektedir.

-Kurum bilgi işlem sistemi tarafından prim ödeme gün sayısı veya prim borcu bulunması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, aşağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilmektedir.Aşağıda sayılan hallerden biri gerçekleşmeyen durumlar için tedavi giderlerinin faturalandırılma imkanı bulunmamaktadır.

İstisnasız sağlık hizmeti alabilecek kişiler kimlerdir?

ssk bağkur ücretsiz sağlık hizmeti
  • Acil hal ,
  • İş kazası ile meslek hastalığı hali,
  • Trafik kazası,
  • Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık,
  • Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti,
  • Analık hali ,
  • Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali,
  • 18 yaş altı çocuklar,
  • Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler,

Kanuna göre acil hal ne anlama gelmektedir?

Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

Kanuna göre analık hali ne anlama gelmektedir?

Analık hali; gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir.

Kanuna göre Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi nasıl tanımlanmakta?

Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi; “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirilen kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler olarak kabul edilir. Bu kişiler için düzenlenen faturaya “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”nun eklenmesi gerekmektedir.

Trafik kazalarında sağlık provizyon işlemleri

5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon alınamaması ancak kişinin müracaatının trafik kazası nedeniyle yapılmış olması halinde sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri faturalandırılabilmektedir.

Acil sağlık hizmetlerinde sağlık provizyon

5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon alınamayan kişilerin acil servis müracaatlarına ilişkin işlemler, acil sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin Başbakanlık Genelgeleri doğrultusunda yürütülmektedir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu